Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Mėnesio darbo planai

 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS,

ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS

2020 M. VASARIO MĖNESIO

RENGINIŲ PLANAS

2020-01-31

Šiauliai

Eil. Nr.

Diena

Val.

Renginio pavadinimas

Dalyvauja

Vieta

Atsakingas

Atsakingo asmens

Tel. Nr.

Registracija, dalyvio mokestis

1.

1–14

 

Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto 2–10 kl. mokinių Micro: Bit kompiuteriukais programuotų ir filmuotų darbų konkursas

„Nepriklausomybės žibintas“

Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto  2–10 klasių mokiniai

Pakapės mokykla

K. Juodeikienė,

N. Žalys

8 670 20888

8 675 18511

Pagal renginio nuostatus

2.

2–28

 

Respublikinis priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių mokinių piešinių konkursas „Laisvė mano akimis“, skirtas paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį

Respublikos priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių mokiniai

Šilėnų mokykla

V. Svirplienė,

S. Zavadskienė,

N. Žalys

8 677 17634

8 614 09081

8 675 18511

Pagal renginio nuostatus

3.

3–28

 

Projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ pamokų stebėjimas

Projekte dalyvaujančių mokyklų lietuvių, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos, matematikos mokytojai

Gruzdžių gimnazija, Kairių pagrindinė, Drąsučių, Pakapės, Voveriškių mokyklos

R. Galkus,

E. Leparskienė

43 25 74

43 76 57

Po 1 pamoką kiekvienoje iš projekte dalyvaujančių mokyklų

4.

4

8.30

Gruzdžių gimnazijos mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) vertinimas

Vaiko gerovės komisijos (toliau  – VGK) pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Gruzdžių gimnazija

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

5.

5

8.30

Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ vaikų SUP  vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

6.

5

9.00

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa

 „Emociukų kelionė“.

I susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“

J. Petraitė

58 08 13

 

7.

6

8.00

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

J. Simonavičienė,

S. Žarina

58 08 13

 

8.

6

10.00

Respublikinė mokinių ir mokytojų konferencija „Viešojo kalbėjimo įgūdžių tobulinimas: kelionių įspūdžiai“

Respublikos ugdymo įstaigų įvairių mokomųjų dalykų mokytojai ir mokiniai

Meškuičių gimnazija

L. Sarpauskienė,

N. Žalys

8 616 04027

8 675 18511

www.semiplius.lt

9.

6

14.00

Tradicinės lengvosios atletikos „Sidabrinis medis“ vaikų varžybos „Aukščiau, greičiau, toliau“

2007 m. g. ir jaunesni mokiniai

Šiauliai

A.Lukošaitis

8 685 34856

 

10.

6

14.00

Darbo su dokumentų valdymo sistema „@vilys“ mokymai

Švietimo įstaigų sekretoriai, pagal išsiųstą sąrašą

 Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

G. Saulienė,

R. Grinienė

8 699 87109

43 05 24

Informacija pateikta el. p.

11.

7

8.30

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

V susitikimas

5 klasės mokiniai

Bubių mokykla

J. Simonavičienė

58 08 13

 

12.

7

10.00

Komandinė 6–8 klasių mokinių geografijos olimpiada „UNESCO paveldas Lietuvoje“

6–8 klasių mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

R. Raščikienė,

N. Žalys

8 679 48376

8 675 18511

Pagal renginio nuostatus

13.

7–9

11.00

2019–2020 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių stalo teniso tarpzoninės varžybos

Šakynos mokyklos merginų (2003 m. g. ir jaunesnių) komanda

Telšių r.

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

14.

7–9

11.00

2019–2020 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių stalo teniso tarpzoninės varžybos

Naisių mokyklos vaikinų (2003 m. g. ir jaunesnių) komanda

Telšių r.

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

15.

10

8.30

Kužių gimnazijos mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Kužių

 gimnazija

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

16.

10

10.00

Bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių varžybos

2009 m. g. ir jaunesni mokiniai

Pagal nuostatus

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

17.

10–31

 

Priešmokyklinio amžiaus ugdytinių interaktyvus pilietiškumo ugdymo projektas „Draugystės tiltai“

Priešmokyklinį ugdymą  teikiančių įstaigų pedagogai ir ugdytiniai

Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“

A. Kasperukienė,

D. Navickaitė

37 53 60

www.semiplius.lt pagal renginio nuostatus

18.

