Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Teisės aktai

NUORODOS Į TEISĖS AKTUS :

Lietuvos Respublikos Konstitucija (29 str.) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BB952431DA/asr

Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimų kodeksas http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=1985&p_d=17317

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr

        26 str. Darbuotojų lyčių lygybė ir nediskriminavimas kitais pagrindais

        33 str. 4 dalis. Darbo sutarties turinys

        41 str. 1 dalis. Darbo sutarties šalių ikisutartiniai santykiai

        140 str. 6 dalis. Darbo užmokesčio nustatymas

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42/asr

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.746227138BCB/asr

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.76E975C5F5FB

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Informacija atnaujinta 2021-04-27 09:33