Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Siekdami teisinio reguliavimo skaidrumo ir stengdamiesi užkirsti kelią galimybei pasinaudoti netobulų įstatymų spragomis atliekame teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą.

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas – teisės aktų ir (ar) teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti esamo ar numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos ir administracijos rengiamų teisės aktų projektai antikorupciniu požiūriu yra vertinami vadovaujantis  Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsniu,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 ,,Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis. Šiaulių  rajono savivaldybės administracijos teisės  aktų projektų antikorupcinio  vertinimo pažyma pridedama  kaip lydimasis teisės akto projekto dokumentas  ir paskelbiama Teisės aktų informacinėje sistemoje TAIS.

Metai

Teisės akto, teisės akto projekto pavadinimas

2022 

Sausio mėn. – gegužės mėn.

2021

Sausio mėn. – spalio mėn.

2020

Gruodžio mėn.

Sausio mėn. – lapkričio mėn.

2019

Sausio mėn. – gruodžio mėn.

2018

Lapkričio mėn. – gruodžio mėn.

Sausio mėn. – spalio mėn.

2017

 Dėl maksimalių trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo (sprendimo projektas Nr. TSP-160)
Dėl Sportininkų, reprezentuojančių Šiaulių rajoną, dalyvavimo pasaulio, Europos čempionatuose ir Lietuvos lygų varžybose rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-128)
Dėl Šiaulių rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-54).
Dėl Šiaulių rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-52).
Dėl Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano 2017 metams patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-61).
Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-60).
Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-1 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-57).
Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-177 ,,Dėl Mokesčio kompensacijos dydžio nustatymo už vaiko ugdymą ir priežiūros Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-56).
Dėl Biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų pareiginės darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-66)
Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto produktais Šiaulių rajono savivaldybėje teikimo kitais atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo (Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 24 d. Nr. įsakymas A-77)
Dėl Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų rengimo, finansavimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo (Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. A-116)

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-20)

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T-345 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-369).
Dėl Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-22). 
Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-262 „Dėl Atleidimo nuo žemės, žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-23). 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl Viešosios įstaigos, kurios savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo (Savivaldybės administracijos 2016 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. A-1563)

Dėl integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-366)
Dėl Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-343)

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-329)

Dėl Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, paraiškų vertinimo komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo (2016 m. gruodžio 1 d. Nr. A-1504)

Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projekto partnerių atrankos komisijos sudarymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. A-1187)
Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, taisyklių patvirtinimo (Nr. A-1131)
Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-227 „Dėl Bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio mokymo įstaigų mokinių bei vaikų globos įstaigų auklėtinių važiavimo išlaidų kompensavimo, neatlygintino pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-319)
Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-298)
Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-299)
Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-300)
Dėl lėšų skyrimo Šiaulių rajono kaimo plėtrai tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-310)
Dėl Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-295)

Dėl Paramos (finansavimo) teikimo atvykstantiems dirbti į Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas gydytojams, rezidentams bei medicinos krypties specialybių studentams tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-293).

Dėl Viešo konkurso į Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-292). 

Dėl atleidimo nuo žemės, žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-231). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-242). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-234). 

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinio ūkio atliekamų darbų kainų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-227). 

Dėl Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-257). 

Dėl Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-252). 

Dėl Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto Šiaulių rajone, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo tvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-264). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo nr. T-28 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų, kuriose draudžiama naudoti bepiločius orlaivius, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-220). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-209). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo T-152 „Dėl Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-184). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo T-151 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-183). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo T-150 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-182).

Dėl Šiaulių rajono leidybos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-173). 

Dėl Priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų suaugusiųjų klases tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-176). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 7 procentų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-169). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-168). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-159). 

Dėl Priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-128). 

Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-117). 

Dėl Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-66). 

Dėl Papildomo finansavimo skyrimo šeimynoms iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-116). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. T-204 ,,Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių rajono viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-133). 

Dėl Juridinių asmenų prašymų dėl Šiaulių rajono savivaldybės prisidėjimo prie vykdomų veiklų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-135). 

Dėl UAB Kuršėnų komunalinio ūkio gatvių apšvietimo tarifo paskaičiavimo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-127). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro ir jo struktūrinių teritorinių padalinių teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-151). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo ir Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-54). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 ,,Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-48). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų, kuriose draudžiama naudoti bepiločius orlaivius, sąrašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-26). 

Dėl viešosios įstaigos Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (sprendimo projektas Nr. TSP-37). 

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinio ūkio atliekamų darbų kainų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-33). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-43). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-51). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-5). 

2015

Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais (sprendimo projektas Nr. TSP-395). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, išskyrus savivaldybės švietimo įstaigas, vadovų tarnybinių atlyginimų priedų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-362). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos darbo nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-390). 

Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-341). 

Dėl Šiaulių rajono Kuršėnų miesto (buvusios Ringuvėnų kaimo dalies) gyventojų asbestinių stogų keitimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-402). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-251). 

Dėl Šiaulių rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-219 „Dėl Šiaulių rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-247). 

Dėl nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-206). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-196). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-193). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos taisyklių patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-198). 

Dėl Nepanaudotų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-154). 

Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2015 metams (sprendimo projektas Nr. TSP-161). 

Dėl piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-24). 

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano 2015 metams patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-14). 

2014

Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-317). 

Dėl Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių projektinės veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-245). 

Dėl mokesčių į savivaldybės biudžetą lengvatų taikymo naujai įregistruotoms įmonėms ar perkėlusioms savo ūkinę komercinę veiklą į Šiaulių rajoną (sprendimo projektas Nr. TSP-280). 

Dėl fiksuojamųjų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įgyjant verslo liudijimus 2015 metais vykdomai veiklai, nustatymo (sprendimo projektas Nr. TSP-277). 

Dėl Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-246). 

Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi automobilių stovėjimo aikštele prie Kryžių kalno nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-247). 

Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Šiaulių rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą (sprendimo projektas Nr. TSP-248). 

Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-188). 

Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo mokesčio ir namo techninės priežiūros tarifų nustatymo (sprendimo projektas Nr. TSP-192). 

DėlVietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės kasinėjimo darbus Šiaulių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose, daugiabučių namų kiemuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-187). 

 

Informacija atnaujinta 2024-02-11 11:23