11

8.30

Meškuičių gimnazijos mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Meškuičių

 gimnazija

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

19.

12

8.00

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

J. Simonavičienė,

S. Žarina

58 08 13

 

20.

12

9.00

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa

 „Emociukų kelionė“.

II susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“

J. Petraitė

58 08 13

 

21.

12

10.00

Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių varžybos

2007 m. g. ir jaunesni mokiniai

Pagal nuostatus

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

22.

13

8.30

Daugėlių lopšelio-darželio vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

23.

14

8.30

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

VI susitikimas

5 klasės mokiniai

Bubių mokykla

J. Simonavičienė

58 08 13

 

24.

14

 

Lauko meninių instaliacijų akcija

„Aš myliu Lietuvą“

Šiaulių rajono ugdymo įstaigos

Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“

V. Juozapaitienė,

D. Navickaitė

8 672 32660

8 675 24465

Pagal renginio nuostatus

25.

14–15

11.00

2019–2020 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių stalo teniso zoninės varžybos

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos vaikinų (2004 m. g. ir jaunesnių) komanda

Mažeikių r.

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

26.

14–15

11.00

2019–2020 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių stalo teniso zoninės varžybos

Kužių gimnazijos merginų (2004 m. g. ir jaunesnių) komanda

Mažeikių r.

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

27.

14–15

11.00

2019–2020 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių kvadrato finalinės varžybos

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos merginų (2007 m. g. ir jaunesnių) komanda

Pagal nuostatus

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

28.

17

8.00

Šiaulių logopedinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

29.

17

10.00

Tęstiniai mokymai „Išmaniųjų įrenginių galimybės pažintinei bei kūrybinei veiklai“

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-

daugiafunkcio centro mokytojai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

S. Riškienė,

N. Žalys

8 614 74406

8 675 18511

www.semiplius.lt

30.

18

8.30

Meškuičių lopšelio-darželio vaikų SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Meškuičių lopšelis-darželis

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

31.

18

10.00

Metodinių ir kompiuterinių priemonių panaudojimas įtvirtinant ir tikrinant žinias viduriniame ugdyme

(9–12 kl.)

Matematikos mokytojai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Jonušienė,

E. Žalys,

N. Žalys

8 5 2729318

8 675 18511

www.semiplius.lt

32.

19

9.00

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa

 „Emociukų kelionė“.

III susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“

J. Petraitė

58 08 13

 

33.

19

9.30

Švietimo pagalbos specialistų pasitarimas

Logopedai, specialieji pedagogai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Bagdonienė,

I. Labenskienė

58 08 13

www.semiplius.lt

34.

20

8.30

Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikų SUP  vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

35.

20

9.00

Mokytojų konferencija „Kitokia pamoka. Kokia ji?“

Priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir įvairių mokomųjų dalykų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai

Pakapės mokykla

V. Butkienė,

N. Žalys

8 65267758

8 675 18511

www.semiplius.lt

36.

20

10.00

Seminaras „Aktyviųjų metodų ir IT naudojimas mokant mokytis matematikos“

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-

daugiafunkcio centro mokytojai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

R. Gedaminskienė,

J. Bagdonienė,

N. Žalys

8 614 33149

8 686 92809

8 675 18511

www.semiplius.lt

37.

20

13.30

Paskaita „Emocinio intelekto poveikis profesinei veiklai“

Daugėlių lopšelio-darželio darbuotojai

Daugėlių lopšelis-darželis

J. Simonavičienė

58 08 13

 

38.

20

14.00

Projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ mokyklų koordinatorių pasitarimas (projekto  rodiklių vykdymas, ataskaitų rengimas, gerosios darbo patirties sklaida, mokymai)

Gruzdžių gimnazijos, Kairių pagrindinės, Drąsučių, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto veiklų koordinatoriai arba direktorių pavaduotojai ugdymui

Švietimo ir sporto skyrius

R. Galkus

43 25 74

 

39.

21

10.00

Šiaulių regiono ikimokyklinio amžiaus ugdytinių eilėraščių deklamavimo konkursas „Tu pati gražiausia, mano Lietuva“

3 – 5 m. amžiaus ugdytiniai

Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“

A. Buožienė,

D. Navickaitė

8 611 42341

8 675 24465

Pagal renginio nuostatus

40.

