Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Švietimo įstaigų naujienos

EKOLOGIJOS UGDYMO SAMPRATA GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOJE

2023-01-09 Komentarai (0) Švietimo įstaigų naujienos Dalintis

      Naujų technologijų plėtra, ekologiniai iššūkiai skatina būtinybę ugdyti atsakingą, sveiką, gebantį gyventi darnoje su aplinka, ekologinėmis kompetencijomis pasižymintį asmenį. Pagrindinis ekologijos ugdymo tikslas – ugdyti brandžią, turinčią esminių ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų asmenybę, gebančią savarankiškai pasirinkti tinkamas elgesio strategijas, prognozuoti savo veiklos padarinius aplinkai ir aktyviai veikti, siekiant aplinkos išsaugojimo.

      Gimnazijoje siekiama, kad mokiniai nuosekliai įgytų ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, gebėjimų, kurių reikia ekologinėms problemoms spręsti, ugdytųsi tvirtas mokinio sveikos gyvensenos, aplinkos puoselėjimo vertybines nuostatas, kurios įvairiomis aktyvios veiklos formomis reikštųsi prasmingoje Žemės išsaugojimo ateities kartoms veikloje, taptų atsakingais piliečiais, kuriančiais ir puoselėjančiais aplinką, ir įvairiose gyvenimo srityse savo veiklą grįstų darniojo vystymosi principais.

Savo turiniu, tikslais ir uždaviniais, gebėjimų ugdymu(si) ekologijos ugdymas siejasi su visais mokomaisiais dalykais. Pamokose ir gimnazijos tradiciniuose renginiuose numatomos netradicinės, integruotos pamokos, kuriose įgyvendinami tarpdalykiniai ryšiai. Dalyvaujama projektinėje veikloje, aplinkosauginėse akcijose, konferencijose, konkursuose,  bendradarbiaujama su kitomis įstaigomis.

    2022 metais Gruzdžių gimnazijos mokiniai dalyvavo gausybėje renginių, veiklų, kurių metu buvo ugdoma ekologinė samprata. Jais ir norime pasidžiaugti. Kai kurios ekologinio ugdymo veiklos jau tapo tradicinėmis.

Pradinių klasių mokiniai vykdė akcijas ,,Lesyklėlių priežiūra žiemą“, ,,Žalioji palangė“, dalyvavo Žemės dienos renginiuose. Respublikiniame priešmokyklinio amžiaus vaikų ir I-IV klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurse, skirtame Pasaulinei Žemės dienai ,,Paukščiai grįžta į gimtinę“ laimėtos prizinės vietos: D. Puzirevskaitė – 2 vieta, V. Bačkis – 2 vieta, R. Butkutė  – 3 vieta, M. Meiliulytė – 2 vieta. Piešinių konkurse ,,Sukurk savo aplinką pats”, kurį organizavo VU Šiaulių akademija, G. Žvirblytė, A. Astrauskytė, K. Gedminas tapo laureatais. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo tarptautiniame piešinių konkurse ,,Pasaulio gyvūnai“, respublikiniame piešinių konkurse ,,Pasaulio paukščiai 2022“. Taip pat pradinių klasių mokiniai 2022 m. kovo 28 d.   dalyvavo nuotolinėje įdomiojoje pamokoje ,,Kaip elgiuos? Ogi tvariai !”. Dalyvavo gimnazijoje organizuotoje ,,Pažink. Tyrinėk. Atrask“ dienos renginiuose. Pradinukai 2022 m. dalyvavo ilgalaikiame gimnazijos projekte ,,Mums rūpi Žemė“. Projekto metu mokiniai klasėse užsiaugino saulėgrąžų daigelius. Vėliau juos persodino į savo žemės sklypus, augino per vasarą, rūpinosi jais, siuntė nuotraukas mokytojoms, džiaugėsi išaugusiomis įvairaus dydžio saulėgrąžomis. Rudenį klasėse buvo renkamos aukščiausios, gražiausios išaugintos saulėgrąžos. Atėjus žiemai, saulėgrąžų sėklomis lesinami prie mokyklos esančiose lesyklėlėse apsilankantys paukšteliai.

   Vyresniųjų klasių mokiniai taip pat dalyvavo įvairiuose renginiuose. Fizikos mokytoja D. Jonkienė su mokiniais dalyvavo projekte ,,Antrinių žaliavų panaudojimo idėja“ (8, I, II gimnazinės klasės).  Kovo mėnesį, minint tarptautinę Žemės dieną, su 7 klasės mokiniais per fizikos pamoką aptartos nebenaudojamo popieriaus panaudojimo galimybės, spalio mėnesį 8 klasės mokiniai  gilino žinias apie popierių VU Šiaulių akademijos STEAM centre, dalyvaudami edukaciniame užsiėmime „Apie popierių kitaip“. Projekte ,,Mes rūšiuojam” dalyvavo visos gimnazijos klasės. Per 2022 m. mokiniai atnešdavo iš namų nebenaudojamas baterijas (iš telefonų, įvairių žaislų, valdymo pultelių, žibintuvėlių). Projekte dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir kiti gimnazijos bendruomenės nariai. 2023 m. bus tęsiamas dalyvavimas projekte ‚,Mes rūšiuojam“.

