Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS PAGAL TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 37 STR. 3 D. APIE PATIKSLINTUS DETALIŲJŲ PLANŲ KOREGAVIMO VINKŠNĖNŲ KAIME SPRENDINIUS

2023-07-20 Dalintis

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi bei Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 11.6.1 ir 11.6.2 papunkčiais,  visuomenė supažindinama su pakeistais (patikslintais) teritorijų planavimo dokumento – Detaliųjų planų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. A-10 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo" ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A-709 „Dėl detaliojo plano pakeitimo"  koregavimas, kurio tikslas: žemės sklypų sujungimas ir padalinimas į atskirus sklypus, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, inžinerinės infrastruktūros schemos parengimas, apribojimų ir servitutų nustatymas (pagal poreikį) Šiaulių r. sav., Šiaulių k. sen., Vinkšnėnų k., Žemdirbių g. 31, 33 ir 33A.

Planavimo organizatorius: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Vilniaus g. 263, Šiauliai, Tel. (8 41) 596 655, el. paštas: direktorius@siauliuraj.lt).

Planavimo iniciatorius: pagal sutartį A.G., K.G., G.L., A.L.

Plano rengėjas: UAB "Geodezijos linija" (Tilžės g. 170-115, Šiauliai, tel. 8 643 40115,  el. p.: projektai@geoline.lt).

Plano pavadinimas: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. A-10 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo" ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A-709 „Dėl detaliojo plano pakeitimo" patvirtintų detaliųjų planų sprendinių koregavimas, kurio tikslas: žemės sklypų sujungimas ir padalinimas į atskirus sklypus, inžinerinės infrastruktūros schemos parengimas, apribojimų bei servitutų nustatymas (pagal poreikį) Šiaulių r. sav., Šiaulių k. sen., Vinkšnėnų k., Žemdirbių g. 31, 33 ir 33A.

Planavimo tikslas:

Žemės sklypų sujungimas ir padalinimas į atskirus sklypus, inžinerinės infrastruktūros schemos parengimas, apribojimų bei servitutų nustatymas (pagal poreikį) Šiaulių r. sav., Šiaulių k. sen., Vinkšnėnų k., Žemdirbių g. 31, 33 ir 33A.

Planavimo uždaviniai:

  1. Sujungti ir padalinti atskirus sklypus, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių ghyvenamųjų pastatų teritorijos;
  2. nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus;
  3. parengti inžinerinės infrastruktūros schemą;
  4. nustatyti apribojimus bei servitutus (pagal poreikį).

Susipažinti su patikslintais (informacijos papildymas) teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-91-23-23).

Pridedama:

Aiškinamasis raštas;

Pagrindinis brėžinys.

Informacija atnaujinta 2023-07-20 14:11