Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Programų ir projektų rėmimas

SKELBIAMAS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2022 METAIS KONKURSAS

KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMUS REMTI SPORTININKŲ, REPREZENTUOJANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONĄ, DALYVAVIMĄ PASAULIO, EUROPOS ČEMPIONATUOSE IR LIETUVOS LYGŲ VARŽYBOSE 2022 METAIS

Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo 1 priedas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-31 įsakymas Nr. A-941 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2022 M. KŪNO KUKTŪROS IR SPORTO PROJEKTAMS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-11 įsakymas Nr. A-830 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2022 METAIS IŠ ŠVIETIMO IR SPORTO VEIKLOS PROGRAMOS SPORTO KLUBAMS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-30 įsakymas Nr. A-1228 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 2021 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTAMS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-18 įsakymas Nr. A-1141 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ ŠVIETIMO IR SPORTO VEIKLOS PROGRAMOS SPORTO KLUBAMS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-12 įsakymas Nr. A-627 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021-03-30 sprendimas Nr. T-80 "DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017-04-04 sprendimas Nr. T-157 „DĖL SPORTININKŲ, REPREZENTUOJANČIŲ ŠIAULIŲ RAJONĄ, DALYVAVIMO PASAULIO, EUROPOS ČEMPIONATUOSE IR LIETUVOS LYGŲ VARŽYBOSE RĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Informacija atnaujinta 2022-10-25 16:21