Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Tarptautinis bendradarbiavimas

PASIRAŠYTOS  BENDRADARBIAVIMO SUTARTYS: 
  

Port-sur-Saonė (Port-sur-Saône), Prancūzija

2003 m. balandžio 24 d. Šiaulių rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-98 pritarė bendradarbiavimo sutarties pasirašymui tarp Šiaulių rajono savivaldybės ir Port-sur-Saonė miesto (Prancūzija) savivaldybės. Ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo sutartį 2003 m. gegužės 16 d. pasirašė Šiaulių rajono savivaldybės meras Raimundas Jakutis ir Port-sur-Saonė miesto savivaldybės meras Jean-Paul Mariot ir susitarė plėsti draugiškus miestų gyventojų santykius ir prekybinius-ekonominius ryšius, aktyviai bendradarbiauti kultūros srityje.

 

Tėterovas (Teterow), Vokietija

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 1999 m. spalio 23 d. Šalys susitarė skatinti informacijos, žinių pasikeitimą savivaldos srityje, siekti bendrų projektų įgyvendinimo ir dalyvauti abiem pusėms naudingose programose, skatinti įvairių organizacijų ryšių užmezgimą ir nuolatinį bendradarbiavimą, remti verslo, švietimo, turizmo, žemės ūkio, kultūros, jaunimo ir savivaldos darbuotojų bei kitų abipusiai sutartų organizacijų pasikeitimą delegacijomis, palaikyti abiejų pusių ekonomines iniciatyvas. Taip pat sutarta kurti kontaktus tarp savivaldybių partnerių gyventojų, suteikti miestų gyventojams (piliečiams) galimybę keistis žiniomis ir patyrimu skirtingose srityse.

Almhultas (Älmhult), Švedija

Bendradarbiavimas tarp savivaldybių prasidėjo, kai 1996 m. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Almhulto miesto (Švedija) savivaldybės ir Kuršėnų miesto seniūnijos. 2001 m. bendradarbiavimo sutartis atnaujinta. Atsižvelgiant į sutartį, bendradarbiavimas numatytas švietimo, kultūros, turizmo, aplinkos apsaugos, verslo, turizmo bei administracijos ir miesto plėtros srityse. Šalys sutarė keistis žiniomis, gerosiomis praktikomis ir patirtimi tarp miestiečių ir organizacijų, atstovaujančių šalims.

   

Mazovijos Grodziskas (Grodzisk Mazowiecki), Lenkija

Ketinimų protokolas tarp Mazovijos Grodzisko (Lenkija) ir Šiaulių rajono savivaldybių pasirašytas 2006 m. gruodžio 12 d. Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2007 m. kovo 12 d. Sutartimi šalys susitarė skatinti vietinių vyriausybinių įstaigų bendradarbiavimą bei siekti sukurti sąlygas plėsti socialinius ir ekonominius santykius. Taip pat sutarta skatinti informacijos ir duomenų apsikeitimą savivaldos klausimais, skatinti organizacijas užmegzti santykius ir nuolat bendradarbiauti, siekti bendrų projektų įvykdymo, remti abiejų šalių ekonomines iniciatyvas, remti savivaldybės darbuotojų, verslo organizacijų, švietimo, sveikatos apsaugos, turizmo, žemės ūkio, aplinkos apsaugos, kultūros, jaunimo ir kitų organizacijų atstovų apsikeitimą.

Bersenbriuko vandenų asociacija (Wasserverband Bersenbrück), Vokietija

Tarptautinė vandentiekio ir vandentvarkos bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių rajono savivaldybės ir Bersenbriuko vandenų asociacijos (Vokietija) pasirašyta 2003 m. gegužės 24 d. Sutartimi šalys susitarė siekti bendrų projektų įgyvendinimo ir dalyvauti abiem pusėms naudingose programose vandentiekio ir nuotekų sistemų modernizavimo srityje. Keistis žiniomis, gerosiomis praktikomis ir patirtimi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo klausimais. 

Kahulis (Cahul), Moldova

Ketinimų protokolas tarp Šiaulių rajono ir Kahulio miesto (Moldova) savivaldybių pasirašytas 2010 m. kovo 5 d. Kahulio mieste. 2010 m. gegužės 24 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Kahulio rajono ir Kahulio miesto savivaldybės. Savivaldybės susitarė vystyti bendradarbiavimą verslo, kultūros, švietimo, sporto, turizmo, savivaldos ir socialinės pagalbos ir paramos srityse, plėsti draugiškus miestų gyventojų santykius.

 

Dolyna (Долина), Ivano‑Frankivsko sritis, Ukraina

Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2022 m. liepos 12 d. Sutartimi šalys susitarė plėsti ekonominį, kultūrinį ir turistinį bendradarbiavimą, stiprinti draugiškus santykius ir politines sąsajas, taip pat prireikus padėti viena kitai teikiant piniginę paramą, labdaringą / humanitarinę pagalbą. Plėtoti draugiškus santykius tarp abiejų savivaldybių gyventojų, ypač meno ir kultūros sričių delegacijų, taip pat rengiant moksleivių, studentų, sportininkų ir kt. delegacijų mainus. Šiaulių rajono savivaldybė yra skyrusi humanitarinę pagalbą Dolynos miesto (Ukraina) savivaldybei.

Informacija atnaujinta 2023-04-07 14:35