Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Ekonomikos apžvalga

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖ APŽVALGA

Šiaulių rajono savivaldybės teritorija užima 1 807 kv. km plotą. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Šiaulių rajono savivaldybėje 2020 m. pradžioje buvo registruoti 41 447 gyventojai.

Verslas

2020 m. pradžioje Šiaulių rajono savivaldybėje veikė 1 096 ūkio subjektai,  2019 m. pradžioje – 1 067 ūkio subjektai (2,7 proc. daugiau). Savivaldybėje veikia apie 1,02 proc. visų šalies ūkio subjektų. Vertinant veikiančių ūkio subjektų struktūrą pagal ekonominės veiklos rūšis, Šiaulių rajone didžiausia dalis subjektų užsiima didmenine ir mažmenine prekyba, variklių transporto priemonų ir motociklų remontu (22,54 proc.), transporto ir saugojimo veikla (13,23 proc.), vykdo apdirbamają gamybą (10,58 proc.). Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veikla Šiaulių rajono užsiima 8,12 proc. ūkio subjektų, kuomet šalyje – 2,18 proc.

2020 m. pradžioje Šiaulių rajone veikė 873 mažos ir vidutinės įmonės, t. y. 76,65 proc. visų veikiančių ūkio subjektų (šalyje šis rodiklis siekia 80,73 proc.) arba 99,89 proc. visų veikiančių įmonių (šalyje šis rodiklis siekia 99,54 proc.). Šiose įmonėse 2020 m. pradžioje dirbo 6 622 darbuotojai (2019 m. – 6 641 darbuotojų) arba 93,07 proc. visų darbuotojų skaičiaus veikiančiose įmonėse (2019 m. – 92,78 proc.). Šis rodiklis šalyje 2020 m. pradžioje siekė 71,55 proc., 2019 m. – 73,25 proc.

Verslumo lygis (veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų) Šiaulių rajono savivaldybėje 2020 m. pradžioje siekė 21,07 vnt. (šalyje – 31,04 vnt., Šiaulių apskrityje – 21,59 vnt.).

Šiaulių rajone vykdoma verslo rėmimo sistema, skatinama smulkaus ir vidutinio verslo plėtra, teikiant savivaldybės paramą. Šiaulių rajono savivaldybės 2019 m. biudžete Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos įgyvendinimui skirta 12,7 tūkst. Eur. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektams dalinai kompensuojamos išlaidos: naujai steigiamų ūkio subjektų registravimo bei jau veikiančių ūkio subjektų įstatų pakeitimo ir perregistravimo, reklamos ir viešinimo, gamybinės įrangos įsigijimo, mokymų, kvalifikacijos įgijimo, kėlimo ar perkvalifikavimo kursų, seminarų, patalpų nuomos išlaidos ir kt. Lėšos skiriamos ir verslo subjektus vienijančių asociacijų veiklai (dalyvavimas verslo parodose, seminarai, mokymai ir kt.). Vidutiniškai per metus parama teikiama 22 smulkaus ir vidutinio verslo subjektams.

Šiaulių rajono savivaldybėje pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m. pradžioje buvo veikiančių ūkio subjektų:

Veiklos rūšis

Skaičius, vnt.

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

89

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

4

Apdirbamoji gamyba

116

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

10

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

2

Statyba

97

Didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklių transporto priemonių ir motociklų remontas

247

Transportas ir saugojimas

145

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 23
Informacija ir ryšiai 6

Finansinė ir draudimo veikla

3

Nekilnojamojo turto operacijos

21

Profesinė, mokslinė, techninė veikla

60

Administracinė ir aptarnavimo veikla

29

Viešasis valdymas ir gynyba, privalomasis socialinis draudimas

2

Švietimas

50

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

27

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

69

Kita aptarnavimo veikla

96

Didžiausios Šiaulių rajono įmonės (pagal 2020 m. liepos mėn. darbuotojų skaičių)

Įmonės pavadinimas

Darbuotojų skaičius, vnt.

Veiklos rūšis

Baltic champs, UAB

538

Grybų ir valgomųjų trumų auginimas

UAB ROSLITAUTO

297

Krovininis kelių transportas

UAB „Prekių gausa“

132

Naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse

Kuršėnų žemės ūkio bendrovė

131

Mišrusis žemės ūkis

Devold AMT UAB

124

Stiklo pluoštų gamyba

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "BAGETA" 108 Medinės taros gamyba

UAB „Grafų baldai“

98

Kitų baldų gamyba

Žemės ūkio bendrovė "Ginkūnų agrofirma"

78

Mišrusis žemės ūkis

Uždaroji akcinė bendrovė "Verbūnų duona" 75 Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba
UAB "Tanklita" 73 Krovininis kelių transportas

Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios Bendrovės ir įstaigos

Bendrovės, įstaigos pavadinimas

Įstatinis kapitalas 2018 m. gruodžio 31 d.

Eur

%

Akcijų skaičius, vnt.

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis

2 689 590,50

100

9 274 450

UAB „Kuršėnų vandenys“

16 684 851,01

100

57 533 969

UAB Kuršėnų autobusų parkas

334 800,07

100

1 154 483

VŠĮ Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

12743

100

-

 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. A-511 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A-241 (3.1) „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų finansininkų (buhalterių) darbo apmokėjimo tvarko aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) pakeitimo“ patvirtinta nauja darbo apmokėjimo tvarka, kurią Bendrovės privalo taikyti nuo 2019 m. balandžio 19 d. 

