Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas

Teisinio reguliavimo stebėseną atlieka ministerijos, įstaigos prie ministerijų ir kitos Vyriausybės institucijos ir įstaigos pagal teisės aktuose nustatytą kompetenciją (Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1R-142, 5 punktas). Šią informaciją galite rasti (žr. nuorodas į ministerijų svetaines).

Šiaulių rajono savivaldybė 2014 m. teisinio reguliavimo stebėsenos neatliko.

Šiaulių rajono savivaldybės 2014 m. pateikti pasiūlymai teisinio reguliavimo stebėseną atliekančiam subjektui (Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1R-142, 10 ir 13  punktai).

Asmens veiksnumo ribojimo instituto teisinio reguliavimo stebėsenos pažyma