Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Žemės ūkio technikos registracija, jų techninė apžiūra

DĖL NAUJŲ ĮKAINIŲ TAIKYMO

Informuojame, kad nuo 2019-09-07 įsigaliojo nauji rinkliavos įkainiai susiję su žemės ūkio technikos registravimu, perregistravimu ir technine apžiūra, kurie yra nustatyti 2000 m. gruodžio 15 d. LR Vyriausybės nutarime Nr. 1458 „ Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. Su dokumentu galima susipažinti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr   Žemės ūkio technikos registratoriams aktualūs Nutarimo 4.546. – 4.552. papunkčiai.

Registravimas:

 • Traktoriaus, savaeigės mašinos, priekabos įregistravimas 17 Eur
 • Valstybinio numerio išdavimas                       10 Eur
 • Traktoriaus, savaeigės mašinos, priekabos
 • duomenų keitmas                       15 Eur
 • Registracijos liudijimo dublikato išdavimas             7,5 Eur

Techninė apžiūra:

 • Už traktorių 6,80 Eur
 • Už priekabą 5,50 Eur
 • Vienkartinis atvykimo mokestis 9,90 Eur
 • Techninės apžiūros dublikato išdavimas 4,20 Eur

Valstybinė rinkliava sumokama gavėjui:

Valstybinei mokesčių inspekcijai į/k 188659752

Įmokos kodas 53091

Sumokėti galima bet kuriame banke, pašto skyriuje, „Perlo“ terminale, atlikti mokėjimo pavedimą iš namų.

Vyr. specialistas Artūras Žilinskas

Tel. Nr. (8 41)  547 058, mob. tel. nr. : 8 687 92206; el. paštas : arturas.zilinskas@siauliuraj.lt


TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ 2024 METŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE ATLIKIMO PLANAS-GRAFIKAS

TRAKTORIAUS, SAVAEIGĖS ŽEMĖS ŪKIO MAŠINOS, SAVAEIGĖS MAŠINOS AR PRIEKABOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

DUOMENŲ KEITIMO, NUSIPIRKUS JAU REGISTRUOTĄ LIETUVOJE ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKĄ, APRAŠAS

PRANEŠIMO APIE ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS PARDAVIMĄ APRAŠAS

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMO, IŠREGISTRAVIMO, REGISTRACIJOS LIUDIJIMO DUBLIKATŲ IŠDAVIMO APRAŠAS

TRAKTORIAUS, SAVAEIGĖS MAŠINOS (PRIEKABOS) TECHNINĖS APŽIŪROS TALONO IŠDAVIMO APRAŠAS

BIUDŽETO PAJAMŲ SURENKAMOSIOS SĄSKAITOS


TEISĖS AKTAI

  ES ir tarptautiniai teisės aktai

 • 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)  167/2013Dėl žemės ar miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros.
 • Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisyklės, susijusios su transporto priemonių sudėtinių dalių tipo patvirtinimu:       46(galinio vaizdo veidrodžiai),    Nr.58 ( galinės apsaugos įtaisai),   Nr.73 (šoninės apsaugos įtaisai),   Nr.14 (saugos diržų tvirtinimo įtaisai),   Nr.80 (sėdynių tvirtinimo įtaisai), Nr. 48 ( apšvietimo ir šviesos signaliniai įtaisai), Nr. 107 (transporto priemonių konstrukcijos elementai).
 • Europos Komisijos reglamentai, susiję su transporto priemonių sudėtinių dalių tipo patvirtinimu: 19/2011(identifikavimo lentelė), 1230/2012 (matmenys ir masė), 109/2011 (purslų taškymo ribojimo sistemos).

Nacionaliniai teisės aktai

 • Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro nuostatai

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.271851/asr

 • Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklės

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.284388/asr

 • Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos taisyklės

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.168140/asr

 • Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.111999/asr

 • Kelių eismo taisyklės

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2a948a80506e11e485f39f55fd139d01/asr

 • Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimas (2020 m. birželio 25 d. įstatymo Nr. XIII-3158 redakcija), susipažinti galite:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3e40b9c2bace11ea9a12d0dada3ca61b

Informacija atnaujinta 2024-01-29 10:46