Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimas

1. Šiaulių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija sudaryta Šiaulių rajono savivaldybės mero 2019 m. birželio 3 d. potvarkiu Nr. M-55.

2. Šiaulių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašas patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-57.

3. RAJONE PAGALBĄ TEIKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

Šiaulių rajono savivaldybės administracija:

Vilniaus g. 263, Šiauliai

Darbo laikas (pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 val. – 17.00 val., penktadieniais – 8.00 val. – 15.45 val. Pietų pertrauka 12.00 val. 12.45 val.).

Teikiamos paslaugos:

Informavimas, konsultavimas

  1. Vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Loreta Matolienė, tel. (8 41) 50 15 21, el. p. loreta.matoliene@siauliuraj.lt
  2. Socialinės paramos skyriaus vedėja Jolanta Šiuparienė, tel. (8 41) 59 66 90, el. p. jolanta.siupariene@siauliuraj.lt
  3. Savivaldybės gydytoja Inga Rimgailienė, tel. 8 612 45 519, el. p. inga.rimgailiene@siauliuraj.lt

Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras

J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai,  Šiaulių rajonas
Darbo laikas (pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 val. – 17.00 val., penktadieniais – 8.00 val. – 15.45 val.).

Teikiamos paslaugos:

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, emocinis palaikymas.

Vyriausioji socialinė darbuotoja Birutė Orentienė, tel. (8 41) 58 14 99, 8 629 74 704, el. p. birute.orentiene@siauliuraj.lt

 

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba:

V. Dambrausko g. 17-2, Kuršėnai, Šiaulių r.

Psichologė Gintarė Astrauskaitė (pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 val. – 17.00 val., penktadieniais – 8.00 val. – 15.45 val.), tel. 8 600 27589, el. p.  svietimopagalba@siauliuraj.lt

Kuršėnų šeimos namai:

Pramonės g. 2, Kuršėnai, Šiaulių r.

Teikiamos paslaugos:

  1. Vaikų, patekusių į nesaugią aplinką, apgyvendinimas skubos tvarka;
  2. Socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, asmens lydėjimas į įstaigą, maitinimo organizavimas, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, psichologinė pagalba.

Padalinio vedėja Jolanta Mankuvienė (pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 val. – 17.00 val., penktadieniais – 8.00 val. – 15.45 val.), tel. (8 41) 508 300, 8  614  98 970, el. p. kursenuvgn@gmail.com, jolanta.mankuviene@gmail.com, internetinė prieiga www.kursenuvgn.siauliai.lm.lt 

Įstaigos darbo laikas – visą parą.

Šiaulių rajono bendruomeniniai šeimos namai:

J. Basanavičiaus g. 11, Kuršėnai, Šiaulių r.

Darbo laikas (pirmadieniais – penktadieniais 8.00 val. – 16.00 val.).

Teikiamos paslaugos:

  1. Paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą.
  2. Psichosocialinė pagalba – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, sielovadą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt.
  3. Šeimos įgūdžių ugdymas – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes.
  4. Vaikų priežiūra - ne ilgiau kaip 4 val. per dieną tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą.
  5. Pavežėjimas - tiems, kas dalyvauja aukščiau nurodytose veiklose ir negali patys atvykti (nėra pakankamų galimybių naudotis viešuoju transportu ar asmeniniu transportu).

Konsultacijos Šiaulių rajono gyventojams teikiamos iš anksto užsiregistravus mob. tel. +37068445059, el. p. bsnsiauliur@gmail.com arba atvykus į vietą (J. Basanavičiaus g. 11, Kuršėnai) pas projekto koordinatorę.

Informacija apie planuojamas veiklas skelbiama facebook socialiniame tinklapyje: Bendruomeniniai šeimos namai Šiaulių rajonas. 

RESPUBLIKINIŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS:

Darbo laikas – visą parą:

Bendrasis pagalbos tel. 112

Nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis įsteigė visą parą veikiančią pagalbos telefonu liniją pranešimams apie prekybos žmonėmis atvejus ir (arba) aukas.

