Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Dalyvaujamasis biudžetas

 

IŠREIŠKIME SAVO NUOMONĘ

Dalyvaujamojo biudžeto 2024 m. projektų idėjų pasiūlymų sąrašas

Eilės Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto įgyvendinimo vieta

Projekto trumpas aprašymas

Planuojama išlaidų suma, Eur

Vizualizacija

1.       

Toliočiuose – aktyvus laisvalaikis

Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Toliočių kaimas, Tvenkinio gatvė. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5629-2441

Projekto tikslas – skatinti sveiko ir aktyvaus laisvalaikio praleidimą, siekiant stiprinti gyventojų sveikatą, fizinę ir emocinę gerovę.

36 695,67

1_projektas(1)

1_Projektas(2)

2.       

Sporto aikštelės įrengimas

Kužių seniūnija, Lukšių kaimas. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2046-2008

Projekto tikslas –kurti socialiai aktyvią, kultūringą, atvirą visuomenę įtraukiant į sportą vaikus ir jaunimą, skatinant jų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, ugdant jų gebėjimus bei aktyvinant bendravimą su kitais bendraamžiais.

42 434,70

2_projektas(1)

2_Projektas(2)

3.       

Geltonų plytų kelias

Kuršėnų miestas, Pavenčiai, Stoties seniūnaitija, Ventos g. (koordinatės 55.997172, 22.928274)

Projekto tikslas – Kuršėnų miesto Pavenčių mikrorajono susisiekimo infrastruktūros ir rekreacinės aplinkos gerinimas. Įgyvendinant projektą numatoma įrengti apšviestą pėsčiųjų taką nuo Ventos g. ir Taikos g. susikirtimo iki Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkcio centro (Ventos g. 17), taip pat suformuoti kelias poilsio zonas su suoliukais Jaunimo sodo lankytojams.

40 355,58

3_projektas

4.       

Poilsio zonos įrengimas

Šiaulių r. sav., Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Aukštelkės kaimas. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4499-3357

Projekto tikslas – įrengti renginių organizavimui stacionarią medinę lauko sceną, sutvarkyti Aukštelkės gyvenvietės viešąją erdvę pritaikant ją gyventojų poreikiams, taip pagerinant gyvenamąją aplinką bendruomenės gyventojams, stiprinant socialinį ir ekonominį kaimo potencialą.

18 324,00

4_projektas

5.       

Poilsio vietos Žvejų g. Kuršėnuose pritaikymas laisvalaikio poreikiams

Poilsio zona prie Ventos upės Kuršėnuose, Žvejų gatvė. Koordinatės: 56.005194, 22.922666

Projekto tikslas – sukurti patrauklią lankytiną vietą Kuršėnuose prie Ventos upės.

25 225,38

5_projektas

6.       

Gegužių kaimo bendruomenės naudojamos infrastruktūros atnaujinimas

Kriaušių g. 3 B, Gegužių kaimas, LT-78308, Šiaulių rajonas. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1817-0030.

Projekto tikslas – kompleksinis Gegužių kaimo bendruomenės naudojamos infrastruktūros atnaujinimas tikslu skatinti bendruomenės sveikatinimą.

42 737,48

6_projektas


KVIETIMAS ŠIAULIŲ RAJONO GYVENTOJAMS TEIKTI PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMUS

Kvietimas teikti projektų idėjų pasiūlymus parengtas atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-171 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023 m. spalio 15 d.) nuostatas.

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kviečia Šiaulių rajone gyvenamąją vietą deklaravusius ne jaunesnius kaip 18 metų fizinius asmenis (toliau – pareiškėjai) teikti projektų idėjų pasiūlymus gyventojų iniciatyvoms, skirtoms gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, viešajai ir socialinei infrastruktūrai gerinti ir kurti (toliau – pasiūlymai).

Vieno pareiškėjo teikiamų pasiūlymų skaičius nėra ribojamas.

Pasiūlyme išdėstytas projektas turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis projektas, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršytų 45 tūkst. Eur.

Projektas turi būti įgyvendinamas Šiaulių rajone, Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui.

Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo darbo grupė, sudaryta Šiaulių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 11 d. potvarkiu Nr. M-86 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo darbo grupės sudarymo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023 m. spalio 25 d.) (toliau - darbo grupė) atrinks 2 (du) projektus, iš kurių kiekvienam projektui iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto bus skiriama iki 45 tūkst. Eur.

Darbo grupės atrinkus projektus įgyvendins Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius.

Pasiūlymas teikiamas, užpildant Projekto idėjos pasiūlymo formą (Aprašo priedas). Pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, kompiuteriu, privaloma užpildyti visas šios formos grafas. Užpildytas pasiūlymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba pasirašytas ir nuskenuotas, kad būtų galima identifikuoti pasiūlymą teikiantį pareiškėją. Pasiūlymai priimami el. paštu idejos@siauliuraj.lt.

Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 20 d. 17 val. (imtinai).

Būtinieji reikalavimai pasiūlymui:

 • projektas turi būti įgyvendinamas Šiaulių rajone, suformuotame Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomame arba valstybiniame žemės sklype, kuris skirtas bendram, viešam naudojimui;
 • projektas turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis (išskyrus gatvių / kelių, geriamojo vandens ir nuotekų tinklų statybą, rekonstrukciją ir remontą) projektas, skirtas gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, viešajai ir socialinei infrastruktūrai gerinti ir kurti;
 • projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Šiaulių rajono savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;
 • projekto veiklomis sukurti rezultatai turi užtikrinti Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 11 straipsnyje nurodytus architektūros kokybės kriterijus.
 • preliminari projekto sąmata turi būti pagrįsta komerciniu pasiūlymu, patvirtintu komercinio pasiūlymo teikėjo parašu.
 • Su pasiūlymu rekomenduojama pateikti projekto eskizus ir (ar) vizualizaciją, kuri vėliau bus naudojama projekto viešinimui.

Visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo rengimu ir pateikimu, padengia pareiškėjas.

Konsultacijas ir metodinę pagalbą pareiškėjams, kurie nori teikti pasiūlymus, teikia Šiaulių rajono savivaldybės administracija iki paskutinės pasiūlymų teikimo dienos. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Konsultacijas telefonu ir el. paštu teikia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos:

 • Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyr. specialistė Inga Medžidovienė (tel. (8 41) 596 668, el. p. inga.medzidoviene@siauliuraj.lt – bendraisiais administraciniais pasiūlymų teikimo klausimais;
 • Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Edmundas Žalys (tel. (8 41) 596 679, el. p. edmundas.zalys@siauliuraj.lt – infrastruktūros gerinimo ir kūrimo klausimais;
 • Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė Jovita Rūkienė (tel. (8 41) 500 016, el. p. jovita.rukiene@siauliuraj.lt – projekto atitikimo galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, teritorijos priklausymo Šiaulių rajono savivaldybei ar valstybei bei kitais architektūros srities klausimais. 

DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO PROJEKTAI (2023 m.), KURIŲ ĮGYVENDINIMUI SKIRTAS FINANSAVIMAS

1.

Aktyvus laisvalaikis - muzikiniu ritmu

1. Gruzdžių mstl. – parkelyje (žemės sklypo unikalus Nr. 9122-0005-0059);

2. Kužių mstl. – vaikų žaidimo aikštelės erdvėse (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2675-3971);

3. Verbūnų k. – parko teritorijoje (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5148-9600);

4. Ginkūnų k. - vaikų žaidimo aikštelės erdvėse (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2080-8540);

5. Meškuičių mstl. - parko teritorijoje (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2046-2226);

6. Kairių mstl. - pagrindinė Kairių seniūnijos aikštė (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4424-5570).

Projekto tikslas – gyvinti, gerinti ir kurti gyvenamąją ir rekreacinę aplinką bei viešąją ir socialinę infrastruktūrą Šiaulių rajone, įrengiant unikalius melodinius muzikinius lauko instrumentus šešiose Šiaulių rajono vietovėse, padarant jas patraukliomis aktyviam laisvalaikio leidimui ir suteikiant visų amžiaus grupių gyventojams galimybę skatinti kūrybiškumą bei lavinti muzikalumą, kultūringai ir kūrybingai leidžiant laiką su šeimomis, draugais, kolektyvais.

