Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Draustiniai

 

Geomorfologiniai

 • Šakynos geomorfologinis draustinis. Įsteigtas 1992 m. Bendras draustinio plotas 963,20 ha, Šiaulių rajone esantis draustinio plotas - 963,00 ha.  Draustinis įsteigtas išsaugoti Šiaurės Lietuvai būdingos rumbėtos moreninės lygumos fragmentą.
 • Šilkalnių geomorfologinis draustinis. Įsteigtas 2009 m. Bendras draustinio plotas 772,94 ha, Šiaulių rajone esantis draustinio plotas - 286,23 ha.  Draustinis įsteigtas išsaugoti raiškų Ventos vidurupio senslėnį su ypač retu Žemaitijai paslėnio erozinio raguvyno kompleksu.
 • Varputėnų geomorfologinis draustinis. Įsteigtas 1992 m. Bendras draustinio plotas 288,89 ha, jis visas plyti Šiaulių rajono teritorijoje. Draustinis įsteigtas išsaugoti Ventos vidurupio žemumos reljefą su varputėnų ozais.
 • Vijurkų geomorfologinis draustinis. Įsteigtas 1995 m. Bendras draustinio plotas 396,20 ha, Šiaulių rajone esantis draustinio plotas - 6,42 ha.  Draustinis įsteigtas išsaugoti Dubysos aukštupio slėnio atkarpą su ryškiausiu eroziniu kalvynu dešiniajame krante.

Hidrografiniai

 • Dubysos-Ventos perkaso hidrografinis draustinis. Įsteigtas 1995 m. Bendras draustinio plotas 570,47 ha, Šiaulių rajone esantis draustinio plotas - 439,56 ha.  Draustinis įsteigtas išsaugoti Ventos-Dubysos senslėnį su perkasu.

Botaniniai

 • Gudmoniškės botaninis draustinis.
 • Švendrės botaninis draustinis. Įsteigtas 1992 m. Bendras draustinio plotas 262,48 ha, jis visas plyti Šiaulių rajono teritorijoje.  Draustinis įsteigtas išsaugoti Rytų Žemaitijai būdingą pelkių ir miško augalijos kompleksą.

Zoologiniai

 • Vijuolių entomologinis draustinis. Įsteigtas 1992 m. Bendras draustinio plotas 69,98 ha, jis visas plyti Šiaulių rajono teritorijoje.  Draustinis įsteigtas išsaugoti Gubernijos miško entomofauną su retomis vabzdžių rūšimis.

Botaniniai - zoologiniai

 • Gelžės botaninis-zoologinis draustinis. Įsteigtas 1992 m. Bendras draustinio plotas 949,08 ha, Šiaulių rajone esantis draustinio plotas - 948,57 ha.  Draustinis įsteigtas išsaugoti Gelžės pelkę su apypelkiu, turinčią didelę botaninę ir zoologinę vertę.
 • Pabijočių botaninis-zoologinis draustinis. Įsteigtas 1995 m. Bendras draustinio plotas 191,69 ha, Šiaulių rajone esantis draustinio plotas - 153,40 ha.  Draustinis įsteigtas išsaugoti pelkinį kompleksą su būdingomis Žemaičių aukštumai biocenozėmis, retaisiais augalais.
 • Padubysio botaninis-zoologinis draustinis. Įsteigtas 1995 m. Bendras draustinio plotas 545,05 ha, Šiaulių rajone esantis draustinio plotas - 544,33 ha.  Draustinis įsteigtas išsaugoti nykstančius retuosius augalus (pūkuotuosius burbulius, dėmėtąsias gegūnes) ir jų augavietes, retąsias vabzdžių rūšis (didžiuosius puikiažygius, marmurinius auksavabalius, juoduosius apolonus, auksuotąsias šaškytes).
 • Rėkyvos botaninis-zoologinis draustinis. Įsteigtas 1992 m. Bendras draustinio plotas 787,35 ha, Šiaulių rajone esantis draustinio plotas - 786,59 ha.  Draustinis įsteigtas išsaugoti Rėkyvos apyežerio pelkinį kompleksą su būdinga augalija ir gyvūnija.
 • Tyrulių botaninis-zoologinis draustinis. Įsteigtas 1992 m. Bendras draustinio plotas 3698,57 ha, Šiaulių rajone esantis draustinio plotas - 436,54 ha.  Draustinis įsteigtas išsaugoti atsistatantį pelkinį biotopą su retų rūšių paukščiais.

