Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiamų dokumentų pavyzdžiai

Šiame puslapyje galite rasti keletą raštų ir teisės aktų pavyzdžių, parengtų pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir pagal Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

Šiose taisyklėse nustatyti dokumentų rengimo reikalavimai privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims yra rekomendaciniai, išskyrus tuos dokumentus, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai.

2020-01-01 įsigaliojo naujos redakcijos Dokumentų rengimo taisyklės, kuriose supaprastinti rašytinių dokumentų rengimo reikalavimai (nuoroda į naują redakciją).

Taisyklėse nurodomos tokios rengiamų dokumentų elementų išdėstymo schemos:  „Įstaigos siunčiami dokumentai“„Įstaigos rengiami dokumentai

Daugiau informacijos apie dokumentų valdymą ir naudojimą rasite Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje www.archyvai.lt.

Savivaldybės mero siunčiamas raštas

.doc .pdf

Administracijos rašto pavyzdys

.doc .pdf

Aiškinamojo rašto formos pavyzdys

.doc .pdf

Charakteristikos rašymo formos pavyzdys

.doc .pdf

Įgaliojimas

.doc .pdf

Įsakymo informacinio lapo pavyzdys

.doc .pdf

Įsakymo formos pavyzdys

.doc .pdf

Leidimo formos pavyzdys

.doc .pdf

Mero rašto, siunčiamo į užsienio šalį, formos pavyzdys

.doc .pdf

Potvarkio informacinio lapo pavyzdys

.doc .pdf

Potvarkio formos pavyzdys

.doc .pdf

Prašymas dėl kasmetinių atostogų

.doc .pdf

Prašymo dėl paramos gavimo iš Savivaldybės  mero rezervo forma

.doc .pdf

Projekto lyginamojo varianto pavyzdys

.doc .pdf

Protokolo išrašo pavyzdys

.doc .pdf

Protokolo pavyzdys

.doc .pdf

Seniūnijos rašto formos pavyzdys

.doc .pdf

Sprendimo projekto informacinio lapo pavyzdys

.doc .pdf

Sprendimo projekto formos pavyzdys

.doc .pdf

Tarnybinio pranešimo formos pavyzdys

.doc .pdf
 

Informacija atnaujinta 2024-03-15 08:47