Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Teisės aktai

NUORODOS Į TEISĖS AKTUS :

Lietuvos Respublikos Konstitucija (29 str.) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47BB952431DA/asr

Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimų kodeksas http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=1985&p_d=17317

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr

26 str. Darbuotojų lyčių lygybė ir nediskriminavimas kitais pagrindais

33 str. 4 dalis. Darbo sutarties turinys

41 str. 1 dalis. Darbo sutarties šalių ikisutartiniai santykiai

140 str. 6 dalis. Darbo užmokesčio nustatymas

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0CC6CB2A9E42/asr

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.746227138BCB/asr

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatai https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.76E975C5F5FB

Informacija atnaujinta 2020-06-11 11:19