Genetiniai

 • Linartų genetinis draustinis. Įsteigtas 2009 m. Bendras draustinio plotas 26,30 ha, jis visas plyti Šiaulių rajono teritorijoje. Draustinis įsteigtas išsaugoti pušų populiacijų genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šių populiacijų atsikūrimą arba atkūrimą jų dauginamąja medžiaga.
 • Sodeliukų genetinis draustinis. Įsteigtas 2009 m. Bendras draustinio plotas 43,56 ha, jis visas plyti Šiaulių rajono teritorijoje. Draustinis įsteigtas išsaugoti pušų populiacijų genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šių populiacijų atsikūrimą arba atkūrimą jų dauginamąja medžiaga.

Telmologiniai

 • Bulėnų telmologinis draustinis. Įsteigtas 1995 m. Bendras draustinio plotas 115,31 ha, jis visas plyti Šiaulių rajono teritorijoje. Draustinis įsteigtas išsaugoti pelkinį kompleksą su būdingomis Žemaičių aukštumai biocenozėmis.
 • Karniškių telmologinis draustinis. Įsteigtas 1974 m. Bendras draustinio plotas 229,78 ha, Šiaulių rajone esantis draustinio plotas - 0,16 ha.  Draustinis įsteigtas išsaugoti Ventos vidurupio lygumai būdingą Gerkiškių pelkę.

Kraštovaizdžio

 • Girnikų kraštovaizdžio draustinis. Įsteigtas 1995 m. Bendras draustinio plotas 309,76 ha, jis visas plyti Šiaulių rajono teritorijoje. Draustinis įsteigtas išsaugoti aukštai iškylantį Dubysos slėnio atkirstą moreninį masyvą su Girnikų kalnu.
 • Pageluvio kraštovaizdžio draustinis. Įsteigtas 1995 m. Bendras draustinio plotas 444,72 ha, jis visas plyti Šiaulių rajono teritorijoje. Draustinis įsteigtas išsaugoti vaizdingą Pageluvio kraštinių moreninių darinių bei prieledyninio baseino aplygintą ruožą su liekaniniais ir termokarstiniais Šermukšnyno, Raudinuko, Širvos, Kurtuvos, Dubuko, Barsukyno, Geluvos ežerėliais, taip pat retuosius augalus (tridantes bazanijas, skėstalapius paparčius, bukalapes saulašares) ir kultūros paveldo objektus.
 • Raudos kraštovaizdžio draustinis. Įsteigtas 1995 m. Bendras draustinio plotas 1135,87 ha, jis visas plyti Šiaulių rajono teritorijoje. Draustinis įsteigtas išsaugoti Raudos upelio ištakas su Raudinuko ežeru, Raudos klonį, suformuotą lydyninių tirpsmo vandenų, ryškiausią Sodeliukų moreninio gūbrio dalį, ryškų Dirvonų kanjoninio tipo klonį ir Paraudžių erozinį kalvyną su archeologinėmis vertybėmis.
 • Vainagių kraštovaizdžio draustinis. Įsteigtas 1995 m. Bendras draustinio plotas 1844,20 ha, Šiaulių rajone esantis draustinio plotas - 237,61 ha. Draustinis įsteigtas išsaugoti Vainagių mišką, Vainagių, Lestoniškės, Ešerinio ežerus, Vainagių-Šoniuko-Galvydiškės-Smirdelės pelkes, natūralias Šonos, Šonelės, Šventjonio ir Smirdelės upelių vagos atkarpas, natūralų Vainagių upelį, taip pat vieną aukščiausių, mažai performuotą fliuvioglacialinių procesų, moreninį masyvą su ryškiu sudėtingos konfigūracijos kloniu ir Vainagių piliakalnį.
 • Ventos kraštovaizdžio draustinis. Įsteigtas 1995 m. Bendras draustinio plotas 1605,36 ha, Šiaulių rajone esantis draustinio plotas - 236,42 ha. Draustinis įsteigtas išsaugoti Ventos slėnio kraštovaizdžio etaloną su raiškiu gilinamosios ir šoninės erozijos suformuotu Ventos slėniu, unikalia Papilės juros periodo atodanga, Papilės 15-kamiene liepa, kitais gamtos ir kultūros paveldo objektais, Papilės miestelio senosios dalies urbanistine struktūra.