Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Programų ir projektų rėmimas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-03-28 įsakymas Nr. A-270 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2024 M. SPORTININKŲ, REPREZENTUOJANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONĄ, IR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI“

Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 1 priedas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-23 įsakymas Nr. A-1031 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2023 M. SPORTININKŲ, REPREZENTUOJANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONĄ, IR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI"

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-05-02 įsakymas Nr. A-755 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2023 M. KŪNO KUKTŪROS IR SPORTO PROJEKTAMS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-31 įsakymas Nr. A-941 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2022 M. KŪNO KUKTŪROS IR SPORTO PROJEKTAMS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-11 įsakymas Nr. A-830 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2022 METAIS IŠ ŠVIETIMO IR SPORTO VEIKLOS PROGRAMOS SPORTO KLUBAMS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-30 įsakymas Nr. A-1228 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2021 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTAMS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-18 įsakymas Nr. A-1141 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ ŠVIETIMO IR SPORTO VEIKLOS PROGRAMOS SPORTO KLUBAMS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-12 įsakymas Nr. A-627 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021-03-30 sprendimas Nr. T-80 "DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"

 

 

Informacija atnaujinta 2024-03-29 10:28