Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Bendra informacija

Rajono savivaldybės bendras žemės plotas  siekia 180732 ha, iš jų žemės ūkio naudmenų plotas sudaro 103328 ha, tame skaičiuje: 90964 ha ariama žemė, 1286 ha sodai, 11076 ha pievos ir natūralios ganyklos. Rajone yra 59583ha miškų. Šiaulių rajone privačios žemės plotas sudaro 106612 ha , 74115 ha yra valstybinė žemė - nusausintos žemės plotas 102178 ha.

„PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2023–2027 M. STRATEGINIO PLANO INTERVENCINĖS PRIEMONĖS „PASĖLIŲ, AUGALŲ IR GYVŪNŲ DRAUDIMAS“ VEIKLĄ „PASĖLIŲ IR AUGALŲ DRAUDIMO ĮMOKOS KOMPENSACIJA“, SUSIJUSIĄ SU GYVŪNŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMU“

„PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2023–2027 M. STRATEGINIO PLANO INTERVENCINĖS PRIEMONĖS „PASĖLIŲ, AUGALŲ IR GYVŪNŲ DRAUDIMAS“ VEIKLĄ „PASĖLIŲ IR AUGALŲ DRAUDIMO ĮMOKOS KOMPENSACIJA“, SUSIJUSIĄ SU PASĖLIŲ IR AUGALŲ DRAUDIMO ĮMOKŲ KOMPENSAVIMU“

Pasėlių draudimo įmokų dalinis kompensavimas

 

ŽEMĖS ŪKIO KAIMO VALDŲ REGISTRAVIMAS/ATNAUJINIMAS

Vykdant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 3D-272 „Dėl žemės ūkio ir kaimo valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre" atnaujinti 2506 valdų registracijos duomenys Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, prašymai įregistruoti, duomenys įvesti į duomenų bazę, prašymų formos perduotos VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Rajone įregistruota 5557 valdos.

Įregistruotų žemės ūkio valdų valdytojai atnaujina žemės ūkio valdų duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d.

Kur kreiptis norint įregistruoti/atnaujinti žemės ūkio valdą?
Į seniūnijų žemės ūkio specialistus arba į Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistę Jolita Zakrę, tel. (8 41)   596 676;
vyr. specialistę Danutę Sitnikienę, tel. (8 41)   596 675.

Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno (VED) ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais(EDV), apskaičiavimas

Pieno gamybos paraiškų pateikimo terminas

Dėl papildomos informacijos kreiptis į seniūnijų žemės ūkio specialistus. 

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos atlyginimas

Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo pateikdami rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo.

Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą pagal Aplinkos ir Žemės ūkio ministrų patvirtintą Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodiką apskaičiuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija.

Informacija atnaujinta 2023-10-16 08:58