Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Atliekų tvarkymą reglamentuojantys dokumentai

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. A-1631 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE PRAŠYMŲ FORMŲ TVIRTINIMO“ 
(norint pildyti reikalingą formą, atsisiųskite dokumentą *.docx formatu)

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T-13 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimą Nr. T-202 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, dydžio nustatymo metodikos, nekilnojamojo turto objektų grupių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T-44 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-297 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ SUMOKĖTOS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimas Nr. T-71 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo". 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T-278 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014 -2020 metams patvirtinimo".

ŠIAULIŲ RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANAS

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimas Nr. T-202 „ DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ, DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS, NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ GRUPIŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ MOKĖTOJŲ DUOMENŲ BAZĖS TIKSLINIMO, SURINKIMO IR APSKAIČIAVIMO, SKOLŲ PREVENCIJOS IR IŠIEŠKOJIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Informacija atnaujinta 2022-11-16 13:31