Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

SKELBIMAI

GYVENTOJAI KVIEČIAMI TEIKTI PRAŠYMUS DĖL INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ARBA NUOTEKŲ KAUPIMO REZERVUARŲ ĮSIGIJIMO IR ĮRENGIMO DALINIO KOMPENSAVIMO

2023-06-30 Dalintis

Šiaulių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-138 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbia kvietimą teikti prašymus dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo.

Kompensuojamos išlaidos, patirtos per 12 mėnesių iki einamųjų metų kvietimo teikti prašymus paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt dienos.

Kompensuojama (apmokama) 50 proc. patirtų išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 2000 eurų, išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo valdytojams, kuriems kompensacijos dydis nustatomas atskiru Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Prašymus gali teikti:

 • vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų savininkai, savo gyvenamąją vietą deklaravę Šiaulių rajono;
 • daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, savo gyvenamąją vietą deklaravę Šiaulių rajono savivaldybėje.

Prašymai nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d. gali būti teikiami:

 • tiesiogiai, adresu Vilniaus g. 263, Šiauliai (I aukštas, informacinis langelis);
 • elektroniniu paštu, adresu prim@siauliuraj.lt

Su Prašymu pateikiami dokumentai:

 • Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (ne senesnis kaip dviejų mėnesių) apie nuosavybės teise įregistruotą pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti Įrenginiai, kopija;
 • Jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) rašytinis (-iai) sutikimas (-ai), kad neprieštarauja numatytiems Įrenginių įrengimo darbams;
 • Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos teritorinio padalinio rašytinis sutikimas dėl numatytų Įrenginių įrengimo darbų atlikimo (taikoma valstybinėje žemėje arba nuomojamoje iš valstybės žemėje);
 • Statybą leidžiantis dokumentas (kai teisės aktuose nustatyta tvarka reikia rengti statinio projektą, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir vykdyti statybų užbaigimo procedūras);
 • Pareiškėjo vardu išrašytų Įrenginių įrengimą pagrindžiančių dokumentų kopijos (atliktų darbų aktas, Įrenginio perdavimo naudoti aktas, Įrenginio paleidimo – derinimo aktas, sutartis su nuotekų vežėju);
 • Įrenginių pirkimą ir apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo pavedimas ar atitinkami įsigijimą ir apmokėjimą patvirtinantys dokumentai);
 • Įrenginių eksploatacinių savybių deklaracija (įrenginio sertifikatas). Įrenginio išvalomos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos buitinės nuotekos negali viršyti Nuotekų tvarkymo reglamente nurodytų užterštumo reikšmių.

Prašymų pirmumo vertinimo kriterijai:

 • daugiabučiai gyvenamieji namai: vartotojų skaičius (daugiabučiame name deklaruotų gyventojų skaičius) ir butų skaičius name;
 • daugiavaikės šeimos;
 • vartotojų skaičius (būste deklaruoti gyventojai);
 • prašymo pateikimo data.

Su prašymų teikimo, vertinimo ir lėšų skyrimo už individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarka detaliau galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

Dėl papildomos informacijos prašymų teikimo klausimais prašome kreiptis į Turto valdymo skyrių, vyriausioji specialistė Aušra Poviliūnaitė – Petrauskė

tel. nr. +3706 59 26065, el. paštu ausra.poviliunaite@siauliuraj.lt 

Informacija atnaujinta 2023-07-03 11:49