Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

NVO veiklos rėmimas

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMNISTRACIJA ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2023 METAIS KONKURSAS

NVO BENDRADARBIAVIMO RĖMIMO PROGRAMA LAUKIA PARAIŠKŲ PAGAL PROGRAMĄ „DĖMESYS VISUOMENĖS ATSPARUMĄ STIPRINANČIOMS INICIATYVOMS “

FORMOS

Forma Nr. 2 (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita)

1 PRIEDAS (Paraiška)

2 PRIEDAS (Paraiškos administracinis vertinimas)

3 PRIEDAS (Finansavimo sutarttis)

4 PRIEDAS (Projekto įgyvendinimo ataskaita)

5 PRIEDAS (Lėšų panaudojimo registras) 

 

TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimo, kitų valstybės įstaigų ir institucijų teisės aktai, susiję su jaunimo politika

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS IR PARAMOS CENTRAS

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė ir kvietimai teikti projektus skelbiami: http://www.siauliurvvg.lt/

Informacija apie visus įvairaus pobūdžio projektinio finansavimo konkursus nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms skelbiama svetainėje www.gaukfinansavima.lt

ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJA (2021-05-26 ĮSAKYMAS NR. A-960)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. LIEPOS 22 D. ĮSAKYMAS NR. A-1321 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMAS NR. A-1049 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMAS NR. A-972 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. GEGUŽĖS  18 D. ĮSAKYMAS NR. A-861 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS VEIKLAI REMTI“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. GEGUŽĖS  13 D. ĮSAKYMAS NR. A-844 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A-627 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 30 D. SPRENDIMAS NR. T-80 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“


ARCHYVAS

2020 m. veiklos archyvas

2021 m. veiklos archyvas

2022 m. veiklos archyvas

 

 

Informacija atnaujinta 2023-03-13 09:56