Bendrovės pavadinimas

Didžiausias leistinas koeficientas (Lietuvos Respublikos Seimo nustatytais Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniais  dydžiais)

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis

10,6

UAB „Kuršėnų vandenys“

10,6

UAB Kuršėnų autobusų parkas

9,3

Dėl pasiūlymų plėtojant smulkų ir vidutinį verslą Šiaulių rajone prašome skambinti tel: 841 596 669, 596 667.

4. INVESTICIJOS IR RYŠIAI SU UŽSIENIU 

Šiaulių rajonas yra šalies šiaurės vakarinėje dalyje. Gera geografinė padėtis leidžia kryžiuotis įvairiems sausumos keliams, todėl jis yra patrauklus išorinių investicijų pritraukimo požiūriu. Šiaulių rajone kertasi automagistralės, vedančios į Sankt-Peterburgą, Kaliningradą, Vilnių, Varšuvą (didžiojo Hansa kelio dalis šiuo metu atnaujinta Šiaulių šiauriniu apvažiavimu Kelmės - Kuršėnų - Joniškio kryptimis).

 Šiaulių rajone yra gerai išvystytas geležinkelių tinklas (magistralės Mažeikių, Vilniaus, Kaliningrado, Rygos kryptimis).

Netoli (150 km atstumu) yra neužšąlantis Klaipėdos uostas.

Šiaulių rajone teritorijoje yra veikiantis krovininis Zoknių aerouostas bei vienas iš 5 didžiausių šalies miestų - Šiauliai.

Dauguma Šiaulių rajono gyventojų sutelkti 7 miesteliuose ir tai yra svarbus veiksnys, padedantis vystyti traukos centrus, vystant smulkų ir vidutinį verslą.

Šiaulių rajone yra pakankamai laisvų žemės plotų su netoliese esančiomis komunikacijomis (elektros tinklais, dujotiekiais, vandentiekio, magistraliniais tinklais). Tai ypač svarbu dėl didesnio potencialo industrinių parkų kūrimui.

Vertinant ES politiką, Šiaulių rajono savitumus (Kryžių kalnas, Kurtuvėnų draustinis, Gruzdžių, Kurtuvėnų, Kuršėnų bažnyčios, piliakalniai bei amatininkystės tradicijos), Šiaulių rajone nemažos galimybės slypi turizmo ir kaimo turizmo vystymo srityje.

Vienas iš pagrindinių ekonominės plėtros faktorių yra vidaus ir užsienio investicijos. Tuo tikslu Šiaulių rajono savivaldybė ilgiau nei dešimtmetį bendradarbiauja su Prancūzijos, Suomijos, Norvegijos regionais, skatina verslo misijas, užmezgant naujus verslo kontaktus. 

Vadovaujantis 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančio Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 7 straipsnio 1 dalimi “Kiekviena kompetentinga institucija kartą per metus paskelbia suvestinę ataskaitą apie viešųjų paslaugų įsipareigojimus, už kuriuos ji atsakinga, pasirinktus viešųjų paslaugų operatorius ir šiems viešųjų paslaugų operatoriams kaip atlygį sumokėtas kompensacijas ir suteiktas išimtines teises" pateikiama informaciją viešinimui.

Vadovaujantis 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančio Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 7 straipsnio 1 dalimi “Kiekviena kompetentinga institucija kartą per metus paskelbia suvestinę ataskaitą apie viešųjų paslaugų įsipareigojimus, už kuriuos ji atsakinga, pasirinktus viešųjų paslaugų operatorius ir šiems viešųjų paslaugų operatoriams kaip atlygį sumokėtas kompensacijas ir suteiktas išimtines teises" pateikiama informaciją viešinimui.

SUVESTINĖ ATASKAITA APIE VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ĮSIPAREIGOJIMUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

VIEŠOJO TRANSPORTO TINKLE 2018 M.

Viešųjų paslaugų operatorius

Pagrindas teikti viešąsias paslaugas

Operatoriui suteiktų išimtinių teisių pobūdis ir apimtis

Operatoriui sumokėtas kompensacijos Eur

Operatoriui padengti nuostoliai dėl suteiktų keleivių vežimo paslaugų Eur

UAB Kuršėnų autobusų parkas

Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo 2016-10-28 sutartis Nr. SRZ-804(3.67)

Užtikrintas bendrus interesus tenkinančių keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimas reguliariuose vietinio susisiekimo maršrutuose, kurių bendra rida 814816,7 km. 

94033,59 Eur už lengvatinį keleivių vežimą aptarnaujamuose maršrutuose.

254309,5 Eur nuostoliai patirti aptarnaujamuose maršrutuose.

UAB „Vlasava“ ir UAB „Ridvija“ (jungtinė sutartis)

Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo 2017-01-18 sutartis Nr. VP1-7(3.67)

Užtikrintas bendrus interesus tenkinančių keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimas reguliariuose vietinio susisiekimo maršrutuose, kurių bendra rida  1023882,35 km.

73142,26 Eur už lengvatinį keleivių vežimą aptarnaujamuose maršrutuose.

304951,9 Eur nuostoliai patirti aptarnaujamuose maršrutuose.

TŪB „Rigas mikroautobusų satiksme“

Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo 2017-04-03 sutartis Nr. VP1-85(3.67)

Užtikrintas bendrus interesus tenkinančių keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimas reguliariuose vietinio susisiekimo maršrutuose, kurių bendra rida 1031904,83 km.

78663,52 Eur už lengvatinį keleivių vežimą aptarnaujamuose maršrutuose .

258998,04 Eur nuostoliai patirti aptarnaujamuose maršrutuose.

 

 

Informacija atnaujinta 2020-09-21 16:00