29 400,00

8_projektas

      2.  

Poilsio zonos įrengimas Ginkūnų skvero teritorijos dalyje

Ginkūnų k. bendro naudojimo teritorijos žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-1954-5647, šiaurės rytinė dalis.

Projekto tikslas – įrengti bendruomenės poreikius atitinkančią poilsio erdvę Ginkūnų skvero teritorijos dalyje, išsaugant seniūnijos žaliųjų plotų savitumą.

29 551,00

10_projektas

3.

Vaikų žaidimų aikštelė Ginkūnuose

Ginkūnų k., žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2080-8540.

Projekto tikslas – saugios ir šiuolaikinius standartus atitinkančios žaidimų aikštelės įrengimas centrinėje Ginkūnų kaimo dalyje.

29 337,63

1_projektas

BALSAVIMO REZULTATAI UŽ 2023 m. DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO IDĖJAS

Elektroniniu būdu balsavo 674, seniūnijose – 1 259 asmenys.

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

VISO BALSŲ:

1.

Aktyvus laisvalaikis - muzikiniu ritmu

578

2.

Poilsio zonos įrengimas Ginkūnų skvero teritorijos dalyje

298

3.

Vaikų žaidimų aikštelė Ginkūnuose

269

4.

Lauko krepšinio aikštelės rekonstrukcija Verbūnų kaime

259

5.

Rekreacinės zonos parke - tvenkinio - pritaikymas gyventojų poreikiams

229

6.

Šakynos miestelio krepšinio aikštelės rekonstrukcija, suteikiant jai daugiafunkcinę paskirtį

224

7.

„BUML“ Bendrauk, užsiimk, mėgaukis laisvalaikiu

189

8.

Laisvalaikio ir poilsio OAZĖ H2O

186

9.

SVEIKATOS ŠALTINIS

184

10.

Ramybės oazė Sakurų parkelyje

172

11.

Aktyvus Bubių bendruomenės laisvalaikio parkas

148

  


IŠREIŠKIME SAVO NUOMONĘ

 Dalyvaujamojo biudžeto 2023 m. projektų idėjų pasiūlymų sąrašas

Eilės Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto įgyvendinimo vieta

Projekto trumpas aprašymas

Planuojama išlaidų suma, Eur

Vizualizacija

1.       

Vaikų žaidimų aikštelė Ginkūnuose

Ginkūnų k., žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2080-8540.

Projekto tikslas – saugios ir šiuolaikinius standartus atitinkančios žaidimų aikštelės įrengimas centrinėje Ginkūnų kaimo dalyje.

29 337,63

1_projektas

2.       

SVEIKATOS ŠALTINIS

Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Toliočių k., Tvenkinio gatvė, žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5629-2441.

Projekto tikslas – skatinti sveiko ir aktyvaus laisvalaikio praleidimą, siekiant stiprinti gyventojų sveikatą, fizinę ir emocinę gerovę.

6 258,12

2_projektas

3.       

Rekreacinės zonos parke - tvenkinio - pritaikymas gyventojų poreikiams

Šiaulių r. Meškuičių parkas, Taikos g., žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2046-2226. koordinatės: X467055, Y6215084.

Projekto tikslas – viešosios ir socialinės infrastruktūros gerinimas Meškuičiuose, sutvarkant parko tvenkinį, įrengiant saulės baterijų apšvietimą ir įsigyjant medines meškų skulptūras.

20 405,00

3_projektas(1)

3_projektas(2)

4.       

Šakynos miestelio krepšinio aikštelės rekonstrukcija, suteikiant jai daugiafunkcinę paskirtį

Šakynos mstl. krepšinio aikštelė, žemės sklypo unikalus Nr. Nr. 4400-6096-1050.

Projekto tikslas – atnaujinti seną, netinkamą krepšinio aikštelės dangą, pakeičiant ją saugia, šiuolaikiška gumine danga ir suteikti aikštelei daugiafunkcinę paskirtį.

