Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai (SAVIVALDYBĖ)

  ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO IR VYKDYMO  TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ 

2021 M. III KETVIRČIO (PUSMEČIO) BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2021 M. II KETVIRČIO (PUSMEČIO) BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2021 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2020 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2020 M. RUGSĖJO 30 D.

IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2020 M. BIRŽELIO 30 D.

IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2020 M. KOVO 31 D.

IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2019 M. GRUODŽIO 31 D.

IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2019 M. RUGSĖJO 30 D.

IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2019 M. BIRŽELIO 30 D.

IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2019 M. KOVO 31 D.

IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASICIKACIJĄ 2018 M. GRUODŽIO 31 D.

IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2018 M. RUGSĖJO 30 D.

IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2018 M. KOVO 31 D.

IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2017 M. RUGSĖJO 30 D.

IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2017 M. BIRŽELIO 30 D.

IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2017 M. KOVO 31 D.

IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2016 M. GRUODŽIO 31 D.

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2020 M. RUGSĖJO 30 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2020 M. BIRŽELIO 30 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2020 M. KOVO 31 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2019 M. GRUODŽIO 31 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2019 M. RUGSĖJO 30 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2019 M. BIRŽELIO 30 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2019 M. KOVO 31 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2018 M. GRUODŽIO 31 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2018 M. RUGSĖJO 30 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2018 M. KOVO 31 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2017 M. RUGSĖJO 30 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2017 M. BIRŽELIO 30 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2017 M. KOVO 31 D.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.

 

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2020 M. RUGSĖJO 30 D.

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2020 M. BIRŽELIO 30 D.

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2020 M. KOVO 31 D.

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2019 M. GRUODŽIO 31 D.

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2019 M. RUGSĖJO 30 D.

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2019 M. BIRŽELIO 30 D.

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2019 M. KOVO 31 D.

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2018 M. GRUODŽIO 31 D.

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2018 M. RUGSĖJO 30 D.

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2018 M. KOVO 31 D.

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2017 M. RUGSĖJO 30 D.

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2017 M. BIRŽELIO 30 D.

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2017 M. KOVO 31 D.

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2016 M. GRUODŽIO 31 D. 

 

PAŽYMA DĖL SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL KREDITORIUS, VALIUTAS, PRADINĘ IR LIKUTINĘ TRUKMĘ 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

PAŽYMA DĖL SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL KREDITORIUS, VALIUTAS, PRADINĘ IR LIKUTINĘ TRUKMĘ  2016 M. GRUODŽIO 31 D. 

 

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2020 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2020 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2020 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2019 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ  2019 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ  2019 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2019 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2018 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2018 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2018 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2017 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2017 M. KOVO 31 D. ATASKAITA 

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2016 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA 

 

Mokėtinų sumų ataskaita ataskaita 2020 m. rugsėjo 30 d.

Mokėtinų sumų ataskaita ataskaita 2020 m. birželio 30 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2020 m. kovo 31 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. birželio 30 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. kovo 31 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018 m. birželio 30 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018 m. kovo 31 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. birželio 30 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita  2017 m. kovo 31 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

Šiaulių rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Šiaulių rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Šiaulių rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis


Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl leidimo Šiaulių rajono savivaldybei imti ilgalaikę paskolą"

Kreditavimo sutartis Nr. 2021005569/SRZ-364(3.54)


Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-221 "Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei "Kuršėnų vandenys" imti ilgalaikes paskolas ir garantijų suteikimo" pakeitimo"

Kreditavimo sutartis Nr. SPF-20-3399-00/SRZ-578(3.54)


Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl leidimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijai imti ilgalaikę paskolą“
Kredito sutartis Nr. KS/19-295 (SRZ-779(3.54)). Specialioji dalis

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pasirašyta 2019-04-17 KREDITO SUTARTIS Nr. KS/19-120 su Citadele banku.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl leidimo Šiaulių rajono savivaldybei imti ilgalaikę paskolą“


Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pasirašyta 2018-08-23 KREDITO SUTARTIS Nr. KS-2018-093-00/SRZ-598(3.54) su Šiaulių banku.

Bendrosios verslo klientų kreditavimo sąlygos (Šalių nepasirašomos, aktuali redakcija pateikiama Banko internetiniame puslapyje www.sb.lt)

 Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl leidimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijai imti ilgalaikę paskolą“

2017-07-21 Finansavimo paslaugų (kreditavimo) sutartis Nr. K201707-0027


Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl leidimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijai imti ilgalaikę paskolą“

Kreditavimo sutartis Nr. 188726051-K1   


Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl leidimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijai imti ilgalaikę paskolą“

Finansavimo paslaugų (kreditavimo) sutartis Nr. K201506-0022


SAVIVALDYBĖS METINIS BIUDŽETAS
2021 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas
2020 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas
2019 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas
2018 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas
2017 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas
2016 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas
2015 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas
2014 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas
2013 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas
2012 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas

  

Informacija atnaujinta 2021-12-09 09:32