Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Dalyvaujamasis biudžetas

DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO PROJEKTAI (2024 m.), KURIŲ ĮGYVENDINIMUI SKIRTAS FINANSAVIMAS

1.       

GEGUŽIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS NAUDOJAMOS INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS

Kriaušių g. 3 B, Gegužių kaimas, LT-78308, Šiaulių rajonas. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1817-0030.

Projekto tikslas – kompleksinis Gegužių kaimo bendruomenės naudojamos infrastruktūros atnaujinimas tikslu skatinti bendruomenės sveikatinimą.

42 737,48

6_projektas

2.       

TOLIOČIUOSE – AKTYVUS LAISVALAIKIS

Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Toliočių kaimas, Tvenkinio gatvė. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5629-2441

Projekto tikslas – skatinti sveiko ir aktyvaus laisvalaikio praleidimą, siekiant stiprinti gyventojų sveikatą, fizinę ir emocinę gerovę.

36 695,67

1_projektas(1)

1_Projektas(2)

BALSAVIMO REZULTATAI UŽ 2024 m. DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO IDĖJAS

Elektroniniu būdu balsavo 669, seniūnijose – 157 asmenys.

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

VISO BALSŲ:

1.       

GEGUŽIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS NAUDOJAMOS INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS

230

2.       

TOLIOČIUOSE – AKTYVUS LAISVALAIKIS

206

3.       

POILSIO ZONOS ĮRENGIMAS

192

4.       

GELTONŲ PLYTŲ KELIAS

144

5.       

POILSIO VIETOS ŽVEJŲ G. KURŠĖNUOSE PRITAIKYMAS LAISVALAIKIO POREIKIAMS

96

6.       

SPORTO AIKŠTELĖS ĮRENGIMAS

69

2024 m. kovo 22 d. Šiaulių rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. M-188 „DĖL 2024 M. DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO PROJEKTŲ IDĖJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR ŠIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO".

IŠREIŠKIME SAVO NUOMONĘ (balsavimas pasibaigęs)

Dalyvaujamojo biudžeto 2024 m. projektų idėjų pasiūlymų sąrašas

Eilės Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto įgyvendinimo vieta

Projekto trumpas aprašymas

Planuojama išlaidų suma, Eur

Vizualizacija

1.       

Toliočiuose – aktyvus laisvalaikis

Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Toliočių kaimas, Tvenkinio gatvė. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5629-2441

Projekto tikslas – skatinti sveiko ir aktyvaus laisvalaikio praleidimą, siekiant stiprinti gyventojų sveikatą, fizinę ir emocinę gerovę.

36 695,67

1_projektas(1)

1_Projektas(2)

2.       

Sporto aikštelės įrengimas

Kužių seniūnija, Lukšių kaimas. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2046-2008

Projekto tikslas –kurti socialiai aktyvią, kultūringą, atvirą visuomenę įtraukiant į sportą vaikus ir jaunimą, skatinant jų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, ugdant jų gebėjimus bei aktyvinant bendravimą su kitais bendraamžiais.

42 434,70

2_projektas(1)

2_Projektas(2)

3.       

Geltonų plytų kelias

Kuršėnų miestas, Pavenčiai, Stoties seniūnaitija, Ventos g. (koordinatės 55.997172, 22.928274)

Projekto tikslas – Kuršėnų miesto Pavenčių mikrorajono susisiekimo infrastruktūros ir rekreacinės aplinkos gerinimas. Įgyvendinant projektą numatoma įrengti apšviestą pėsčiųjų taką nuo Ventos g. ir Taikos g. susikirtimo iki Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkcio centro (Ventos g. 17), taip pat suformuoti kelias poilsio zonas su suoliukais Jaunimo sodo lankytojams.

40 355,58

3_projektas

4.       

Poilsio zonos įrengimas

Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Aukštelkės kaimas. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4499-3357

Projekto tikslas – įrengti renginių organizavimui stacionarią medinę lauko sceną, sutvarkyti Aukštelkės gyvenvietės viešąją erdvę pritaikant ją gyventojų poreikiams, taip pagerinant gyvenamąją aplinką bendruomenės gyventojams, stiprinant socialinį ir ekonominį kaimo potencialą.

18 324,00

4_projektas

5.       

Poilsio vietos Žvejų g. Kuršėnuose pritaikymas laisvalaikio poreikiams

Poilsio zona prie Ventos upės Kuršėnuose, Žvejų gatvė. Koordinatės: 56.005194, 22.922666

Projekto tikslas – sukurti patrauklią lankytiną vietą Kuršėnuose prie Ventos upės.

