Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

NVO veiklos rėmimas

SKELBIAMAS KONKURSAS ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTMS 2022 METAIS FINANSUOTI

FORMOS

Forma Nr. 2 (Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita)

1 PRIEDAS (Paraiška)

2 PRIEDAS (Paraiškos administracinis vertinimas)

3 PRIEDAS (Finansavimo sutarttis)

4 PRIEDAS (Projekto įgyvendinimo ataskaita)

5 PRIEDAS (Lėšų panaudojimo registras) 

2022 m. Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų (su NVO žyma) projektinė veikla, finansuota iš  Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto

NVO

Projekto pavadinimas

Įgyvendinto projekto viešinimas

Skirta projektui finansuoti suma Eur

Kuršėnų „Pavenčių bendruomenė“;

„Pasiruošimas + vienybė saugi = bendruomenė“

KAS ĮDOMAUS, NAUDINGO IR SPORTIŠKO ŠIEMET VYKO PAVENČIŲ BENDRUOMENĖJE? | Šiaulių rajono savivaldybės administracija (siauliuraj.lt)

1000

Šiaulių rajono sporto klubas  „Dvikova“

„Pasirengimo ekstremalioms situacijoms ugdymas“

Aktyvi savaitė (skdvikova.lt);

(2) Šiaulių rajono savivaldybė | Facebook;

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS REMIAMOJE STOVYKLOJE JAUNIMAS MOKĖSI IŠTVERMĖS | Šiaulių rajono savivaldybės administracija (siauliuraj.lt)

1000

Asociacija Lietuvos krikščioniškasis fondas,

„Prieglobstis Ginkūnų dvare“

 

800

Šiaulių regiono bokso populiarinimo asociacija

„Įdomioji bokso istorija ir praktika su treneriu Vytautu Binkiu“

KURŠĖNUOSE ĮGYVENDINTAS BOKSO SPORTO ŠAKOS POPULIARINIMO PROJEKTAS | Šiaulių rajono savivaldybės administracija (siauliuraj.lt)

752

Asociacija „Už švarų orą“

„Asociacija „Už švarų orą“ gebėjimų ugdyti tiekti viešąsias paslaugas, rengti ir įgyvendinti projektus organizavimas“

 

700

 

TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimo, kitų valstybės įstaigų ir institucijų teisės aktai, susiję su jaunimo politika

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS IR PARAMOS CENTRAS

Šiaulių rajono vietos veiklos grupė ir kvietimai teikti projektus skelbiami: http://www.siauliurvvg.lt/

Informacija apie visus įvairaus pobūdžio projektinio finansavimo konkursus nevyriausybinėms ir kitoms organizacijoms skelbiama svetainėje www.gaukfinansavima.lt

ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJA (2021-05-26 ĮSAKYMAS NR. A-960)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. LIEPOS 22 D. ĮSAKYMAS NR. A-1321 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMAS NR. A-1049 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMAS NR. A-972 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. GEGUŽĖS  18 D. ĮSAKYMAS NR. A-861 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS VEIKLAI REMTI“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. GEGUŽĖS  13 D. ĮSAKYMAS NR. A-844 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A-627 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 30 D. SPRENDIMAS NR. T-80 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“


ARCHYVAS

2020 m. veiklos archyvas

2021 m. veiklos archyvas

 

 

Informacija atnaujinta 2022-10-28 15:06