Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Programų ir projektų rėmimas

Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 1 priedas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-23 įsakymas Nr. A-1031 "DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2023 M. SPORTININKŲ, REPREZENTUOJANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONĄ, IR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI"

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-05-02 įsakymas Nr. A-755 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2023 M. KŪNO KUKTŪROS IR SPORTO PROJEKTAMS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-31 įsakymas Nr. A-941 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2022 M. KŪNO KUKTŪROS IR SPORTO PROJEKTAMS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-11 įsakymas Nr. A-830 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2022 METAIS IŠ ŠVIETIMO IR SPORTO VEIKLOS PROGRAMOS SPORTO KLUBAMS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-30 įsakymas Nr. A-1228 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2021 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTAMS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-18 įsakymas Nr. A-1141 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ ŠVIETIMO IR SPORTO VEIKLOS PROGRAMOS SPORTO KLUBAMS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-12 įsakymas Nr. A-627 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021-03-30 sprendimas Nr. T-80 "DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"

 

 

Informacija atnaujinta 2023-11-10 09:32