Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Maudyklų būklės stebėsena

2019-06-19 atlikus Šiaulių r. vandens telkinių laboratorinius vandens tyrimus, nustatyta, jog Švedės tvenkinyje (Ginkūnų sen.) nerekomenduojama maudytis. Vanduo šiame tvenkinyje neatitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 "Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė" reikalavimų.  
 
Informaciją galite rasti  atsidarę nuorodas: http://siauliurvsb.lt/naujienos/demesio-nerekomenduojame-maudytis-svedes-tvenkinyje-ginknu-sen-kiti-siauliu-r-vandens-telkiniai-saugs/,  http://siauliurvsb.lt/maudyklos/.

Maudyklų būklės stebėsena

Maudyklų sezonui prasidėjus, Šiaulių rajono savivaldybė ypač rūpinasi maudyklų vandens kokybe ir atlieka vandens kokybės tyrimus. Tyrimai yra atliekami Gudelių, Geluvos, Pašvinio, Kairių, Bijotės ežeruose, Bubių, Pakumulšių, Raudėnų, Šilų, Naisių, Paežerių, Švedės tvenkiniuose, Kuršėnų karjeruose ir Ventos upėje Kuršėnų miesto ribose.

Pirmieji vandens kokybės tyrimai, atlikti 2020 m. parodė, kad Šiaulių rajono maudyklų vanduo puikios kokybės, atitinkantis Lietuvos higienos normas. Šiaulių rajono maudyklų vandens kokybės stebėjimo programa bus vykdoma viso maudymosi sezono metu, nuo birželio 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos.

Apibendrintus rezultatus skelbia Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras savo interneto svetainėje - http://siauliurvsb.lt/maudyklos/.

Šiaulių rajono visuomenės sveikatos biuras taip pat primena nepamiršti pagrindinių maudymosi taisyklių:

  • Nesiveskite ir nemaudykite naminių gyvūnų.
  • Nesimaudykite, jeigu esate apsvaigę nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų.
  • Nesimaudykite tamsiu paros metu.
  • Besimaudantys vaikai iki 12m. turi būti prižiūrimi suaugusio žmogaus.
  • Laužus galima kūrenti tik tam specialiai pritaikytose vietose.
  • Nešiukšlinkite.
  • Saule mėgaukitės saugiai.

Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6e1dca32a5d311eaa51db668f0092944?jfwid=-5j2qna1s7

Teisės aktai reglamentuojantys maudyklų būklės stebėjimą:

Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės;

2019 metų Šiaulių rajono savivaldybės maudyklų sąrašo patvirtinimas, maudymosi sezono trukmės nustatymas ir maudyklų stebėsena“;

Šiaulių rajono savivaldybės požeminio vandens monitoringo programa 2018–2022 metams

Informacija atnaujinta 2020-09-03 13:29