Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Civilinė sauga

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEDANGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ RAJONO KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ SĄRAŠAS

Asmuo atsakingas už Civilinę saugą

Vardas, pavardė Kabinetas Telefonas El. paštas
Jonas Kiriliauskas 308
+370 686 92 933
jonas.kiriliauskas@siauliuraj.lt

Ekstremalių situacijų komisijos (toliau ESK) sudėtis,  kontaktiniai duomenys

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau ESOC) sudėtis, nuostatai, kontaktiniai duomenys

Vidaus reikalų ministerijos  žinutė su vizualine informacija „Pasiruoškite ekstremaliosioms situacijoms iš anksto!“

Vidaus reikalų ministerijos  žinutė su vizualine informacija, kaip atskirti tikras naujienas nuo dezinformacijos galimos branduolinės (radiologinės) avarijos atveju.

LR Vidaus reikalų ministerijos parengta  Visuomenės apklausa: maždaug pusė gyventojų būtų pasirengę galimai branduolinei avarijai“

Lietuvos pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms

REKOMENDACIJOS ŪKIO SUBJEKTAMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS, PLANUOJANČIOMS CIVILINĖS SAUGOS UŽDAVINIŲ VYKDYMĄ 2021 METAIS

INFORMACIJA APIE VISUOMENEI PAVOJINGĄ OBJEKTĄ

INFORMACIJA APIE VISUOMENEI PAVOJINGĄ OBJEKTĄ


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 20212023 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ  PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

KALENDORINIS VEIKSMŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS PLANAS

ATSAKOMYBIŲ TARP INSTITUCIJŲ PASKIRSTYMO SUVESTINĖ

Savivaldybės materialinių išteklių žinynas

Dokumentai:

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2023 m. sausio 24 d. direktoriaus įsakymas A-119 „DĖL ŠIAULIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO RENGINIŲ 2023 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2022 m. vasario 4 d. direktoriaus įsakymas A-185 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO RENGINIŲ 2022 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2022 m. sausio 25 d. direktoriaus įsakymas A-121 „DĖL 2022 METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ RAJONO ŪKIO SUBJEKTUOSE IR KITOSE ĮSTAIGOSE PLANO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2022 m. sausio 18 d. direktoriaus įsakymas A-78 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ, KURIEMS TURI BŪTI UŽTIKRINTAS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ TIEKIMAS, ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI SĄRAŠO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2021 m. gruodžio 1 d. direktoriaus įsakymas A-2198 „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR CIVILINĖS SAUGOS UŽDAVINIŲ VYKDYMO ATASKAITŲ PATEIKIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2021 m. vasario 8 d. direktoriaus įsakymas A-196 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2021 m. vasario 4 d. direktoriaus įsakymas A-185 „DĖL 2021 METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ RAJONO ŪKIO SUBJEKTUOSE IR KITOSE ĮSTAIGOSE PLANO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2021 m. vasario 3 d. direktoriaus įsakymas A-174 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO RENGINIŲ 2021 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2021 m. vasario 2 d. direktoriaus įsakymas A-156 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“

ĮSAKYMAS „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO“

ĮSAKYMAS „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NUTARIMŲ IR REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO“

ĮSAKYMAS „DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO SISTEMOS NAUDOTOJAIS“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE IZOLIUOTŲ ASMENŲ IR PATALPŲ PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS