Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Aktualu

Inovacijų agentūra parengė atnaujintą vienlapį skirtą pradedantiems verslininkams, jis patalpintas: https://kc.inovacijuagentura.lt/site/binaries/content/assets/dokumentai/dalijimuisi/ia_verslo_pradzia_vienlapis_5zingsniai_link.pdf

Kviečiame dalintis su savo regiono verslininkais.

Inovacijų agentūra įkurta 2022 metais buvusių Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA), verslumo ir eksporto plėtros agentūros „Versli Lietuva“ pagrindu bei konsolidavus Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) vykdytas inovacines veiklos funkcijas. 

Inovacijų agentūra – tai Lietuvos verslo inovacijų, verslumo ir eksporto skatinimo partneris, veikiantis kaip nacionalinė inovacijų ekosistemos platforma. 

Inovacijų agentūra teikia verslo pradžios ir plėtros konsultacijas, tarptautinės verslo plėtros galimybes, augina verslo kompetencijas, suteikia prieigą prie finansavimo bei tinklaveikos resursų bei jungia paslaugų verslui bendrakūrėjus.

Sandra Griškevičė

Paslaugų kokybės vyr. projektų vadovė 


Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo nuostatai (patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-245, suvestinė redakcija nuo 2022-03-01).


    NACIONALINIO ATSAKINGO VERSLO APDOVANOJIMO 2022 METŲ KONKURSAS

Informuojame, kad 2022 m. rugsėjo 9 d. paskelbtas Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo (toliau – NAVA) 2022 metų konkursas, kurio metu nacionaliniais atsakingo verslo apdovanojimais bus pagerbtos įmonės, 2022 m. labiausiai prisidėjusios prie socialinės atsakomybės principų taikymo savo veikloje ir / ar už jos ribų.

Skelbiamo NAVA 2022 metų konkurso nominacijos: „Metų darbovietė“„Metų bendruomeniškiausia įmonė“„Aplinkai draugiškiausia įmonė“„Palankiausią emocinę aplinką kurianti įmonė“, „Šeimai palankiausia darbovietė“, „Negalią turintiems žmonėms draugiškiausia įmonė“. Kiekviena iš šių NAVA nominacijų skirstoma į 3 kategorijas, atskirai apdovanojant: labai mažas ir mažas įmones; vidutines įmones; dideles įmones.

Labiausiai pasižymėjusi įmonė pagerbiama pagrindiniu apdovanojimu – „Metų socialiai atsakinga įmonė“.

NAVA pretendentais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės. Pretendentai gali kandidatuoti į vieną, kelias ar visas nominacijas. Dėl kiekvienos nominacijos pildoma atskira paraiška (pridedama). Jei nominacijai (‑oms) pretendentą teikia ne jis pats, o kitas asmuo, toks siūlymas turi būti su juo iš anksto suderintas, prie paraiškos pridedant tai patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us). Nominacijai „Metų socialiai atsakinga įmonė“ atskira paraiška nerengiama, o apdovanojimas skiriamas, atsižvelgiant į įmonių kitose jų teikiamose paraiškose pateiktą informaciją.

Įmonių paraiškas (Word formatu ir pasirašytas) prašome pateikti elektroniniu paštu adresu post@socmin.lt iki 2022 m. spalio 10 d. imtinai.

Detalesnę informaciją, paraiškų formas ir ankstesnių metų nugalėtojus taip pat galite rasti adresu https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darbo-rinka-uzimtumas/imoniu-socialine-atsakomybe-isa/nacionalinio-atsakingo-verslo-apdovanojimas.  

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Darbo teisės grupę (patarėją Liudviką Gražulienę, tel. +370 687 29 395, el. paštas liudvika.grazuliene@socmin.lt).

Maloniai prašome šį kvietimą persiųsti Jūsų organizacijos nariams ir / ar Jūsų turimais kontaktais suinteresuotoms įmonėms ir / ar organizacijoms bei paskelbti informaciją apie šį kvietimą savo institucijos ar organizacijos interneto svetainėje.

PRIDEDAMA.

  1. Paraiškos forma „Metų darbovietė“, 6 lapai;
  2. Paraiškos forma „Metų bendruomeniškiausia įmonė“, 4 lapai;
  3. Paraiškos forma „Aplinkai draugiškiausia įmonė“, 5 lapai;
  4. Paraiškos forma „Palankiausią emocinę aplinką kurianti įmonė“, 6 lapai;
  5. Paraiškos forma „Šeimai palankiausia darbovietė“, 4 lapai;
  6. Paraiškos forma „Negalią turintiems žmonėms draugiškiausia įmonė“, 4 lapai.

Grupės vadovė                                                                          Vita Baliukevičienė

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Nuotrauka: <a href="http://www.freepik.com">Designed by pch.vector / Freepik</a>

Informacija atnaujinta 2023-01-10 08:38