Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Tarnybiniai nusižengimai

 

2017 m. I ketvirtis – dviems valstybės tarnautojams paskirta tarnybinė nuobauda:

1. pirmas nevykdė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875, 29 punkto reikalavimų ir Asmenų aptarnavimo ,,Vieno langelio“ principu ir informacijos teikimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje taisyklių, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A-442 (8.1), 38 punkto reikalavimų. Už tai skirta drausminė nuobauda – pastaba.

2. antras pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktą, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, 15 straipsnio 2 dalies 4 punktą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio 2 dalį, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-997 patvirtintų Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo tvarkos bei Šiaulių rajono Šilumos ūkio specialiojo plano reikalavimus bei aplaidžiai ir nerūpestingai vykdė pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Už tai skirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

2017 m. II pusmetis – valstybės tarnautojams nebuvo paskirta tarnybinių nuobaudų
2018 m. I pusmetis – valstybės tarnautojams nebuvo paskirta tarnybinių nuobaudų

2018 metais buvo atlikti 4 galimo tarnybinio nusižengimo tyrimai, tačiau visuose tyrimuose buvo pripažinta, kad valstybės tarnautojai nepadarė tarnybinio nusižengimo.

2019 metais buvo atliktas 1 galimo tarnybinio nusižengimo tyrimas, tačiau pripažinta, kad valstybės tarnautojai nepadarė tarnybinio nusižengimo.

 

Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė

 

Informacija atnaujinta 2020-01-27 14:57