Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kultūros paveldo inventorizavimas

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio 10 dalies 5 punkto nuostatomis, organizuoja ir koordinuoja nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimą (toliau – Inventorizavimas).

Inventorizavimo vykdymas yra viena pagrindinių priemonių, siekiant neprarasti informacijos apie nykstantį kultūros paveldą, surinkti duomenis, reikalingus istorijos ir praeities kultūros moksliniams tyrimams, sukaupti ir perduoti informaciją mokslo reikmėms ir ateities kartoms, kad paveldo objektui sunykus ar jį sunaikinus, jis išliktų Nekilnojamojo kultūros paveldo inventoriuje (inventorius – galimai vertingųjų savybių turinčių objektų sisteminis sąrašas su surinkta dabarties ir praeities medžiaga) ir tokiu būdu neišnyktų iš atminties, egzistuotų kaip kultūros, istorijos faktas, žinių šaltinis.

Nekilnojamasis kultūros paveldas inventorizuojamas surašant visus galimus jam priskirti kūrinius ir kitus daiktus, kurie dar nėra įrašyti į Kultūros vertybių registrą. Surinkta informacija apie galimai vertingųjų savybių turinčius objektus pildoma Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto inventoriaus duomenų anketoje (toliau – Anketa), kurias inventorizavimo vykdytojai teikia Departamentui. Anketų duomenys perkeliami į Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorių.

Inventorizuojant kultūros paveldą, siekiama visuomenės, vietos bendruomenių, seniūnijų, muziejų, mokyklų įsitraukimo į kultūros paveldo inventorizavimo procesą, Kviečiame prisijungti ir pateikti duomenis apie galimai vertingųjų savybių turinčius objektus.

Anketą galima pildyti: https://inventorius-paveldas.hub.arcgis.com/ .

Detalesnės informacijos rasite Departamento interneto svetainėje (https://kpd.lrv.lt/),
atvirų duomenų portale (https://paveldas.maps.arcgis.com/home/index.html).

Norėdami gauti papildomos informacijos, rašykite adresu rasa.visockaite@kpd.lt bei skambinkite telefonu +37066654779.

 

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

Informacija atnaujinta 2023-02-23 10:12