Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Neformalus vaikų švietimas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. A-910 „Dėl ugdymo proceso švietimo įstaigose, vykdančiose neformalųjį ir formalųjį vaikų švietimą papildantį ugdymą“.

Šiaulių rajono savaivaldybės tarybos sprendimas 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-180 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro bei Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo" pakeitimo 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. T-247 „Dėl mokinių priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 8 d. sprendimas Nr. T-316 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl didžiausio leistino mokinių skaičiaus nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklose“ pakeitimo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. Nr. T-145 sprendimas „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl didžiausio leistino mokinių skaičiaus nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklose“ pakeitimo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-80 „Dėl didžiausio leistino mokinių skaičiaus nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose“

Šiaulių rajono savivaldybės 2019 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. T-281 „Dėl mokslo metų trukmės Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimas T-81 „Dėl mokesčio už Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose teikiamų ugdymo paslaugų dydžio nustatymo“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymas V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 3 d. sprendimas T-194 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Informacija atnaujinta 2020-06-16 09:06