Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Neformalus vaikų švietimas

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR / AR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMAS ĮGYVENDINA 3 SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOS:

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namai. Daugiau informacijos galite rasti ČIA.

Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla. Daugiau informacijos galite rasti ČIA.

Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla. Daugiau informacijos galite rasti ČIA.

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE:

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 6 d. sprendimas Nr. T-320 „Dėl atlyginimo dydžio už Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose teikiamų ugdymo paslaugų nustatymo“

Šiaulių rajono savivaldybės 2021 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-209 „Dėl mokslo metų trukmės Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metais“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T-7 „Dėl didžiausio leistino mokinių skaičiaus nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklose patvirtinimo

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 8 d. sprendimas Nr. T-298 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. A-822 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose teikiamų ugdymo paslaugų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. T-247 „Dėl mokinių priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 3 d. sprendimas T-194 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašo patvirtinimo"

Šiaulių rajono savaivaldybės tarybos sprendimas 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-180 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro bei Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo"

Informacija atnaujinta 2022-10-05 16:16