Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kultūros paveldo objektų stebėsena

Kultūros paveldo objektai, kurių būklė patikrinta 2021 metais

Eilės Nr.

Kultūros paveldo objektas

Kultūros paveldo objekto būklės akto patikrinimo aktas

Pavadinimas

Unikalus kodas Kultūros vertybių registre

Data

Registracijos Nr.

1

Aleksandrijos dvaro sodyba

603

2021-03-16

KPA-1(27.13E)

2

Aleksandrijos dvaro sodybos administratoriaus namas

32457

2021-03-16

KPA-2(27.13E)

3

Aleksandrijos dvaro sodybos namas

32459

2021-03-16

KPA-3(27.13E)

4

Aleksandrijos dvaro sodybos arklidė

32460

2021-03-16

KPA-4(27.13E)

5

Aleksandrijos dvaro sodybos vakarų kumetynas

32461

2021-03-16

KPA-5(27.13E)

6

Aleksandrijos dvaro sodybos rytų kumetynas

32462

2021-03-16

KPA-6(27.13E)

7

Aleksandrijos dvaro sodybos kalvė

32463

2021-03-16

KPA-7(27.13E)

8

Aleksandrijos dvaro sodybos tvartas

32464

2021-03-16

KPA-8(27.13E)

9

Aleksandrijos dvaro sodybos parko fragmentai

32493

2021-03-16

KPA-9(27.13E)

10

Liaudies menininko, dievdirbio Gaudento Rimdeikio kapas

4485

2021-03-23

KPA-10(27.13E)

11

Rašytojo, knygnešio Augustino Baranausko kapas

11189

2021-03-23

KPA-11(27.13E)

12

Pirmos Bubių dvaro sodybos rytų kumetynas

24721

2021-03-29

KPA-12(27.13E)

13

Normančių k. senosios kapinės, vad. Abromkalniu

4671

2021-04-30

KPA-13(27.13E)

14

Normančių kaimo senosios kapinės, vad. Vinkšna

4672

2021-04-30

KPA-14(27.13E)

15

Tvibių kaimo senosios kapinės, vad. Kapiukais

4676

2021-04-30

KPA-15(27.13E)

16

Žylakių kaimo senosios kapinės

4686

2021-04-30

KPA-16(27.13E)

17

Vileikių kaimo senosios kapinės

4680

2021-04-30

KPA-17(27.13E)

18

Telšių vyskupijos garbės kanauninko, kunigo Vaclovo Dambrausko kapas

2142

2021-04-30

KPA-18(27.13E)

19

Lietuvos savanorio, visuomenės veikėjo Tomo Algirdo Zaukos kapas

22032

2021-04-30

KPA-19(27.13E)

20

Šiaulių apskrities žydų žudynių vieta ir kapai

11198

2021-05-31

KPA-20(27.13E)

21

Šiaulių žydų žudynių vieta ir kapas

2153

2021-05-31

KPA-21(27.13E)

22

Kuršėnų žydų senosios kapinės

4584

2021-06-01

KPA-22(27.13E)

23

Kuršėnų žydų žudynių vieta ir kapai

11192

2021-06-01

KPA-23(27.13E)

24

Gruzdžių žydų žudynių vieta ir kapas

2154

2021-06-01

KPA-24(27.13E)

25

Gruzdžių žydų senosios kapinės

4553

2021-06-01

KPA-25(27.13E)

26

Šiaulių žydų žudynių ir užkasimo vieta

11195

2021-06-01

KPA-26(27.13E)

27

Šiaulių geto žydų žudynių vieta ir kapas

2140

2021-06-01

KPA-27(27.13E)

28

Kurtuvėnų dvaro sodybos rūsys

23392

2021-06-04

KPA-28(27.13E)

29

Šilėnų piliakalnis su gyvenviete

23892

2021-07-16

KPA-29(27.13E)

30

Luponių kaimo pirmosios senosios kapinės

29510

2021-07-16

KPA-30(27.13E)

31

Sutkūnų kaimo senųjų kapinių komplekso senosios kapinės

27633

2021-08-05

KPA-31(27.13E)

32

Sutkūnų kaimo senųjų kapinių komplekso Švč. Jėzaus Širdies paminklas

27634

2021-08-05

KPA-32(27.13E)

33

Pirmos Bubių dvaro sodybos rytų kumetynas

24721

2021-09-02

KPA-33(27.13E)

34

Gruzdžių dvaro sodybos pirmas arklidė-namas

23361

2021-12-02

KPA-34(27.13E)

35

Gruzdžių dvaro džiovykla

23370

2021-12-02

KPA-36(27.13E)

