Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Ugdymo organizavimas

Rekomendupjamas ugdymo proceso organizavimas Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir lopšeliuose-darželiuose įgyvendinant ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo programas 2023–2024 m. m.

Rekomenduojamas ugdymo proceso organizavimas Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 2023–2024 m. m.

Visos dienos mokyklos / pailgintos mokymosi dienos grupės paslaugų teikimo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas

GALIMYBĖ ORGANIZUOTI VAIKŲ UGDYMĄ ŠEIMOJE PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS: Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą(si) šeimoje sąrašas, Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas.

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2023-12-06 POTVARKIS NR. 768  „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, PADEDANČIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) ORGANIZUOTI VAIKŲ UGDYMĄ(SI) ŠEIMOJE PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-12-17 SPRENDIMAS NR. T-403 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas T-147 "DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO"

Informacija atnaujinta 2024-06-17 10:26