Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Registracija į ikimokyklines ugdymo įstaigas

Šiaulių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) veikia 6 ikimokyklinio ugdymo įstaigos:

 • Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“;
 • Meškuičių lopšelis-darželis;
 • Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“;
 • Kuršėnų lopšelis-darželis „Žiedelis“;
 • Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“;
 • Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos vykdomos ir Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose:

 • Dubysos aukštupio mokykloje,
 • Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijoje,
 • Gruzdžių gimnazijoje,
 • Kairių jungtinėje mokykloje,
 • Kuršėnų Pavenčių mokykloje-daugiafunkciame centre,
 • Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijoje,
 • Kužių mokykloje,
 • Voveriškių mokykloje.

Rekomenduojama iš anksto pasidomėti, kuriai Savivaldybės švietimo įstaigai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje bus deklaruota šeimos gyvenamoji vieta. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimą T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ (įskaitant aktualias redakcijas) galima rasti  čia.

Tėvų (globėjų) (toliau – tėvai) prašymai dėl vaikų priėmimo į Savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes (toliau – prašymas) pildomi elektroniniu būdu Sistemoje (https://new.registruok.lt/registration/), kurios prisijungimo nuorodą galima rasti Savivaldybės interneto svetainės www.siauliuraj.lt rubrikoje „Registracija į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes“. Prašymai taip pat gali būti pildomi raštu ir pateikiami tiesiogiai švietimo įstaigai, kurią pageidaujama lankyti.

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes vykdomas vadovaujantis Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-244 „Dėl Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“. Tvarkos aprašą galima rasti čia.

Savivaldybė yra sudariusi Bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų teikimo sutartį su Šiaulių miesto savivaldybe, kurios pagrindu Šiaulių rajone gyvenantys vaikai gali būti nukreipti į Šiaulių miesto ikimokyklinio ir specialiojo ugdymo įstaigas, jei vaiko ir vieno iš tėvų deklaruota gyvenamoji vieta daugiau kaip metus yra Savivaldybės teritorijoje, bent vienas iš tėvų yra dirbantis ir jei vaikas daugiau kaip prieš metus yra įregistruotas į eilę patekti į Savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, bet į jas nepatenka dėl vietų stokos arba vaiko gyvenamoje vietoje ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programos nevykdomos.

Savivaldybė taip pat yra numačiusi galimybę kompensuoti 70 Eur mokestį už ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymą ir priežiūrą Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, jei vaiko ir vieno iš tėvų deklaruota gyvenamoji vieta daugiau kaip metus yra Savivaldybės teritorijoje ir vaikas ne trumpiau kaip vienerius metus yra įregistruotas į eilę patekti į Savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, bet į jas nepatenka arba vaiko gyvenamoje vietovėje ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programos nevykdomos.

Kilus klausimams visada galima kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės švietimo skyriaus darbuotoją, kuris galės pakonsultuoti ir padėti surasti reikiamą informaciją (tel. +370 41 43 76 57).

Informacija atnaujinta 2024-04-07 07:28