Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Atsparumo korupcijai lygio nustatymas

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO NUSTATYMO IŠVADOS PATVIRTINIMO

ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO NUSTATYMAS 

Atsparumo korupcijai lygis – dydis, rodantis viešojo sektoriaus subjekto atsparumą korupcijai.

Nustatant atsparumo korupcijai lygį vertinama, kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta viešojo sektoriaus subjekte, šių priemonių diegimo kokybė ir praktinis pritaikomumas bei jas taikant pasiekti rezultatai. Pagal šiuos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įdiegimo elementus apskaičiuojamas viešojo sektoriaus subjekto atsparumo korupcijai lygis, kuris pagal iš anksto nustatytą skalę gali būti nuo labai žemo iki labai aukšto.

Savarankiškų įstaigų atsparumo korupcijai lygio nustatymą atlieka pačios įstaigos. Kitų, negu nurodyta Korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 12 straipsnio 2 dalyje, viešojo sektoriaus subjektų atsparumo korupcijai lygio nustatymą atlieka jie patys arba savarankiška įstaiga, kuriai viešojo sektoriaus subjektas yra pavaldus ir (ar) priskirtas pagal valdymo sritį, atsižvelgdami į viešojo sektoriaus subjekto dydį ir administracinius pajėgumus. Teisę nustatyti atsparumo korupcijai lygį taip pat turi Įstatymo 2 straipsnio 14 dalies 3 punkte nurodyti viešojo sektoriaus subjektai dėl Įstatymo 2 straipsnio 14 dalies 2 ir 4 punktuose nurodytų viešojo sektoriaus subjektų.

Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodiką tvirtina Vyriausybė.

Informacija atnaujinta 2023-11-06 15:33