29 850,70

4_projektas

5.       

Aktyvus Bubių bendruomenės laisvalaikio parkas

Bubių k., Dubysos g., Šilojų g. žemės sklypo:

unikalus Nr. 4400-2062-4640 (plotas 0,5151 ha),

unikalus Nr. 4400-2046-2195 (plotas 0,4678 ha),

unikalus Nr. 4400-2046-2284 (plotas 1,1271 ha).

Projekto tikslas – suburti Bubių bendruomenės gyventojus, šeimas, vaikus, senjorus leisti laisvalaikį parko erdvėje.

29 855,38

5_projektas

6.       

Ramybės oazė Sakurų parkelyje

Šiaulių g. ir Draugystės g. sankirta (Sakurų parkelis) Gruzdžių mstl., žemės sklypo unikalus Nr. 9122-0005-0059.

Projekto tikslas – viešosios erdvės, esančios Šiaulių ir Draugystės gatvių sankirtoje Gruzdžių mstl., sutvarkymas pritaikant jas Gruzdžių seniūnijos ir Šiaulių rajono gyventojų poreikiams.

15 047,00

6_projektas(1)

6_projektas(2)

7.       

Lauko krepšinio aikštelės rekonstrukcija Verbūnų kaime

Žemės sklypo unikalus

Nr. 4400-5148-9600.

Projekto tikslas – rekonstruoti seną krepšinio aikštelę, kuri būtų tinkama kokybiškam aktyvaus laisvalaikio praleidimui, taip įveiklinant jaunimą ir vyresnio amžiaus žmones, skatinant jų fizinį aktyvumą, pabrėžiant sveikatingumo svarbą.

29 464,71

7_projektas

8.       

Aktyvus laisvalaikis - muzikiniu ritmu

1. Gruzdžių mstl. – parkelyje (žemės sklypo unikalus Nr. 9122-0005-0059);

2. Kužių mstl. – vaikų žaidimo aikštelės erdvėse (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2675-3971);

3. Verbūnų k. – parko teritorijoje (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5148-9600);

4. Ginkūnų k. - vaikų žaidimo aikštelės erdvėse (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2080-8540);

5. Meškuičių mstl. - parko teritorijoje (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2046-2226);

6. Kairių mstl. - pagrindinė Kairių seniūnijos aikštė (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4424-5570).

Projekto tikslas – gyvinti, gerinti ir kurti gyvenamąją ir rekreacinę aplinką bei viešąją ir socialinę infrastruktūrą Šiaulių rajone, įrengiant unikalius melodinius muzikinius lauko instrumentus šešiose Šiaulių rajono vietovėse, padarant jas patraukliomis aktyviam laisvalaikio leidimui ir suteikiant visų amžiaus grupių gyventojams galimybę skatinti kūrybiškumą bei lavinti muzikalumą, kultūringai ir kūrybingai leidžiant laiką su šeimomis, draugais, kolektyvais.

29 400,00

8_projektas

9.       

Laisvalaikio ir poilsio OAZĖ H2O

Sutkūnų parkas, Sutkūnų k., žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2062-4195.

Projekto tikslas – sutvarkyti ir įveiklinti apleistą tvenkinio teritoriją Sutkūnų parke. Sukurti infrastruktūrą kokybiškam poilsiui, įdomiam laisvalaikiui bei aktyviam bendravimui Sutkūnų kaime ir aplinkinių Šiaulių rajono gyvenviečių  gyventojams.

29 998,04

9_projektas

10.   

Poilsio zonos įrengimas Ginkūnų skvero teritorijos dalyje

Ginkūnų k. bendro naudojimo teritorijos žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-1954-5647, šiaurės rytinė dalis.

Projekto tikslas – įrengti bendruomenės poreikius atitinkančią poilsio erdvę Ginkūnų skvero teritorijos dalyje, išsaugant seniūnijos žaliųjų plotų savitumą.

29 551,00

10_projektas

11.   

