Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

NVŠ tikslinis finansavimas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-02 įsakymas Nr. A-158 "Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjų, vykdančių veiklą nuotoliniu būdu nuo 2021 m. vasario 1 d., sąrašo patvirtinimo"

KVIEČIAME ŠIAULIŲ RAJONO MOKINIUS REGISTRUOTIS Į NAUJAS IR JAU VYKDOMAS NVŠ PROGRAMAS NUO 2021 M. VASARIO 1 D.

Šiaulių rajono savivaldybės administrcijos direktoriaus 2021-02-01 įsakymas Nr. A-145 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų akredituotų programų, pateiktų po papildomo kvietimo,  sąrašo tvirtinimo"

Šiaulių rajono savivaldybės administrcijos direktoriaus 2020-12-29 įsakymas Nr. A-2268 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų akredituotų programų sąrašo tvirtinimo"

Šiaulių rajono savivaldybės administrcijos direktoriaus 2020-09-01 įsakymas Nr. A-1414 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų akredituotų programų sąrašo tvirtinimo"


Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo 2020 m. gruodžio mėnesį

Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo 2020 m. lapkričio mėnesį

Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo 2020 m. spalio mėnesį

Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo 2020 m. rugsėjo mėnesį

Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo 2020 m. birželio mėnesį

Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas 2020 m. gegužės mėnesį

Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas 2020 m. balandžio mėnesį

Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimas 2020 m. kovo mėnesį


2021 m. NVŠ lėšomis finansuojamų programų sąrašas


Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų akredituotų programų sąrašas 2021 metams

Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų akreditavimo ir akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašas 2020 metams


Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartis (NVŠ teikėjas ir tėvai)

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų akreditavimo ir akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo tvirtinimo"

Naujienos NVŠ teikėjams dėl programų įregistravimo/išregistravimo

KTPRR registro lango pavyzdys

Mokiniai gali lankyti kelias neformaliojo vaikų švietimo veiklas, tačiau finansinę sutartį (skiriant valstybės dotaciją) pasirašyti tik su vienu teikėju.

Dokumentai reglamentuojantys neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą:

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-23 įsakymas Nr. A-305 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO PRATĘSIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-02 įsakymas Nr. A-146 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO A-2268 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ AKREDITUOTŲ PROGRAMŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-02 įsakymas Nr. A-158 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ TEIKĖJŲ, VYKDANČIŲ VEIKLĄ NUOTOLINIU BŪDU NUO 2021 M. VASARIO 1 D., SĄRAŠO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T-8 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-49 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. T-49 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. A-334 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 

Dėl informacijos susijusios su KTPRR registro tvarkymu ir neformaliojo švietimo programų įgyvendinimu galima kreiptis į Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistą Rimantą Čeponį tel. (8 41) 43 25 74, el. p. rimantas.ceponis@siauliuraj.lt

Informacija atnaujinta 2021-02-24 17:07