Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

NVO tarybos, NVO komisijos veikla

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-218 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO, (2020 m. balandžio 16 d. Nr. T-117)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-299 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (2020 m. spalio 13 d. Nr. T-329)

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMAS (2013 m. gruodžio 19 d. Nr. XII-717)

Data

Dokumentas

2021-10-28

KVIEČIAME DELEGUOTI ATSOVUS Į ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ

2021-09-09

KVIETIMAS DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ

2021-06-25

SKELBIAMA ATRANKA Į ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ

2020-05-25

Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos susirinkimo protokolas Nr. KO-90 (3.48)

2020-03-04

Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos susirinkimo protokolas Nr. KO-33 (3.48)

2017-04-03

Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos susirinkimo protokolas Nr. KO-69 (3.48)

2016-12-15

Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos susirinkimo protokolas Nr. KO-124 (3.48)

NVO KOMISIJOS  VEIKLA

ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJA (2021-05-26 ĮSAKYMAS NR. A-960)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. A-627 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJŲ DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMAS  (2021-06-23 ĮSAKYMAS NR. A-1175)

Data

Dokumentas

2021-11-04

Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų prašymų ir paraiškų vertinimo komisijos posėdžio protokolas Nr. KO-222 (3.48E)

2021-10-19

Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų prašymų ir paraiškų vertinimo komisijos posėdžio protokolas Nr. KO-207 (3.48E)

2021-09-22

PRATĘSTAS PAKARTOTINAS KVIETIMAS ŠIAULIŲ RAJONO  NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS FINANSAVIMUI IŠ 2021 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ

2021-08-10

Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų prašymų ir paraiškų vertinimo komisijos posėdžio protokolas Nr. KO-165 (3.48E)

2021-08-03

Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų prašymų ir paraiškų vertinimo komisijos posėdžio protokolas Nr. KO-161 (3.48E)

2021-05-26

SKELBIAMAS ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 2021 METAIS KONKURSAS

2021-05-04

KVIETIMAS DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PRAŠYMŲ IR PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJĄ

 

Informacija atnaujinta 2021-11-16 13:16