Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai

Veiksmų plano įgyvendinimo priemonių vykdytojai, atsižvelgdami į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtaką Veiksmų plano priemonėms įgyvendinti, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui motyvuotus pasiūlymus dėl įgyvendinamų Veiksmų plano priemonių koregavimo ar pakeitimo efektyvesnėmis, detalizuodami jų tikslus, vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus.

Savivaldybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos gali teikti pasiūlymus dėl Veiksmų plano nuostatų, tikslų ir uždavinių atnaujinimo, priemonių plano keitimo ar (ir) pildymo. 

Pasiūlymus teikti el. paštu ersida.medziuniene@siauliuraj.lt

Šiaulių  rajono savivaldybės administracijos korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas

Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programa

Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos projektas

Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos įgyvendinimo priemonių plano projektas

Programa Ataskaitos
2022-2024 m. 2023 m. ataskaita
2022 m. ataskaita
2018-2020 m. 2019 m. ataskaita
2018 m. ataskaita
2015-2017 m. 2017 m. ataskaita
2016 m. ataskaita
2015 m. ataskaita

 

Informacija atnaujinta 2024-02-08 19:39