36

Gruzdžių dvaro sodybos vandens bokštas su maniežu

23362

2021-12-02

KPA-35(27.13E)

37

Gruzdžių dvaro sodybos garinis malūnas su sandėliu

23369

2021-12-03

KPA-37(27.13E)

38

Gruzdžių dvaro sodybos daržinė

23365

2021-12-03

KPA-38(27.13E)

39

Gruzdžių dvaro sodybos pirmas namas

23384

2021-12-03

KPA-39(27.13E)

40

Gruzdžių dvaro sodybos ekonomo namas

23372

2021-12-03

KPA-40(27.13E)

41

Gruzdžių dvaro sodybos kumetynas

23373

2021-12-03

KPA-41(27.13E)

42

Gruzdžių dvaro sodybos sandėlis

23374

2021-12-06

KPA-42(27.13E)

43

Gruzdžių dvaro sodybos svirnas

23375

2021-12-06

KPA-43(27.13E)

44

Gruzdžių dvaro sodybos karietinės pastatas

23379

2021-12-08

KPA-44(27.13E)

45

Gruzdžių dvaro sodybos karvidė

23377

2021-12-08

KPA-45(27.13E)

46

Gruzdžių dvaro sodybos kiaulidė

23378

2021-12-08

KPA-46(27.13E)

47

Gruzdžių dvaro sodybos antras arklidė-namas

23380

2021-12-10

KPA-47(27.13E)

48

Gruzdžių dvaro sodybos vežiminės pastatas

23381

2021-12-10

KPA-48(27.13E)

49

Gruzdžių dvaro sodybos antras tvartas

23382

2021-12-10

KPA-49(27.13E)

50

Gruzdžių dvaro sodybos antras ūkinis pastatas

23383

2021-12-10

KPA-50(27.13E)

51

Gruzdžių dvaro sodybos ledainė

23367

2021-12-10

KPA-51(27.13E)

52

Gruzdžių dvaro sodybos parko fragmentai

23385

2021-12-10

KPA-52(27.13E)

53

Gruzdžių dvaro sodybos oficina

23366

2021-12-10

KPA-53(27.13E)

54

Gruzdžių dvaro sodybos rūmai

23371

2021-12-10

KPA-54(27.13E)

55

Gruzdžių dvaro sodyba (kompleksas)

611

2021-12-13

KPA-55(27.13E)

56

Paežerių kaimo senosios kapinės

4647

2021-12-13

KPA-56(27.13E)

57

Varputėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios statinių komplekso Šv. Antano Paduviečio bažnyčia

2328

2021-12-14

KPA-57(27.13E)

58

Varputėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios statinių komplekso varpinė

2329

2021-12-14

KPA-58(27.13E)

59

Varputėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios statinių kompleksas

23676

2021-12-14

KPA-59(27.13E)

60

Varputėnų dvaro sodybos rūmai

23396

2021-12-27

KPA-60(27.13E)

61

Varputėnų dvaro sodybos tarnų namas

23397

2021-12-27

KPA-61(27.13E)

62

Varputėnų dvaro sodybos pieninė

23398

2021-12-27

KPA-62(27.13E)

63

Varputėnų dvaro sodybos sandėlis

23399

2021-12-27

KPA-63(27.13E)

64

Varputėnų dvaro sodybos arklidė

23401

2021-12-27

KPA-64(27.13E)

65

Varputėnų dvaro sodybos parkas

23402

2021-12-27

KPA-65(27.13E)

66

Varputėnų dvaro sodyba

627

2021-12-27

KPA-66(27.13E)

67

Antros Bubių dvaro sodybos namas

24728

2021-12-28

KPA-67(27.13E)

68

Antros Bubių dvaro sodybos lentpjūvė

24729

2021-12-28

KPA-68(27.13E)

69

Antros Bubių dvaro sodybos kumetynas

24730

2021-12-28

KPA-69(27.13E)

70

Antros Bubių dvaro sodybos daržinė

24731

2021-12-28

KPA-70(27.13E)

71

Antros Bubių dvaro sodybos mokykla

24732

2021-12-28

KPA-71(27.13E)

72

Antros Bubių dvaro sodybos mokytojų namas

24733

2021-12-28

KPA-73(27.13E)

73

Antros Bubių dvaro sodybos rūsys

24735

2021-12-28

KPA-72(27.13E)

74

Antra Bubių dvaro sodyba

31744

2021-12-28

KPA-74(27.13E)

75

Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčios statinių komplekso klėtis

23678

2021-12-30

KPA-75(27.13E)

Informacija atnaujinta 2022-01-21 13:12