21

11.00

Edukacinė išvyka „Kauno miesto istorinė praeitis. Šiuolaikinis istorijos, gamtos ir tiksliųjų mokslų žinių taikymas ugdymo procese“

Drąsučių mokyklos mokytojai

Kaunas

I. Labenskienė,

N. Žalys

8 673 50011

8 675 18511

www.semiplius.lt

41.

13

12.00

Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių praktinė-pažintinė anglų kalbos konferencija

„It is me“

Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto pradinių klasių mokiniai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

R. Ruškienė,

N. Žalys

8 699 09086

8 675 18511

Pagal renginio nuostatus

42.

24

8.00

Drąsučių mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

J. Petraitė,

S. Žarina

58 08 13

 

43.

24–28

10.00

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių golfo varžybos

2004 m. g. ir jaunesni mokiniai

Pagal nuostatus

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

44.

25

8.30

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

45.

25

10.00

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajoninis etapas

7–12 klasių mokiniai

VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla (Daugėlių g. 17, Kuršėnai)

R. Piežienė,

A. Gricienė

58 08 13

Iki 20 d. www.srspt.eu

46.

26

8.30

Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų SUP  vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

47.

26

9.00

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa

 „Emociukų kelionė“.

IV susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“

J. Petraitė

58 08 13

 

48.

26

10.00

30-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajoninis etapas

10–12 klasių mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

R. Piežienė,

V. Laurutienė

58 08 13

Iki 21 d.

www.srspt.eu

49.

26

10.00

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių smiginio varžybos

Mokyklų mokinių komandos

Kuršėnų sporto mokykla

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

50.

27

8.30

Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Bazilionų mokykla-

daugiafunkcis centro

I. Kulikauskienė,

J. Simonavičienė,

S. Žarina

58 08 13

 

51.

27

12.00

Rajoninis diktanto konkursas

5–12 klasių mokiniai

Kužių gimnazija

R. Piežienė,

L. Jankauskienė

58 08 13

8 672 31911

Iki 24 d.

www.srspt.eu

52.

27

12.00

Seminaras „Pozityvaus mąstymo strategijos“

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokytojai

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

N. Kadytė,

N. Žalys

58 16 36

8 675 18511

www.semiplius.lt

53.

28

8.30

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

VII ir VIII susitikimai

5 klasės mokiniai

Bubių mokykla

J. Simonavičienė

58 08 13

 

54.

28–29

11.00

2019–2020 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių varžybos zoninės varžybos

Šiaulių rajono komanda nugalėtoja (2007 m. g. ir jaunesni mokiniai)

Biržų r.

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

55.

28–29

11.00

2019–2020 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių varžybos zoninės varžybos

Šiaulių rajono komanda nugalėtoja (2009 m. g. ir jaunesni mokiniai)

Biržų r.

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

PRISTATYTI

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingas

1.

3-mokykla ataskaitas (suformuoti ŠVIS-e)

Iki 5 d.

R. Paulauskienė

2.

Gruzdžių gimnazijos, Kairių pagrindinės, Drąsučių, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ 2019–2020 m. m. sausio mėnesį vestų integruotų pamokų ataskaitas

Iki 5 d.

R. Galkus

3.

Gruzdžių gimnazijos, Kairių pagrindinės, Drąsučių, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ 2019–2020 m. m. vasario mėnesį siūlomų stebėti   integruotų pamokų datas ir laiką (elektroniniu paštu)

Iki 5 d.

R. Galkus

4.

Elektroniniu paštu planuojamą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių, mokinių/ ugdytinių skaičių jose 2019–2020 mokslo metais (forma bus atsiųsta elektroniniu paštu)

Iki 15 d.

E. Leparskienė

5.

Paraiškas elektroniniu paštu dėl dalyvavimo tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ (paraiškos forma išsiųsta elektroniniu paštu) ir dalyvio mokestį

Iki 21 d.

R. Paulauskienė

6.

Švietimo įstaigų 2020 m. veiklos planus

Iki 21

Kuruojantys specialistai

7.

Gruzdžių gimnazijos, Kairių pagrindinės, Drąsučių, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ 2019–2020 m. m. kovo mėnesio integruotų pamokų preliminarius grafikus

Iki 25 d.

R. Galkus

_____________________________________________________________________

 

 

Informacija atnaujinta 2020-02-03 13:49