Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Religinių bendruomenių veiklos rėmimas

Šiaulių rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo nuostatai

Nuolatinės Šiaulių rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo lėšoms panaudoti komisijos nuostatai

PRAŠYMO FORMA (1 PRIEDAS)

RELIGINĖS BENDRUOMENĖS PRAŠYMAS-PROJEKTAS LĖŠOMS IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO GAUTI  (2 PRIEDAS) 

ATASKAITŲ FORMOS:

PRAŠYMO-PROJEKTO ĮVYKDYMO ATASKAITA (4 PRIEDAS)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (Forma Nr. 2)

 

 

TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir  bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“


2021 METŲ RĖMIMAS

2021 m. lapkričio 5 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-2048 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TRADICINĖS RELIGINĖS BENDRUOMENĖS RĖMIMUI“

2021 m. spalio 15 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1939 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TRADICINĖS RELIGINĖS BENDRUOMENĖS RĖMIMUI“

2021 m. rugsėjo 30 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1832 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. RUGPJŪČIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A-1504 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMUI“ PAKEITIMO“

2021 m. rugsėjo 29 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1822 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMUI“

2021 m. rugsėjo 23 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1778 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO NR. A-1753 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMUI“ PAKEITIMO“

2021 m. rugsėjo 20 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1753 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMUI“

2021 m. rugsėjo 17 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1747 „DĖL LĖŠŲ NESKYRIMO TRADICINĖS RELIGINĖS BENDRUOMENĖS RĖMIMUI“

2021 m. rugpjūčio 12 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1504 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TRADICINIŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMUI“

2021 m. liepos 1 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1247 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IR NESKYRIMO TRADICINĖS RELIGINĖS BENDRUOMENĖS RĖMIMUI“

2021 m. liepos 1 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1246 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IR NESKYRIMO TRADICINĖS RELIGINĖS BENDRUOMENĖS RĖMIMUI“

2021 m. Šiaulių rajono tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programai patvirtinta 40 0000 Eur


ARCHYVAS

       

Informacija atnaujinta 2021-11-23 09:15