Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

SKELBIAMAS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO IR ATRANKOS KONKURSAS

2023-03-17 Dalintis

Šiaulių rajono savivaldybė skelbia 2023 m. Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkursą. Paraiškos priimamos nuo 2023 m. kovo 20 d. iki 2023 m. balandžio 18 d. 16.00 val.

Finansuojamos 2023 m. Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų prioritetinės kryptys:

 • Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija.
 • Psichikos sveikatos stiprinimas.
 • Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė.
 • Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija.
 • Fizinio aktyvumo skatinimas.
 • Aplinkos sveikata.
 • Burnos higiena ir sveikata.
 • Lytinė sveikata.
 • Nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija.

Finansuojami projektai, kurių tikslai, uždaviniai ir veiklos susijusios su visuomenės sveikata, sveikatos išsaugojimu, stiprinimu, stebėjimu, sauga. Finansuojamos veiklos:

 • Fizinio aktyvumo užsiėmimų skatinimas.
 • Projektai, skirti lėtinių neinfekcinių ligų prevencijai, ypač širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatai stiprinti, įvairioms sveikatos stiprinimo programoms.
 • Psichologinių paslaugų plėtra. Emocinės, psichologinės pagalbos paslaugų didinimas.
 • Priklausomybės nuo alkoholio, tabako, narkotinių medžiagų prevencija.
 • Projektai, skirti užkrečiamųjų ligų, ypač ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir tuberkuliozės, profilaktikai ir kontrolei. Renginių, akcijų, mokymų, kurie būtų skirti didinti užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės darbo kompetenciją, organizavimas ir rizikos grupių asmenų konsultavimas.

Paraiškos Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti (toliau - Paraiškos) teikiamos vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2023 m. kovo 1 d.) (toliau – Aprašas)[1]

Paraiškas gali teikti biudžetinės ir viešosios įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės ir kitos organizacijos.

 Maksimalus finansavimo dydis vienam projektui:

 • kai projekto veikla apima visą Šiaulių rajono bendruomenę – 2 000,00 Eur (du tūkstančiai Eur);
 • kai projekto veikla apima vietos bendruomenę – 500,00 Eur (penki šimtai Eur).

SVARBU!    Paraiška turi būt teikiama pagal nustatytą formą: Paraiška Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti (priedas).

Paraiška su priedais (pasirašyta elektroniniu parašu arba pasirašyta Paraiška  ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti Paraišką teikiantį asmenį) teikiama Šiaulių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojui elektroniniu paštu inga.rimgailiene@siauliuraj.lt nurodant, kad Paraiška teikiama Šiaulių rajono bendruomenės sveikatinimo iniciatyvų skatinimo ir rėmimo finansavimo konkursui.

Paraiškos teikimo klausimais konsultuoja Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbo laiku, Inga Rimgailienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja, tel. +370 612  45 519 el. p.  inga.rimgailiene@siauliuraj.lt

[1]  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac377ee0924c11eb9fecb5ecd3bd711c/asr

Informacija atnaujinta 2023-03-17 14:36