Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Ekonomikos apžvalga

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖ APŽVALGA

Šiaulių rajono savivaldybės teritorija užima 1 807 kv. km plotą. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Šiaulių rajono savivaldybėje 2021 m. pradžioje buvo registruoti 41 551 gyventojai.

Verslas

2021 m. pradžioje Šiaulių rajono savivaldybėje veikė 1 087 ūkio subjektai, t. y.  1 096 ūkio subjektai, t. y. 0,82 proc. mažiau nei 2020 m. (1 096 ūkio subjektai). Šiaulių rajono savivaldybėje veikė apie 1 proc. visų šalies ūkio subjektų. Vertinant veikiančių ūkio subjektų struktūrą pagal ekonominės veiklos rūšis, Šiaulių rajono savivaldybėje didžiausia dalis subjektų užsiima didmenine ir mažmenine prekyba, variklių transporto priemonių ir motociklų remontu (22,82 proc.), transporto ir saugojimo veikla (12,70 proc.), vykdo apdirbamają gamybą (10,95 proc.). Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veikla Šiaulių rajono savivaldybėje užsiima 7,73 proc. ūkio subjektų, kuomet šalyje – 2,14 proc.

2021 m. pradžioje Šiaulių rajono savivaldybėje veikė 868 mažos ir vidutinės įmonės, t. y. 79,85 proc. visų veikiančių ūkio subjektų Šiaulių rajono savivaldybėje.

Verslumo lygis (veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų) Šiaulių rajono savivaldybėje 2021 m. pradžioje siekė 20,89 vnt. (Šiaulių apskrityje – 21,46 vnt.).

Šiaulių rajone vykdoma verslo rėmimo sistema, skatinama smulkaus ir vidutinio verslo plėtra, teikiant savivaldybės paramą. Šiaulių rajono savivaldybės 2020 m. biudžete Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos įgyvendinimui buvo skirta 15 tūkst. Eur., o 2021 m. biudžete – 20 tūkst. Eur. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektams dalinai kompensuojamos išlaidos: naujai steigiamų ūkio subjektų registravimo bei jau veikiančių ūkio subjektų įstatų pakeitimo ir perregistravimo, reklamos ir viešinimo, gamybinės įrangos įsigijimo, mokymų, kvalifikacijos įgijimo, kėlimo ar perkvalifikavimo kursų, seminarų, patalpų nuomos išlaidos ir kt. Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos ir verslo subjektus vienijančių asociacijų veiklai (dalyvavimui verslo parodose, seminarams, mokymams ir kt.).

Dėl pasiūlymų plėtojant smulkųjį ir vidutinį verslą Šiaulių rajone prašome kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyrių, tel.: 841 596 669, 596 668.

Šiaulių rajono savivaldybėje pagal ekonominės veiklos rūšis 2021 m. pradžioje buvo veikiančių ūkio subjektų:

Veiklos rūšis

Skaičius, vnt.

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

84

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

4

Apdirbamoji gamyba

119

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

9

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

2

Statyba

98

Didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklių transporto priemonių ir motociklų remontas

248

Transportas ir saugojimas

138

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

18

Informacija ir ryšiai

6

Finansinė ir draudimo veikla

4

Nekilnojamojo turto operacijos

22

Profesinė, mokslinė, techninė veikla

60

Administracinė ir aptarnavimo veikla

24

Viešasis valdymas ir gynyba, privalomasis socialinis draudimas

2

Švietimas

44

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

26

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

72

Kita aptarnavimo veikla

97

 

 Didžiausios Šiaulių rajono įmonės (pagal 2020 m. liepos mėn. darbuotojų skaičių)

Įmonės pavadinimas

Darbuotojų skaičius, vnt.

Veiklos rūšis

Baltic champs, UAB

538

Grybų ir valgomųjų trumų auginimas

UAB ROSLITAUTO

297

Krovininis kelių transportas

UAB „Prekių gausa“

132

Naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse

Kuršėnų žemės ūkio bendrovė

131

Mišrusis žemės ūkis

Devold AMT UAB

124

Stiklo pluoštų gamyba

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "BAGETA"

108

Medinės taros gamyba

UAB „Grafų baldai“

98

Kitų baldų gamyba

Žemės ūkio bendrovė "Ginkūnų agrofirma"

78

Mišrusis žemės ūkis

Uždaroji akcinė bendrovė "Verbūnų duona"

75

Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba

UAB "Tanklita"

73

Krovininis kelių transportas

Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios Bendrovės

Bendrovės, įstaigos pavadinimas

Įstatinis kapitalas 2020 m. gruodžio 31 d.

Eur

%

Akcijų skaičius, vnt.

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis

2 764 990,00

100

9 534 449

UAB „Kuršėnų vandenys“

16 740 883,00

100

57 727 181

UAB Kuršėnų autobusų parkas

354 800,00

100

1 223 447

 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. A-511 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A-241 (3.1) „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų finansininkų (buhalterių) darbo apmokėjimo tvarko aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta nauja darbo apmokėjimo tvarka, kurią Bendrovės privalo taikyti nuo 2019 m. balandžio 19 d. 

INVESTICIJOS IR RYŠIAI SU UŽSIENIU 

Šiaulių rajonas yra šalies šiaurės vakarinėje dalyje. Gera geografinė padėtis leidžia kryžiuotis įvairiems sausumos keliams, todėl jis yra patrauklus išorinių investicijų pritraukimo požiūriu. Šiaulių rajone kertasi automagistralės, vedančios į Sankt-Peterburgą, Kaliningradą, Vilnių, Varšuvą (didžiojo Hansa kelio dalis šiuo metu atnaujinta Šiaulių šiauriniu apvažiavimu Kelmės - Kuršėnų - Joniškio kryptimis).

