Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje

INFORMACIJA LIETUVIŲ GESTŲ KALBA

INFORMACIJA LENGVAI SUPRANTAMA KALBA

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS KOMISIJOS VEIKSMŲ PLANAS 2024 METAMS

Statistinė informacija apie SAA Šiaulių rajono savivaldybėje už 2024 m. I ketvirtį

Statistinė informacija apie SAA Šiaulių rajono savivaldybėje už 2024 m. II ketvirtį

Šiaulių rajono savivaldybės mero 2023 m. gruodžio 29 d. potvarkis Nr. M-822 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2023 M. LIEPOS 12 D. POTVARKIO M-293 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

Šiaulių rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 12 d. potvarkis Nr. M-293 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO"

Šiaulių rajono savivaldybės mero 2023 m. liepos 4 d. potvarkis Nr. M-268 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO"

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 4 d.įsakymas Nr. A-1078 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIANČIŲ (JEI JŲ NĖRA, ARTIMIAUSIŲ SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOSE VEIKIANČIŲ) ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ SOCIALINES PASLAUGAS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PAVOJŲ PATIRIANTIEMS ASMENIMS AR SMURTĄ PATYRUSIEMS ASMENIMS IR SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PAVOJŲ KELIANTIEMS ASMENIMS IR ORGANIZUOJANČIŲ SMURTINIO ELGESIO KEITIMO PROGRAMŲ (MOKYMŲ) ĮGYVENDINIMĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO"

 

2023-07-25 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2024-01-19

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2024-02-02

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO, VYKUSIO NUOTOLINIU BŪDU, PROTOKOLAS

2024-03-13

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO, VYKUSIO MIŠRIU BŪDU, PROTOKOLAS

 

Informacija atnaujinta 2024-07-12 11:27