Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

NVO veiklos rėmimas

SKELBIAMAS KONKURSAS ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTMS 2022 METAIS FINANSUOTI

FORMOS

Forma Nr. 2 (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita)

1 PRIEDAS (Paraiška)

2 PRIEDAS (Paraiškos administracinis vertinimas)

3 PRIEDAS (Finansavimo sutarttis)

4 PRIEDAS (Projekto įgyvendinimo ataskaita)

5 PRIEDAS (Lėšų panaudojimo registras) 

Šiaulių rajono nevyriausybinės organizacijos  (Asociacijos), pateikusios paraiškas Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl finansavimo

Asociacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas/ Patirtos išlaidos

Prašoma skirti lėšų suma

Skirta projekto finansavimui suma

Neskirta projekto finansavimui suma

Skirtas finansavimas patirtų išlaidų kompensavimui

Neskirtas finansavimas patirtų išlaidų kompensavimui

Šiaurės Lietuvos  asociacija

Sporto inventorius įsigijimas

 300

   

300

 

 Kuršėnų „Pavenčių bendruomenė“

 Projektas „Pasiruošimas + vienybė saugi = bendruomenė“

 1000

1000

     

Šiaulių rajono sporto klubas  „Dvikova“

Projektas „Pasirengimo ekstremalioms situacijoms ugdymas“

1000

1000

     

Asociacija Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras

Ūkinės išlaidos (medžio granulės)

300

     

300

Asociacija Sutkūnų bendruomenė

Projektas „Atgaivinkime lietuviškos pirties tradiciją „Sekmadienis pirtyje““.

1000

 

1000

   

Asociacija Lietuvos krikščioniškasis fondas

Projektas „Prieglobstis Ginkūnų dvare“

800

800

     

Šiaulių regiono bokso populiarinimo asociacija

Projektas „Įdomioji bokso istorija ir praktika su treneriu Vytautu Binkiu“

752

752

     

Asociacija „Už švarų orą“

Projektas „Asociacija „Už švarų orą“ gebėjimų ugdyti tiekti viešąsias paslaugas, rengti ir įgyvendinti projektus organizavimas“

700

700

     
 

TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimo, kitų valstybės įstaigų ir institucijų teisės aktai, susiję su jaunimo politika

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS IR PARAMOS CENTRAS

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė ir kvietimai teikti projektus skelbiami: http://www.siauliurvvg.lt/

Informacija apie visus įvairaus pobūdžio projektinio finansavimo konkursus nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms skelbiama svetainėje www.gaukfinansavima.lt

ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJA (2021-05-26 ĮSAKYMAS NR. A-960)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. LIEPOS 22 D. ĮSAKYMAS NR. A-1321 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMAS NR. A-1049 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMAS NR. A-972 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. GEGUŽĖS  18 D. ĮSAKYMAS NR. A-861 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS VEIKLAI REMTI“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. GEGUŽĖS  13 D. ĮSAKYMAS NR. A-844 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A-627 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 30 D. SPRENDIMAS NR. T-80 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“


ARCHYVAS

2020 m. veiklos archyvas

2021 m. veiklos archyvas

 

 

Informacija atnaujinta 2022-09-16 13:28