Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Privatūs interesai

INFORMACIJA APIE APRIBOJIMUS PASIBAIGUS TARNYBAI PATEIKIMO

DOVANĄ PRIIMTI AR MANDAGIAI ATSISAKYTI – PATARIA VTEK

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS NUO 2020-01-01

Teisės aktai:

Metodinės rekomendacijos Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų etikos komisijoms dėl savivaldybių merų ir savivaldybių tarybų narių elgesio atitikties Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso nuostatoms vertinimo

Rekomendacinės gairės savivaldybių tarybų nariams dėl galimų interesų konfliktų valdymo

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. KS-176 ,,Dėl Privačių interesų derinimo formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. KS-270 ,,Dėl Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų patvirtinimo“

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2023 m. gegužs 10 d. sprendimo Nr. KS-84 ,,Dėl Rekomendacijos dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos patvirtinimo“

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. KS-177 ,,Dėl Duomenų apie deklaruojančiųjų asmenų nepriimtus nusišalinimus ir institucijos ar įstaigos vadovo nusišalinimus ar nušalinimus pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. KS-339 ,,Dėl Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovų, pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir pirkimų iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. KS-340 ,,Dėl pirkimuose kylančių interesų konfliktų nustatymo gairių patvirtinimo“

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2021 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. KS-332 ,,Rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės ir priežiūros“

Savivaldybės teisės aktai:

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. A-190 „ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ ATŽVILGIU VYKDYTOS LOBISTINĖS VEIKLOS DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A-2434 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSO PATVIRTINIMO

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. A-512 ,,Dėl Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacinių dovanų vertinimo ir saugojimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. A-1209 „DĖL VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 11 d. potvarkis Nr. M-87 „DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. A-1035 "DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“


Asmuo, paskirtas vykdyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, interesų konfliktų prevenciją, asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo klausimais

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė

Donata Bukauskaitė

310 kab.

(8 41)  59 66 43

donata.bukauskaite@siauliuraj.lt

INFORMACIJA APIE ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ
NUSIŠALINIMO IR NUŠALINIMO ATVEJUS
2023 metai
2023 m. gegužės mėn.
2023 m. balandžio mėn.
2023 m. kovo mėn.
2023 m. vasario mėn.
2022 metai
2022 m. gruodžio mėn. 
2022 m. lapkričio mėn.
2022 m. spalio mėn.
2022 m. rugsėjo mėn.
2022 m. rugpjūčio mėn.
2022 m. liepos mėn.
2022 m. birželio mėn.
2022 m. gegužės mėn.
2022 m. balandžio mėn.
2022 m. kovo mėn.
2022 m. vasario mėn.
2022 m. sausio mėn.
2021 metai
2021 m. gruodžio mėn.
2021 m. lapkričio mėn.
2021 m. spalio mėn.
2021 m. rugsėjo mėn.
2021 m. liepos mėn.
2021 m. birželio mėn.
2021 m. gegužės mėn.
2021 m. balandžio mėn.
2021 m. kovo mėn.
2021 m. vasario mėn.
2021 m. sausio mėn.
2020 metai
2020 m. gruodžio mėn.
2020 m. lapkričio mėn.
2020 m. spalio mėn. 
2020 m. rugsėjo 8 d.
2020 m. rugsėjo 2 d.
2020 m. rugpjūčio mėn.
2020 m. liepos 7 d.
2020 m. birželio 2 d.
2020 m. gegužės 26 d.
2020 m. balandžio mėn. I dalis,  II dalis
2020 m. kovo mėn.
2020 m. vasario mėn.
2020 m. sausio mėn.
2019 metai
2019 m. gruodžio mėn.
2019 m. lapkričio mėn.
2019 m. spalio mėn.
2019 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn.
2019 m. birželio – liepos mėn.
2019 m. gegužės mėn.
2019 m. balandžio mėn.
2019 m. kovo mėn.
2019 m. vasario mėn.
2019 m. sausio mėn.
2018 metai
2018 m. gruodžio mėn.
2018 m. rugpjūčio – rugsėjo – spalio mėn.
2018 m. birželio - liepos mėn.
2018 m. gegužės mėn.
2018 m. balandžio mėn.
2018 m. kovo mėn.
2018 m. vasario mėn.
2017 metai
2017 m. gruodžio mėn.
2016 metai
2016 m. gruodžio mėn.
2016 m. lapkričio mėn.
2016 m. spalio mėn.

2016 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn.

2016 m. gegužės mėn.

2016 m. kovo mėn.

 

Informacija atnaujinta 2023-08-08 10:40