Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Bendruomeninės veiklos rėmimas

NUOLATINĖS  ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ VEIKLOS RĖMIMO KOMISIJA IR KOMISIJOS NUOSTATAI

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 30 D. SPRENDIMAS NR. T-80 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“


PARAIŠKA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMUI IŠ
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO GAUTI (1 PRIEDAS)

ATASKAITŲ FORMOS:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas (Forma Nr. 2)

 SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ PAGRINDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ REGISTRAS (5 PRIEDAS)

 PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA (4 PRIEDAS)

 


TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“

 


2021 METŲ RĖMIMAS

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-31 įsakymas Nr. A-553 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI REMTI“

2021 m. Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo programai patvirtinta 20 0000 Eur

2021 m. Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo programai skirta 300 Eur šiems subjektams:
Asociacijai „Šakynos bendruomenė“
VO „Lukšių kaimo bendruomenė“.


ARCHYVAS

 

 

Informacija atnaujinta 2021-05-13 12:56