Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Švietimo naujienos

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

Informacija eksternams, planuojantiems brandos egzaminus laikyti 2020–2021 mokslo metais.

2020 M. BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATAI:

Lietuvių kalbos ir literatūros (valstybinis brandos egzaminas);

Matematikos (valstybinis brandos egzaminas);

Užsienio kalbos (rusų) (valstybinis brandos egzaminas);

Užsienio kalbos (anglų) (valstybinis brandos egzaminas);

Biologijos (valstybinis brandos egzaminas);

Chemijos (valstybinis brandos egzaminas);

Fizikos (valstybinis brandos egzaminas);

Geografijos (valstybinis brandos egzaminas);

Informacinių technologijų (valstybinis brandos egzaminas);

Istorijos (valstybinis brandos egzaminas);

Lietuvių kalba ir literatūra (mokyklinis brandos egzaminas, pakartotinė sesija);

Lietuvių kalbos ir literatūros (mokyklinis brandos egzaminas);

Menų (mokyklinis brandos egzaminas);

Technologijų (mokyklinis egzaminas).


2020–2021 m. m. ugdymo proceso organizavimas ir atostogos.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. A-829 „Dėl ugdymo proceso švietimo įstaigose, vykdančiose neformalųjį ir formalųjį vaikų švietimą papildantį ugdymą“.

2020 m. Šiaulių rajono savivaldybės finansuojamos vaikų vasaros poilsio stovyklos.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-07 įsakymas Nr. A-685 „Dėl lėšų skyrimo iš švietimo ir sporto veiklos programos vaikų vasaros poilsio organizavimo projektams finansuoti“.

Galimybė organizuoti vaikų ugdymą šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Dėl informacijos sklaidos apie korepetitorių / laisvai samdomų mokytojų skaidrią veiklą.  

 

Informacija atnaujinta 2020-11-04 15:25