25 225,38

5_projektas

6.       

Gegužių kaimo bendruomenės naudojamos infrastruktūros atnaujinimas

Kriaušių g. 3 B, Gegužių kaimas, LT-78308, Šiaulių rajonas. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1817-0030.

Projekto tikslas – kompleksinis Gegužių kaimo bendruomenės naudojamos infrastruktūros atnaujinimas tikslu skatinti bendruomenės sveikatinimą.

42 737,48

6_projektas


KVIETIMAS ŠIAULIŲ RAJONO GYVENTOJAMS TEIKTI PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMUS

Kvietimas teikti projektų idėjų pasiūlymus parengtas atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-171 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023 m. spalio 15 d.) nuostatas.

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kviečia Šiaulių rajone gyvenamąją vietą deklaravusius ne jaunesnius kaip 18 metų fizinius asmenis (toliau – pareiškėjai) teikti projektų idėjų pasiūlymus gyventojų iniciatyvoms, skirtoms gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, viešajai ir socialinei infrastruktūrai gerinti ir kurti (toliau – pasiūlymai).

Vieno pareiškėjo teikiamų pasiūlymų skaičius nėra ribojamas.

Pasiūlyme išdėstytas projektas turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis projektas, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršytų 45 tūkst. Eur.

Projektas turi būti įgyvendinamas Šiaulių rajone, Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui.

Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo darbo grupė, sudaryta Šiaulių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 11 d. potvarkiu Nr. M-86 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo darbo grupės sudarymo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023 m. spalio 25 d.) (toliau - darbo grupė) atrinks 2 (du) projektus, iš kurių kiekvienam projektui iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto bus skiriama iki 45 tūkst. Eur.

Darbo grupės atrinkus projektus įgyvendins Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius.

Pasiūlymas teikiamas, užpildant Projekto idėjos pasiūlymo formą (Aprašo priedas). Pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, kompiuteriu, privaloma užpildyti visas šios formos grafas. Užpildytas pasiūlymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba pasirašytas ir nuskenuotas, kad būtų galima identifikuoti pasiūlymą teikiantį pareiškėją. Pasiūlymai priimami el. paštu idejos@siauliuraj.lt.

Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 20 d. 17 val. (imtinai).

Būtinieji reikalavimai pasiūlymui:

  • projektas turi būti įgyvendinamas Šiaulių rajone, suformuotame Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomame arba valstybiniame žemės sklype, kuris skirtas bendram, viešam naudojimui;
  • projektas turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis (išskyrus gatvių / kelių, geriamojo vandens ir nuotekų tinklų statybą, rekonstrukciją ir remontą) projektas, skirtas gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, viešajai ir socialinei infrastruktūrai gerinti ir kurti;
  • projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Šiaulių rajono savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;
  • projekto veiklomis sukurti rezultatai turi užtikrinti Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 11 straipsnyje nurodytus architektūros kokybės kriterijus.
  • preliminari projekto sąmata turi būti pagrįsta komerciniu pasiūlymu, patvirtintu komercinio pasiūlymo teikėjo parašu.
  • Su pasiūlymu rekomenduojama pateikti projekto eskizus ir (ar) vizualizaciją, kuri vėliau bus naudojama projekto viešinimui.

Visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo rengimu ir pateikimu, padengia pareiškėjas.

Konsultacijas ir metodinę pagalbą pareiškėjams, kurie nori teikti pasiūlymus, teikia Šiaulių rajono savivaldybės administracija iki paskutinės pasiūlymų teikimo dienos. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Konsultacijas telefonu ir el. paštu teikia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos:

  • Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyr. specialistė Inga Medžidovienė (tel. (8 41) 596 668, el. p. inga.medzidoviene@siauliuraj.lt – bendraisiais administraciniais pasiūlymų teikimo klausimais;
  • Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Edmundas Žalys (tel. (8 41) 596 679, el. p. edmundas.zalys@siauliuraj.lt – infrastruktūros gerinimo ir kūrimo klausimais;
  • Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė Jovita Rūkienė (tel. (8 41) 500 016, el. p. jovita.rukiene@siauliuraj.lt – projekto atitikimo galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, teritorijos priklausymo Šiaulių rajono savivaldybei ar valstybei bei kitais architektūros srities klausimais.


2023 m. dalyvaujamasis biudžetas


2022 m. dalyvaujamasis biudžetas
 

 

Informacija atnaujinta 2024-03-25 16:27