Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Projektiniai pasiūlymai

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE BUTO DAUGIABUČIAME GYVENAMAJAME NAME REKONSTRAVIMĄ BIJŪNŲ G. 18B-4, GINKŪNŲ K., ŠIAULIŲ RAJ.

2022-02-09 Dalintis

2022-02-04   

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą: Pavadinimas: Daugiabučiame name buto Bijūnų g. 18B-4, Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav., rekonstravimo projektiniai pasiūlymai.
Statinio statybvietės adresas: Bijūnų g. 18B-4, Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav.
Statinio kategorija: Neypatingasis statinys.
Projektuotojo pavadinimas ir jo būstinės adresas: Aldonos Adomaitienės įmonė, Dainų g. 23-32, Šiauliai, LT-78278, Šiauliai, Tel. 8 680 97722, el.p. [email protected].
Projekto vadovo ar kito atsakingo asmens, galinčio teikti informaciją apie projektą duomenys: Aldona Adomaitienė (Atestato Nr. A751), Tel. 8 680 97722, el.p.  aldonaadomaitien@gmail.com
Statytojas: Rima Liaudanskienė,tel. 8 683 14135,el.p.rliaudanskiene@yahoo.com.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2022-03-02 projektuotojo patalpose Dainų g. 23-32, Šiauliai, Tel. 8 680 97722, Šiaulių r. savivaldybės tinklalapyje https://www.siauliuraj.lt/ads.
Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti darbo dienomis iki 2022-03-02, el. p. aldonaadomaitien@gmail.com, raštu – Dainų g. 23-32, LT-78278 Šiauliai.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: teikiančiojo pasiūlymą vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pasiūlymo teikimo data, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Dainų g. 23-32, Šiauliai, 2022-03-02 (trečiadienį) 17:00 val.
Susirinkime dalyviai bus priimami tik laikantis visų valstybės nustatytų saugumo reikalavimų, taikomų susirinkimo dienai, dėl COVID-19 situacijos suvaldymo.

Projektiniai pasiūlymai

Informacija atnaujinta 2022-02-09 11:42