Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Funkcijos

1. Kontroliuoti, kaip rajone laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų, kitų teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus:

1.1. tikrinti, ar rajono institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos (toliau – juridiniai asmenys) raštvedybą, apskaitos, atskaitomybės, finansinius ir techninius dokumentus tvarko valstybine kalba; ar šiuose dokumentuose laikomasi teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos taisyklingumo reikalavimus; ar rajono juridiniai asmenys Lietuvos teritorijoje susirašinėja valstybine kalba; 

1.2. tikrinti, ar rajono juridinių asmenų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas, ar jie vartoja valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas;

1.3. tikrinti, ar oficialios, sunormintos Lietuvos Respublikos vietovardžių formos rajone rašomos valstybine kalba, ar jos taisyklingos;

1.4. tikrinti, ar valstybinė kalba vartojama rajono juridinių asmenų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų užrašuose ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose, aprašuose;

1.5. tikrinti, ar rajono teritorijoje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba;

1.6. tikrinti, ar rajono įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas;

1.7. tikrinti, ar rajono visuomenės informavimo priemonės, knygų ir kitų leidinių leidėjai laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų;

1.8. tikrinti, ar rajono juridinių asmenų interneto svetainėse laikomasi taisyklingos lietuvių kalbos normų;

1.9. tikrinti, ar nustatyta tvarka nesuderintuose viešuosiuose užrašuose vartojama valstybinė kalba, ar tų užrašų kalba taisyklinga;

1.10. nustatyta tvarka derinti viešųjų užrašų bei reklamos projektus;

1.11. vykdyti specialius Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nurodymus; 

1.12. įstatymų nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus;

1.13. pagal savo įgaliojimus nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas.

2. Atlikti lietuvių kalbos klaidų prevenciją:

2.1. konsultuoti rajono juridinius ir fizinius asmenis valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais;

2.2. redaguoti ir vizuoti Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

2.3. prireikus rengti Savivaldybės teisės aktų projektus valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais;

2.4. prireikus rengti metodinius patarimus, straipsnius, pranešimus valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais.

Informacija atnaujinta 2019-12-11 10:28