Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Aktuali informacija

KONTAKTINIS ASMUO

Jurgita Jakubėnaitė

Patarėja, koordinuojanti lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos formavimą ir įgyvendinimą

Tel. +370 652 14675, el.p. jurgita.jakubenaite@siauliuraj.lt

Vilniaus g. 263, 76337, Šiauliai, 114 kab.

POLITINIS MOTERŲ DALYVAVIMAS

2021–2030 METŲ NACIONALINIO PAŽANGOS PLANO HORIZONTALIOJO PRINCIPO „LYGIOS GALIMYBĖS VISIEMS“ 2023 M. ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LYČIŲ LYGYBĖS LINIUOTĖS REZULTATŲ ATASKAITA

LYGIŲ GALIMYBIŲ PAŽEIDIMAI

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba bendradarbiavo su Šiaulių rajono savivaldybės specialistais įgyvendinant projektą „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.
Susipažinti su Lietuvos savivaldybių lyčių lygybės žemėlapiu galima čia https://lygiadieniai.lt/stebesena/index.php. Šiaulių rajono savivaldybės situacija čia https://lygiadieniai.lt/stebesena/savivaldybe.php?id=sav_45.

Žemėlapis matuoja moterų ir vyrų padėties skirtumus kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje. Matavimui naudojami statistiniai duomenys apie 8 savivaldybės veiklos sritis: 1) savivaldybės valdymas; 2) valdžia ir sprendimų priėmimas; 3) išsilavinimas ir švietimas; 4) dalyvavimas darbo rinkoje; 5) ekonominis aktyvumas; 6) sveikata ir sveikatos paslaugos; 7) socialinė apsauga ir saugumas ir 8) kultūra ir sportas.

Lyčių lygybės žemėlapiu siekiama parodyti moterų ir vyrų padėties skirtumus ir sritis.  

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, KOMITETŲ SUDĖTIES STATISTIKA MOTERŲ IR VYRŲ ASPEKTU

Savivaldybė  2019–2023 m.   ꟷ   2023–2027 m.

 

Moterys

Vyrai

2019–2023   

2023–2027

2019–2023

2023–2027

Meras

-

-

1

1

Vicemeras

-

-

1

1

Taryba

8

10

17

15

Biudžeto, finansų ir valdymo komitetas

pirmininkas

1

-

4

5

-

-

1

1

Kaimo reikalų ir ekologijos komitetas

pirmininkas

1

2

4

3

-

-

1

1

Ūkio ir plėtros komitetas

pirmininkas

1

2

3

3

-

1

1

-

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

pirmininkas

3

4

2

1

-

-

1

1

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

pirmininkas

2

2

3

3

-

-

1

1

Kontrolės komitetas

pirmininkas

1

3

5

5

-

-

1

1

Išsamiau čia.

 

VADOVAUJAMAS PAREIGAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE UŽIMANČIŲ MOTERŲ IR VYRŲ STATISTIKA

Administracija, 2023 m.

Moterys

Vyrai

Direktorius

-

1

Skyrių vedėjai

12

6

Seniūnai

6*

5

Išsamiau čia.

VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGOSE ESANČIŲ ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

 

Moterys

Vyrai

2023 m.

4

0

Informacija atnaujinta 2024-01-08 14:32