Linijos tikslas – registruoti atvejus ir (arba) aukas, suteikti informacijos nukentėjusiems ir valstybės bei savivaldybės institucijų atstovams, susiduriantiems su asmenimis, galimai nukentėjusiais ar nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis, apie pagalbą grįžtant iš užsienio šalies, nukreipti į pagalbą teikiančias organizacijas.

Linijos numeris yra +370 616 91119.

Konsultacijos telefonu teikiamos lietuvių, anglų ir rusų kalbomis visą parą, 7 dienas per savaitę

Policijos pasitikėjimo tel. (8 5) 272 5372, el. p. prekybazmonemis@policija.lt

SOS pagalbos skambutis 24/7, tel. 8 679 61617

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos SADM, Šiaulių klientų aptarnavimo departamentas, tel. (8 41) 50 28 12, el. p. info.siauliai@ldb.lt, internetinė prieiga www.ldb.lt/siauliai

Šiaulių vyskupijos „Caritas“, tel. +370 657 864 63

Lietuvos Caritas, tel. +370(37) 205 427, el. p. [email protected]

Pagalba vyrams, moterims, vaikams:

Dingusių žmonių šeimų paramos centras tel. 8 652 98 187, el. p. centras1@missing.lt

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centras tel. 8 679 61 617, el. p. info@anti-trafficking.lt

Centro skyriai:

Kauno skyrius tel. 8 672 173 35, 8 625 86 140, el. p. kaunas@anti-trafficking.lt

Klaipėdos skyrius tel. 8 678 18 791, el. p. klaipeda@anti-trafficking.lt

Marijampolės skyrius tel. 8 631 53 173, el. p. marijampole@anti-trafficking.lt

Panevėžio skyrius tel. 8 634 79 523, el .p. panevezys@anti-trafficking.lt

Šiaulių skyrius tel. 8 653 74 459, el. p. siauliai@anti-trafficking.lt

Tauragės skyrius tel. 8 646 32 720, el. p. taurage@anti-trafficking.lt

Centro administratorius tel. 8 646 32 728, el. p. info@anti-trafficking.lt 

Centro vadovas tel. 8 671 32 147, el. p. centras@anti-trafficking.lt  

Pagalbos vyrams centras, el. p. labas@pagalbavyrams.lt

Vyrų krizių centas, tel. 8 662 26 770

Nemokamos pagalbos linijos:

moterims tel. 8 800 66 366

dingus asmeniui ar vaikui tel. 116 000

Emocinė parama:

nemokamos jaunimo pagalbos linijos tel. 8 800 28 888, internetinė prieiga http://www.jaunimolinija.lt

suaugusiems tel. 116 123, internetinė prieiga www.viltieslinija.lt

psichologinė pagalba emigracijos paliestiems, el. p. psyvirtual@psyvirtual.lt, internetinė prieiga www.psyvirtual.lt

Darbo dienomis:

Nemokamos pagalbos linijos tel. 8 800 261 61 (9.00 val. – 16.00 val.)

Valstybinės darbo inspekcijos pasitikėjimo tel. (8 5) 213 9750, el. p. info@vdi.lt, internetinė prieiga http://www.vdi.lt/Forms/EPDS.aspx

     4. KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS 2021–2022 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

     5. KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS 2018-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

     6. KOMISIJA INFORMUOJA GYVENTOJUS, kad susipažinti su išsamia informacija apie prekybos žmonėmis teisiniais aspektais, perskaityti publikuojamus straipsnius, peržiūrėti foto galerijos, video galerijos įrašus galite Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro internetinėje prieigoje http://www.anti-trafficking.lt

ATPAŽINKIME NEPILNAMEČIŲ IR SUAUGUSIŲJŲ VERBAVIMĄ IR IŠNAUDOJIMĄ

 

Informacija atnaujinta 2022-09-15 11:18