 Šiaulių rajone yra gerai išvystytas geležinkelių tinklas (magistralės Mažeikių, Vilniaus, Kaliningrado, Rygos kryptimis).

Netoli (150 km atstumu) yra neužšąlantis Klaipėdos uostas.

Šiaulių rajone teritorijoje yra veikiantis krovininis Zoknių aerouostas bei vienas iš 5 didžiausių šalies miestų - Šiauliai.

Dauguma Šiaulių rajono gyventojų sutelkti 7 miesteliuose ir tai yra svarbus veiksnys, padedantis vystyti traukos centrus, vystant smulkų ir vidutinį verslą.

Šiaulių rajone yra pakankamai laisvų žemės plotų su netoliese esančiomis komunikacijomis (elektros tinklais, dujotiekiais, vandentiekio, magistraliniais tinklais). Tai ypač svarbu dėl didesnio potencialo industrinių parkų kūrimui.

Vertinant ES politiką, Šiaulių rajono savitumus (Kryžių kalnas, Kurtuvėnų draustinis, Gruzdžių, Kurtuvėnų, Kuršėnų bažnyčios, piliakalniai bei amatininkystės tradicijos), Šiaulių rajone nemažos galimybės slypi turizmo ir kaimo turizmo vystymo srityje.

Vienas iš pagrindinių ekonominės plėtros faktorių yra vidaus ir užsienio investicijos. Tuo tikslu Šiaulių rajono savivaldybė ilgiau nei dešimtmetį bendradarbiauja su Prancūzijos, Suomijos, Norvegijos regionais, skatina verslo misijas, užmezgant naujus verslo kontaktus. 

Vadovaujantis 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančio Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 7 straipsnio 1 dalimi “Kiekviena kompetentinga institucija kartą per metus paskelbia suvestinę ataskaitą apie viešųjų paslaugų įsipareigojimus, už kuriuos ji atsakinga, pasirinktus viešųjų paslaugų operatorius ir šiems viešųjų paslaugų operatoriams kaip atlygį sumokėtas kompensacijas ir suteiktas išimtines teises" pateikiama informaciją viešinimui.

Vadovaujantis 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančio Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 7 straipsnio 1 dalimi “Kiekviena kompetentinga institucija kartą per metus paskelbia suvestinę ataskaitą apie viešųjų paslaugų įsipareigojimus, už kuriuos ji atsakinga, pasirinktus viešųjų paslaugų operatorius ir šiems viešųjų paslaugų operatoriams kaip atlygį sumokėtas kompensacijas ir suteiktas išimtines teises" pateikiama informaciją viešinimui.

SUVESTINĖ ATASKAITA APIE VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ĮSIPAREIGOJIMUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

VIEŠOJO TRANSPORTO TINKLE 2020 M.

Viešųjų paslaugų operatorius

Pagrindas teikti viešąsias paslaugas

Operatoriui suteiktų išimtinių teisių pobūdis ir apimtis

Operatoriui sumokėtas kompensacijos Eur

Operatoriui padengti nuostoliai dėl suteiktų keleivių vežimo paslaugų Eur

UAB Kuršėnų autobusų parkas

Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo 2016-10-28 sutartis Nr. SRZ-804(3.67);

2020-10-06 sutartis Nr. VP1-362(3.67)

Užtikrintas bendrus interesus tenkinančių keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimas reguliariuose vietinio susisiekimo maršrutuose, kurių bendra rida 609 561, 01 km.

63 447,72 Eur už lengvatinį keleivių vežimą aptarnaujamuose maršrutuose.

203 306,51 Eur nuostoliai patirti aptarnaujamuose maršrutuose.

UAB „Vlasava“ ir UAB „Ridvija“ (jungtinė sutartis)

Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo 2017-01-18 sutartis Nr. VP1-7(3.67)

Užtikrintas bendrus interesus tenkinančių keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimas reguliariuose vietinio susisiekimo maršrutuose, kurių bendra rida 491 546,04 km.

32 817,90 Eur už lengvatinį keleivių vežimą aptarnaujamuose maršrutuose.

184 384,74 Eur nuostoliai patirti aptarnaujamuose maršrutuose.

SIA „Rigas mikroautobusų satiksme“

Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo 2017-04-03 sutartis Nr. VP1-85(3.67)

Užtikrintas bendrus interesus tenkinančių keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimas reguliariuose vietinio susisiekimo maršrutuose, kurių bendra rida 630 739,07 km.

48 294,14 Eur už lengvatinį keleivių vežimą aptarnaujamuose maršrutuose.

227 211,71 Eur nuostoliai patirti aptarnaujamuose maršrutuose.

UAB „Transrevis“

Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo

2020-07-28 sutartis

Nr. VP1-267(3.67)

Užtikrintas bendrus interesus tenkinančių keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimas reguliariuose vietinio susisiekimo maršrutuose, kurių bendra rida 155 719,71 km.

7 875,34 Eur už lengvatinį keleivių vežimą aptarnaujamuose maršrutuose.

66 829,91 Eur nuostoliai patirti aptarnaujamuose maršrutuose.

Informacija atnaujinta 2021-04-09 11:28