„BUML“ Bendrauk, užsiimk, mėgaukis laisvalaikiu

Dariaus ir S. Girėno g. 31, Gruzdžių mstl. Gruzdžių gimnazijos teritorijoje viešai prieinamos aikštelės.

Projekto tikslas – parengti lauko erdvę jaunimui turiningam laisvalaikio praleidimui bendraujant ir sportuojant.

29 999,90

11_projektas(1)

11_projektas(2)

11_projektas(3)

11_projektas(4)

11_projektas(5)

 

Kvietimas Šiaulių rajono gyventojams teikti projektų idėjų pasiūlymus

Kvietimas teikti projektų idėjų pasiūlymus parengtas atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-171 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021 m. rugsėjo 9 d.) nuostatas.

Šiaulių rajono savivaldybės administracija kviečia Šiaulių rajone gyvenamąją vietą deklaravusius ne jaunesnius kaip 18 metų fizinius asmenis (toliau – pareiškėjai) teikti projektų idėjų pasiūlymus gyventojų iniciatyvoms, skirtoms gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, viešajai ir socialinei infrastruktūrai gerinti ir kurti (toliau – pasiūlymai).

Vieno pareiškėjo teikiamų pasiūlymų skaičius nėra ribojamas.

Pasiūlyme išdėstytas projektas turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis projektas, įgyvendinamas einamaisiais metais, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršytų 30 tūkst. eurų.

Projektas turi būti įgyvendinamas Šiaulių rajone, Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė atrinks 3 (tris) projektus, kiekvienam projektui iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto skirdama iki 30 tūkst. eurų.

Darbo grupės atrinkus projektus įgyvendins Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius.

Pasiūlymas teikiamas, užpildant Projekto idėjos pasiūlymo formą (Aprašo priedas). Pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, kompiuteriu, privaloma užpildyti visas šios formos grafas. Užpildytas pasiūlymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba pasirašytas ir nuskenuotas, kad būtų galima identifikuoti pasiūlymą teikiantį pareiškėją. Pasiūlymai priimami el. paštu idejos@siauliuraj.lt. Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo 22 d. (imtinai).

Būtinieji reikalavimai pasiūlymui:

 • projektas turi būti įgyvendinamas Šiaulių rajone, Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui;
 • projektas turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis (išskyrus gatvių / kelių, geriamojo vandens ir nuotekų tinklų statybą, rekonstrukciją ir remontą) projektas, skirtas gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, viešajai ir socialinei infrastruktūrai gerinti ir kurti;
 • projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Šiaulių rajono savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;
 • projekto veiklomis sukurti rezultatai turi užtikrinti Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 11 straipsnyje nurodytus architektūros kokybės kriterijus.
 • preliminari projekto sąmata turi būti pagrįsta prie pasiūlymo pridedamu komerciniu pasiūlymu.

Su pasiūlymu rekomenduojama pateikti projekto eskizus ir (ar) vizualizaciją, kuri vėliau bus naudojama projekto viešinimui.

Visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo rengimu ir pateikimu, padengia pareiškėjas.

Konsultacijas ir metodinę pagalbą pareiškėjams, kurie nori teikti pasiūlymus, teikia Šiaulių rajono savivaldybės administracija iki paskutinės pasiūlymų teikimo dienos. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Konsultacijas telefonu ir el. paštu teikia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos:

 • Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyr. specialistė Inga Medžidovienė (tel. (8 41) 596 667, el. p. inga.medzidoviene@siauliuraj.lt – bendraisiais administraciniais pasiūlymų teikimo klausimais;
 • Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Audrius Zaturskas (tel. (8 41) 596 664, el. p. audrius.zaturskas@siauliuraj.lt – infrastruktūros gerinimo ir kūrimo klausimais;
 • Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė Jovita Rūkienė (tel. (8 41) 500 016, el. p. jovita.rukiene@siauliuraj.lt – projekto atitikimo galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, teritorijos priklausymo Šiaulių rajono savivaldybei ar valstybei bei kitais architektūros srities klausimais.
 

2022 m. dalyvaujamasis biudžetas
 

 

Informacija atnaujinta 2024-02-12 08:00