Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Registracija į mokyklas

Grįždami su vaikais, iš anksto pasidomėkite, kokią ugdymo įstaigą jie galėtų lankyti. Rekomenduojame kreiptis į pasirinktą mokyklą tiesiogiai. Su įstaigos atstovais aptarkite adaptacijos klausimus bei pateikite prašymą stoti į eilę mokytis (internetu arba mokykloje). Taip pat, visada galite kreiptis į pasirinktos savivaldybės švietimo skyriaus darbuotojus, kurie galės pakonsultuoti ir padėti surasti reikiamą informaciją.

Iš užsienio grįžtantiems vaikams numatyta pagalba: didesnis finansavimas, individualizuota pagalba integruojantis, išlyginamosios klasės, papildomos lietuvių k. pamokos ir pan.

Šiaulių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) veikia 11 bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose vykdomos skirtingos ugdymo programos:

  • Dubysos aukštupio bei Kužių mokyklose – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo (I ir II dalies) programos;
  • Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijoje, Kairių jungtinėje mokykloje, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijoje, Voveriškių mokykloje – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo (I dalies) programos;
  • Gruzdžių gimnazijoje – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo (I ir II dalies) bei vidurinio ugdymo programos;
  • Kuršėnų Daugėlių progimnazijoje – pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) programos;
  • Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje – pagrindinio ugdymo (I ir II dalies) bei vidurinio ugdymo programos;
  • Kuršėnų Pavenčių mokykloje-daugiafunkciame centre – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo (I dalies) bei socialinių įgūdžių ugdymo programos;
  • Meškuičių mokykloje – pradinio, pagrindinio ugdymo (I ir II dalies) programos.

Rekomenduojama iš anksto pasidomėti, kuriai Savivaldybės mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje bus deklaruota šeimos gyvenamoji vieta. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimą T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ (įskaitant aktualias redakcijas) galima rasti  čia.

Išsiaiškinus gyvenamosios vietos teritoriją aptarnaujančią mokyklą, rekomenduojama kreiptis į įstaigą tiesiogiai. Su įstaigos vadovais ar jų įgaliotais asmenimis vertėtų aptarti vaiko adaptacijos bei prašymų mokytis toje mokykloje pateikimo klausimus.

Su mokykla suderintu būdu (internetu arba tiesiogiai įstaigoje) pateikiami prašymai mokytis mokykloje pagal tam tikrą ugdymo (pradinio ugdymo (1–4 kl.), pagrindinio ugdymo (I dalies) (5–8 kl.), pagrindinio ugdymo (II dalies) (9–10 / I–II gimnazijos kl.) ar vidurinio ugdymo (III–IV gimnazijos kl.)) programą. Svarbu žinoti: priimant mokinius mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, Gimnazijoms nėra priskirta aptarnavimo teritorijų. Detalesnės informacijos apie mokinių priėmimą į Savivaldybės mokyklas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas galima rasti čia.

Iš užsienio grįžtantiems vaikams numatyta pagalba: didesnis finansavimas iš užsienio grįžusio ar į Lietuvą atvykusio vaiko integracijai užtikrinti, individualizuotas ugdymo(si) turinys, papildomos lietuvių kalbos pamokos ir pan.

Kilus klausimams visada galima kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės švietimo skyriaus darbuotoją, kuris galės pakonsultuoti ir padėti surasti reikiamą informaciją (tel. +370 41 43 76 57).

Informacija atnaujinta 2024-04-07 07:26