Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Neformalus vaikų švietimas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. A-145 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ AKREDITUOTŲ PROGRAMŲ, PATEIKTŲ PO PAPILDOMO KVIETIMO, SĄRAŠO TVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. A-127 „DĖL UGDYMO PROCESO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE NEFORMALŲJĮ IR FORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ“

Šiaulių rajono savaivaldybės tarybos  2021 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T-7 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO MOKINIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLOSE PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A-2277 „DĖL UGDYMO PROCESO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE NEFORMALŲJĮ IR FORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 8 d. sprendimas Nr. T-298 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. A-822 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose teikiamų ugdymo paslaugų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savaivaldybės tarybos sprendimas 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-180 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro bei Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo"

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. T-247 „Dėl mokinių priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 8 d. sprendimas Nr. T-316 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl didžiausio leistino mokinių skaičiaus nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklose“ pakeitimo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. Nr. T-145 sprendimas „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl didžiausio leistino mokinių skaičiaus nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklose“ pakeitimo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-80 „Dėl didžiausio leistino mokinių skaičiaus nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose“

Šiaulių rajono savivaldybės 2019 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. T-281 „Dėl mokslo metų trukmės Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimas T-81 „Dėl mokesčio už Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose teikiamų ugdymo paslaugų dydžio nustatymo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 3 d. sprendimas T-194 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

Informacija atnaujinta 2021-02-11 09:22