Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Naujienos (GN)

PIRMOSIOS PROJEKTO „ĮTRAUKIOJO UGDYMO MODELIŲ PRITAIKYMAS, STEIGIANT ATVIRĄSIAS KLASES ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE“ PATIRTYS

2024-02-07 Komentarai (0) Naujienos Dalintis
Naujienos (GN)

Dvi Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos dalyvauja projekte „Įtraukiojo ugdymo modelių pritaikymas, steigiant atvirąsias klases Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“, kuris finansuojamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lėšomis. Projekto trukmė: 2023 m. rugsėj1 d. – 2025 m. rugpjūčio 31 d. Projekto laikotarpiu Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykloje ir Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijoje bus išbandyti du ugdymo organizavimo Atvirosiose klasėse modeliai, aprašyti Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose, tvarkos ir finansavimo sąlygų apraše. Atvirosios klasės tikslas – sudaryti sąlygas įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukčiai į mokyklas, jose užtikrinti visiems mokiniams galias ir gebėjimus atitinkantį ugdymą, esant poreikiui jį pritaikyti asmens ugdymosi poreikiams, teikti mokymosi ir švietimo pagalbą. Vienas Atvirajai klasei būtinas požymis – bendrosios paskirties klasėje turi ugdytis 1–3 didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.

Kokias veiklas pagal projektą vykdo mokyklos ir kaip joms sekasi pasakoja Simona Miškinienė, Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir Vaida Aleknavičienė, Šiaulių r. Daugėlių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Simona Miškinienė sako, kad Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykloje įgyvendinamas srauto įtraukties modelis 8–10 klasėse. Tai inovatyvus švietimo organizavimo būdas, skirtas suformuoti iš kelių klasių mokinių didesnį srautą, kuris yra skirstomas į grupes ar pogrupius pagal individualius ugdymosi tikslus, ugdymosi poreikius. Mokykloje sudaryta laikinoji grupė 9–10 klasių mokiniams, kurie ugdomi pagal individualizuotas Bendrąsias ugdymo programas. Mokiniams sudaryti individualūs ugdymo planai, organizuojamas ugdymas atitinkantis individualius mokinių gebėjimus. 8–10 kl. dirba du specializuoti – matematikai ir lietuvių kalbai – mokytojo padėjėjai. Mokiniams pagalba teikiama ne tik klasėje, bet organizuojamos ir papildomos konsultacijos. Simonos Miškinienės teigimu „šis modelis užtikrina aktyvesnį mokinių dalyvavimą pamokose ir padeda geriau suprasti mokomąją medžiagą“.

Vaida Aleknavičienė, sako, kad Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijoje pagal projektą dirbama 6-oje klasėje. Projekto lėšomis progimnazijoje įdarbintas specialusis pedagogas ir mokytojo padėjėjas. Taikomas visiškos įtraukties modelis, kai klasėje tuo pačiu metu dirba dalyko mokytojas, specialusis pedagogas ir mokytojo padėjėjas. Pagal sudarytą tvarkaraštį švietimo pagalba teikiama specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Turėdamas padėjėjus kiekvienoje pamokoje, mokytojas daugiau dėmesio gali skirti kiekvienam mokiniui. Visi specialistai ir mokytojai bendradarbiaudami, nuolatos aptardami rezultatus, derindami ir keisdami metodus ieško geriausių būdų ugdyti vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius bendroje klasėje. Nuolatos stebima mokinių daroma pažanga. Mokiniai vertinami ne tik formaliuoju vertinimu, bet ir aprašomuoju – stebima mokinių kompetencijų ūgtis. Mokytojai džiaugiasi, kad ugdymas tapo kokybiškesnis dėl galimybės daugiau dėmesio skirti kiekvienam mokiniui, mokinių žinios tapo gilesnės, išsamesnės. Siekiant kokybiško grįžtamojo ryšio, progimnazijoje periodiškai vykdomos 6 klasės mokinių apklausos. „Iššūkių yra, bet projektą dar tik pradėjome. Esame nusiteikę optimistiškai – teikiama nuosekli, profesionali ir savalaikė pagalba visada veda į sėkmę“ – sako Vaida Aleknavičienė.

Atvirųjų klasių projektas skatina mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą. Tai yra esminis įtraukiojo ugdymo elementas. Komandinis požiūris leidžia efektyviau teikti švietimo pagalbą, užtikrinti, kad ji atitiktų kiekvieno mokinio poreikius. Atvirųjų klasių projektas yra žingsnis į priekį, siekiant sukurti palankią ir įtraukią mokymosi aplinką, kurioje kiekvienas mokinys galėtų pasiekti savo mokymosi tikslus.

Projektas tęsis iki 2025 m. rugsėjo mėn. Mokyklų bendruomenių dar laukia daug išbandymų, ieškojimų, patirčių ir bendradarbiavimas su mokslininkais, kurie turėtų pateikti siūlymus dėl ugdymo organizavimo Atvirosiose klasėse modelių tobulinimo.

Šiaulių r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus informacija

V. Aleknavičienės nuotr.

Informacija atnaujinta 2024-02-07 09:44

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}