Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

NVO veiklos rėmimas

PAKARTOTINAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMNISTRACIJA ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2023 METAIS KONKURSAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMNISTRACIJA ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2023 METAIS KONKURSAS

FORMOS

Forma Nr. 2 (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita)

4 PRIEDAS (Projekto įgyvendinimo ataskaita)

5 PRIEDAS (Lėšų panaudojimo registras) 

2023 m. Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklų finansavimas iš savivaldybės biudžeto

2023 m. ŠIAULIŲ RAJONO  NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTAI KONKURSUI

Dokumentas

Asociacija

Projektas

Viešinimas

Prašoma/ skirta lėšų

A-1171

Šiaulių rajono neįgaliųjų ir senjorų asociacija "Neužmirštuolė"

„Pamirškime negalias ir vienatvę, tad būkime kartu“

 

1000,00 / 720,00

A-1159

Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras

„Kurk rytojų dabar“

 

400,00 / 400,00

A-1401

Šiaulių regiono bokso populiarinimo asociacija

„Saugokime aplinką  - sportuokime gamtoje“ /

https://siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/nemokamos-bokso-kikbokso-misriu-kovos-menu-treniruotes:3770

545,00/ 545,00

A-1154

Šiaulių apskrities sergančiųjų išsėtine skleroze draugija

„Auginkime svajones“

 

1000,00 /  Neskirta

Iš viso:

2945,00 / 1665,00

*Būklė: dokumentai gauti; vertinama komisijoje; rengiamas įsakymo projektas; projektas įgyvendinamas; projektas įgyvendintas.

 

TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimo, kitų valstybės įstaigų ir institucijų teisės aktai, susiję su jaunimo politika

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS IR PARAMOS CENTRAS

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė ir kvietimai teikti projektus skelbiami: http://www.siauliurvvg.lt/

Informacija apie visus įvairaus pobūdžio projektinio finansavimo konkursus nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms skelbiama svetainėje www.gaukfinansavima.lt

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2023 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. A-1401 „DĖL LĖŠŲ IŠ 2023 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS SKYRIMO“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2023 M. BALANDŽIO 21 d. POTVARKIS NR. M-28 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 30 D. SPRENDIMAS NR. T-80 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 2023 LIEPOS 19 D. ĮSAKYMAS NR. A-1159 "DĖL LĖŠŲ IŠ 2023 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS SKYRIMO"


ARCHYVAS

2020 m. veiklos archyvas

2021 m. veiklos archyvas

2022 m. veiklos archyvas

 

 

Informacija atnaujinta 2023-09-19 14:59