2019 m. sausio 24 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį

Naujienos
Aktualijos
2019-01-23

Išgirstas vaikų tėvelių prašymas – Voveriškių mokykloje trečia 10,5 val. ikimokyklinio ugdymo grupė nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. 2019 metų sausio 22 dienos vakare gausus būrys sunerimusių tėvelių Voveriškių mokyklos salėje nekantriai laukė susitikimo su Šiaulių rajono savivaldybės meru Antanu Bezaru. Skaudi problema – ikimokyklinio amžiaus vaikai neturi kur ugdytis, o liūdniausia, kad net pačių atsakingiausių tėvelių dviejų savaičių vaikučių registracija neužtikrina patekimo į ikimokyklinio ugdymo visos dienos grupę.

2019-01-22

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas (toliau – NVSC Šiaulių departamentas) informuoja, kad sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI Šiau­lių ap­skri­ties ad­mi­nist­ra­ci­nėse teritorijose ir toliau didėja.

2019-01-21
 

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad iki š. m. liepos 1 d. visiems mokesčių mokėtojams yra suteikiama vienintelė galimybė deklaruoti praeityje pamirštas pajamas ir mokesčius sumokėti be jokių delspinigių ar, juolab baudų. Tokia proga yra suteikiama pirmą bei vienintelį kartą ir ateityje analogiška galimybe pasinaudoti mokesčių mokėtojai nebegalės. Atleidimas nuo delspinigių ir baudų už praeityje nesumokėtus mokesčius taikomas visiems – ir gyventojams, ir įmonėms, jei jie nėra bankrutuojantys / bankrutavę ar restruktūrizuojami.

2019-01-21

Žiemiško, apšerkšnijusio, 2019 metų sausio 18-osios penktadienio vakarą, Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos pakviesti, rinkosi kuršėniškiai ir svečiai iš visos Lietuvos į svetingą Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnaziją. Čia visų laukė istoriko, publicisto Jono Kiriliausko knygos „Kuršėnų vyniotinio“ istorija“ sutiktuvės.

2019-01-18

Šiaulių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymu Nr. D1-738 bei statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriumi, 4 ir 13 priedais, informuoja apie Kaštonų g. Kairių miestelyje rekonstravimą įrengiant šaligatvį ir automobilių stovėjimo aikštelę projekto rengimą bei apie parengtus statinio projektinius pasiūlymus.

2019 m. vasario mėn. 4 d. 17 val. Kairių miestelio seniūnijos patalpose (Plento g. 2, Kairiai) vyks viešas susirinkimas.

2019-01-18

Kairių seniūnijos kolektyvas džiaugiasi labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“, kuris geranoriškai parėmė seniūnijos sunkiai gyvenančias šeimas maisto produktais. Devynios seniūnijos šeimos, kuriuose gyvena 33 asmenys, sulaukė turtingų „Maisto banko“ dovanų , tai labai svarbūs ir reikalingi maisto produktai : miltai, aliejus, įvairios kruopos, mėsos ir žuvies konservai ir kt.

2019-01-17

Nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.

2019-01-14

         „MOTERIS SAULĖ“ rinkimus organizuoja  UAB “Šiaulių apskrities televizija“ (,,Šiaulių televizija”).

         Rinkimų   nominacijos suteikimo tikslas - paskatinti ir išreikšti padėką Šiaulių  apskrities moterims, kurios per metus padarė daugiau nei joms priklausė pagal profesiją ar pareigas ir taip savo asmeniniu indėliu prisidėjo prie Šiaulių krašto garsinimo mokslo, kultūros, sporto, švietimo, socialinio vystymo bei kitose srityse, aktyvia visuomenine veikla ugdė pilietiškumą, gerumą, filantropiją.

2019-01-09

Iki 2019 m. vasario 9 d.

Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektai (toliau – Projektai) teikiami vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-358 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su pakeitimais (toliau – Aprašas).