Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Materialinio nepritekliaus mažinimo programa

PARAMOS PAGAL MATERIALINIO NEPRITEKLIAUS MAŽINIMO PROGRAMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO IŠIMTIES ATVEJAIS TVARKOS APRAŠAS

Šiaulių rajono savivaldybės mero 2024 m. vasario 9 d. potvarkis Nr. 78 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2023 M. GRUODŽIO 11 D. POTVARKIO NR. M-779 „DĖL PARAMOS PAGAL MATERIALINIO NEPRITEKLIAUS MAŽINIMO PROGRAMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO IŠIMTIES ATVEJAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"

Materialinio nepritekliaus mažinimo programa

 

logo

Materialinio nepritekliaus mažinimo (toliau – MNM) programos pagrindinis tikslas – prisidėti prie materialinio nepritekliaus mažinimo itin mažas pajamas turintiems asmenims, leidžiant jiems sutaupyti bent dalį lėšų maisto produktams ir (ar) būtinojo vartojimo prekėms įsigyti, kuriuos jie galėtų panaudoti kitiems būtiniesiems savo poreikiams tenkinti, kaip pavyzdžiui, apmokėti sąskaitas, įsigyti vaistų ir kita.

MNM programos tikslinė grupė yra asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį, išimties atvejais – 2,5 VRP dydžio per mėnesį asmeniui. MNM paramos gavėjus turi teisę nustatyti tik projekto partneriai – savivaldybių administracijos – vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatomis. Atsižvelgiant į tai, MNM programos lėšos yra tiesiogiai nukreipiamos materialinio nepritekliaus mažinimo problemai spręsti ir tokiu būdu užtikrinamas viešasis interesas – prisidėti prie pagalbos teikimo finansinių sunkumų patiriantiems asmenims, kurie gyvena arti ir (ar) žemiau skurdo ribos.

Šiaulių rajono savivaldybėje MNM programos paramos gavėjai turės galimybę naudotis socialinėmis kortelėmis maisto produktams ir kitoms būtinojo vartojimo prekėms įsigyti. Už kortelių dalinimą (informacijos teikimą, pakeitimą) atsakingas Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“.

2024 metų kiekvieną ketvirtį kiekvienam asmeniui į socialinę kortelę bus pervedama 25 Eurų suma (pavyzdžiui 4 asmenų šeimai kiekvieną ketvirtį bus skirta 100 Eur).

Įteikus kortelę paramos gavėjui, ji bus neaktyvuota. 2024 m. I ketvirtį kortelės bus aktyvinamos kovo 15 d. (jeigu kortelė įteikta iki kovo 5 d.) ir balandžio 15 d. (jeigu kortelė įtekta iki balandžio 5 d.).

2024 m. II ketvirtį kortelės bus aktyvinamos birželio 15 d.

Pagal MNM programą taip pat bus vykdomos papildančios veiklos.

Nuo 2023-12-01 – 2024-05-31 laikotarpiu Šiaulių rajono savivaldybės seniūnijose parama skirta 4800 asmenims (2708 šeimoms).

Šiaulių rajono savivaldybės MNM paramos gavėjams išdalintos soc. kortelės pagal iki 2024-05-31 pasirinktus paramos teikėjus (prekybos įmones) pasiskirstė taip:

Eil. Nr. Teikėjo pavadinimas Kortelių skaičius, vnt.
1 IKI Lietuva, UAB 517
2 MAXIMA LT, UAB 2110
3 Uždaroji akcinė bendrovė "RIMI LIETUVA" 2
4 UAB "Gulbelė" 38
5 UAB "Link Šiaulių" (Aljansas AIBĖ, UAB parduotuvė) 2
6 Aibės prekyba, UAB (Aljansas AIBĖ, UAB parduotuvė) 39

Daugiau informacijos MNM programos tinklalapyje www.priimk.lt

 

Informacija atnaujinta 2024-06-12 11:32