Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Mobilus darbas su jaunimu

Mobiliojo darbo su jaunimu vykdymo rekomendacijos

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS „DĖL DARBO SU JAUNIMU GATVĖJE TVARKOS APRAŠO, MOBILIOJO DARBO SU JAUNIMU TVARKOS APRAŠO, ATVIROJO DARBO SU JAUNIMU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“


Mobilus darbas su jaunimu – tai darbo su jaunimu forma, paremta vykdomų veiklų lankstumu ir mobilumu, kai nuvykstama į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, o veiklos vykdomos atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių individualius poreikius.

Mobilaus darbo su jaunimu tikslas: užtikrinti jaunų žmonių turiningą laisvalaikį, ugdymą(-si) ir socialinę integraciją bei vykdyti jaunimo įgalinimą jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje.

Mobilaus darbo su jaunimu uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas saugiai, atvirai, neformaliai, neįpareigojančiai aplinkai, kurioje jaunuolis gali ateiti, būti su draugais ir bendrauti su bendraamžiais.
  • Padėti įsitraukti jaunimui į artimiausiai esančią darbo su jaunimu infrastruktūrą (atvirieji jaunimo centrai, atvirosios jaunimo erdvės ir kt.), savanorišką veiklą ir jaunimo organizacijų veiklą.
  • Sudaryti sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į bendruomenės veiklas, kuriant tarpusavio pasitikėjimo santykį tarp jaunuolio ir bendruomenės.
  • Ugdyti jaunuolių socialinius ir gyvenimo įgūdžius.
  • Konsultuoti įvairiose gyvenimo situacijose.
  • Parodyti jaunimui kitokias laisvalaikio leidimo, mokymosi galimybes per išvykstamąsias veiklas (pvz., mokymus, stovyklas, seminarus), įtraukti juos į tarpkultūrinį ugdymą, prevencinę veiklą.
  • Nesant galimybių patenkinti jauno žmogaus poreikius, nukreipiant jauną žmogų į atitinkamas institucijas.

Mobilaus darbo su jaunimu veikla remiasi savanoriškumo, orientavimosi į jauno žmogaus poreikius, bendradarbiavimo, santykio kūrimo, abipusės pagarbos,  aktyvaus įsitraukimo (dalyvavimo), konfidencialumo bei prieinamumo principais.

Atvirasis Šiaulių rajono jaunimo centras
Jaunimo darbuotojos
Kamilė Bronušaitė ir Rūta Jonikaitė-Kučinskienė
El. p. mobilusisdarbas@gmail.com

 

2023 METŲ VEIKLOS PLANAS


Mobilus darbas su jaunimu įtraukia Šiaulių rajono jaunimą

Mobilus darbas Šiaulių rajone

Mobilaus darbo su jaunimu paslaugų kokybės standartas 

 

Jaunimo reikalų koordinatorė

Simona Dambrauskienė

 

Informacija atnaujinta 2024-01-09 14:43