Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Socialinis būstas

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (2014 m. spalio 9 d. Nr. XII-1215)

ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, SĄRAŠAS (2022-06-20)

BŪSTO FONDO SĄRAŠAS (2021-01-01)

SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠAS (2021-01-01)

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 -11-17 sprendimas Nr. T-340 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-28 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PARDUODAMŲ BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-11-25 įsakymas Nr. A-1765 „Dėl asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti, prašymų pateikimo, registravimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 -11-12 sprendimas Nr. T-342 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo”.  

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019-12-17 sprendimas Nr. T-390 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dallies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

 

 STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENTAI SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRAI:

   *** Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 15 d. Nr. T-298  sprendimas „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2017–2023 metams patvirtinimo“;

   *** Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 12 d. Nr. T-2 sprendimas „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019–2021 metams patvirtinimo“.

Informacija atnaujinta 2022-06-30 11:15