Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

NVO veiklos rėmimas

NUOLATINĖ  ŠIAULIŲ RAJONE VEIKIANČIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO LĖŠOMS PANAUDOTI KOMISIJA IR KOMISIJOS NUOSTATAI

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 30 D. SPRENDIMAS NR. T-80 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“


PARAIŠKA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMUI IŠ
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO GAUTI (1 PRIEDAS)

ATASKAITŲ FORMOS:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas (Forma Nr. 2)

 SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ PAGRINDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ REGISTRAS (5 PRIEDAS)

 PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA (4 PRIEDAS)

 


TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimo, kitų valstybės įstaigų ir institucijų teisės aktai, susiję su jaunimo politika

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS IR PARAMOS CENTRAS

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė ir kvietimai teikti projektus skelbiami: http://www.siauliurvvg.lt/

Informacija apie visus įvairaus pobūdžio projektinio finansavimo konkursus nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms skelbiama svetainėje www.gaukfinansavima.lt

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. A-2214 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONE VEIKIANČIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLŲ RĖMIMUI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A-2042 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONE VEIKIANČIŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLŲ RĖMIMUI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. A-1207.  Įsakymo Nr. A-1207 pakeitimai: 2020-07-29 Nr. A-1226;  2020-07-31 Nr. A-1237.


2021 METŲ RĖMIMAS

2021 m. Šiaulių rajone veikiančių NVO veiklos rėmimo programai patvirtinta 10 0000 Eur


ARCHYVAS

 

 

Informacija atnaujinta 2021-04-02 12:45