2022 m. 2 - 4, I – IV gimnazinių klasių mokiniai 7 kartus STEAM veiklas vykdė VU ŠA STEAM centre ir 2 kartus VU ŠA Botanikos sode. Per 2022 m. įvyko 14 projekto „Ugdymas netradicinėse aplinkose“ veiklų, iš jų 9 veiklos susijusios su integruotu ekologiniu ugdymu. Įgyvendinant šį projektą, pamokos 7 – 8 klasių mokiniams vyko VU ŠA STEAM centre, Botanikos sode, Mūšos tyrelio pažintiniame take, prie Dargaičių ir Lygudų tvenkinių, Gruzdžių miestelyje. Mokiniai pagal vietovėje augančias kerpes nustatė Gruzdžių miestelio oro užterštumo (švarumo) lygį. Palygino dviejų tvenkinių ekosistemas. Susipažino su Mūšos tyrelio biologine įvairove. Mokyklos kieme apskaičiavo augančių medžių aukštį, amžių.

   Mokytoja D. Norkuvienė (šiuo metu nebedirba Gruzdžių gimnazijoje) paruošė I-os gimnazinės klasės mokinį R. Šabaną dalyvavimui Tėvo Jurgio Ambrozijaus Pabrėžos vardo mokslininkų, mokytojų, dvasininkų ir mokinių konferencijoje ,,Žmogaus ekologija“, kur jis skaitė pranešimą ,,Natūralios kosmetikos gaminimas“. Mokinys gavo padėkos raštą. Su I-os gimnazinės klasės mokiniais mokytoja D. Norkuvienė dalyvavo respublikiniame konkurse- egzamine ,,Atliekų kultūra“. Gauti diplomai. Taip pat šios klasės mokiniai (R. Šabanas, V. Buožytė, R. Pienytė) dalyvavo Lietuvos moksleivių neformaliojo ugdymo centro gamtosauginėje viktorinoje ,,Žmonių veikla. Padariniai. Sprendimai“ (mokytoja L. Zdanavičienė). R. Šabanui paskirta nominacija. Mokytojų D. Norkuvienės ir L. Zdanavičienės  mokiniai dalyvavo tiriamuosiuose darbuose: ,,Dargaičių ir Lygudų tvenkinių ekosistemų tyrimas“, ,,Mūšos Tyrelio ekosistemos tyrimas“. VU Šiaulių akademijos botanikos sode vyko edukacija ,,Augalai ir kvapai“.

   Vyresniųjų klasių mokiniai taip pat tradiciškai pamini tarptautinę Žemės dieną.  Kovo 21 ir 22 d. per fizikos,  gamta ir žmogus pamokas 6 ir 7 klasės mokiniai paruošė projektą „Žemė  – milžiniškas šiltnamis”, II gimnazinės klasės mokiniai stebėjo ir aptarė filmą „Černobylio avarija”. Mokiniai dalyvavo piešinių parodoje ,,Mano svajonių paukščiai“, fotografijų parodoje ,,Žemė – mūsų planeta“ (mokytoja V. Baranauskienė).

Kovo 22 diena  - Pasaulinė vandens diena. 7, 8 klasių mokinių komandos varžėsi viktorinoje ,,Vanduo- gyvybės šaltinis“ (mokytoja D. Norkuvienė).

Gegužės 16 d. Gruzdžių miestelio Šiaulių – Draugystės gatvių sankryžoje, prie įrengto sporto aikštyno Gruzdžių gimnazijos mokiniai ir jų auklėtoja O. Venckienė pasodino kalnapušių. Mokytojos teigimu, šio miestelį puošiančio darbo imtasi, kad ugdymas būtų įdomus ir skatintų 8 klasės mokinius geriau pažinti juos supančią aplinką už Gruzdžių gimnazijos ribų, o įgytos žinios ir patirtis būtų sėkmingai taikoma praktikoje sprendžiant įvairias gyvenimiškas situacijas.

  Gruodžio mėnesį mokiniai kūrė įvairias dekoracijas iš antrinių žaliavų, diskutavo apie ekologijos, tvarumo idėjas. Su mokytojomis V. Baranauskiene ir V. Šimkuviene kūrė kalėdines dekoracijas iš tekstilės atliekų. Gamino dovanų maišelius iš laikraščių ir žurnalų (6 klasės mokiniai).

Gruzdžių gimnazijos Šakynos skyriaus mokiniai taip pat vykdė įvairias veiklas: „ Baltasis badas“ (sausio mėn.), ,,Pasaulinė vandens diena“ (kovo mėn.), dalyvavo akcijoje ,,Darom !“ (balandžio mėn.), viktorinoje ,,Kaip elgiuosi? Ogi tvariai!“ (gegužės mėn.), veikloje ,,Kada vanduo tampa nuodingas“ (birželio mėn.), edukacijoje ,,Augalai ir kvapai“ (birželio mėn.), ,,Su arbata ir prie arbatos“ (Žagarėje, birželio mėn.), tvarkė gėlių labirintą (rugsėjo mėn.), gamino darbelius iš antrinių žaliavų (spalio mėn.).

2023 metais dar daugiau dėmesio planuojame skirti įvarioms STEAM veikloms, ugdymui netradicinėse erdvėse.

Aurelija Mykolaitienė
Ekologinės programos įgyvendinimo grupė

Informacija atnaujinta 2023-01-09 09:06

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}