Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Civilinė sauga

Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainė LT72.lt (spausti ant logotipo)

LT72

 

 

 

 

 

 

Kaip elgtis ekstremalioje situacijoje

Radiacinė sauga

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEDANGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ RAJONO KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIŲ SĄRAŠAS

Asmuo atsakingas už Civilinę saugą

Vardas, pavardė Kabinetas Telefonas El. paštas
Renata Lesanavičienė 307
+370 686 92 933
renata.lesanaviciene@siauliuraj.lt

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau ESOC) sudėtis, nuostatai, kontaktiniai duomenys

Vidaus reikalų ministerijos  žinutė su vizualine informacija „Pasiruoškite ekstremaliosioms situacijoms iš anksto!“

Vidaus reikalų ministerijos  žinutė su vizualine informacija, kaip atskirti tikras naujienas nuo dezinformacijos galimos branduolinės (radiologinės) avarijos atveju.

LR Vidaus reikalų ministerijos parengta  Visuomenės apklausa: maždaug pusė gyventojų būtų pasirengę galimai branduolinei avarijai“

Lietuvos pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms

INFORMACIJA APIE PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ:

UAB „Toksika“

UAB „Agrokoncernas“

Kooperatyvas „Šiaulių aruodas“


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 20242026 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ  PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ KRIZIŲ VALDYMO IR CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEDANGŲ PARUOŠIMO IR JŲ PANAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 20212023 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ  PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS (atnaujinamas)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

KALENDORINIS VEIKSMŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS PLANAS

ATSAKOMYBIŲ TARP INSTITUCIJŲ PASKIRSTYMO SUVESTINĖ

Savivaldybės materialinių išteklių žinynas

Dokumentai:

Šiaulių rajono savivaldybės 2024 m. balandžio 19 d. mero potvarkis M-481 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2024 M. GEGUŽĖS 30 D. POTVARKIO NR. 414 „DĖL SAVIVALDYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO 

Šiaulių rajono savivaldybės 2024 m. balandžio 19 d. mero potvarkis M-469 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2023 M. RUGSĖJO 6 D. POTVARKIO NR. M-447 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDARYMO“ PAKEITIMO

Šiaulių rajono savivaldybės 2024 m. balandžio 4 d. mero potvarkis M-216 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2023 M. RUGSĖJO 6 D. POTVARKIO NR. M-447 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDARYMO“ PAKEITIMO"

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2023 m. sausio 24 d. direktoriaus įsakymas Nr. A-119 „DĖL ŠIAULIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO RENGINIŲ 2023 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2022 m. sausio 18 d. direktoriaus įsakymas Nr. A-78 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ, KURIEMS TURI BŪTI UŽTIKRINTAS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ TIEKIMAS, ESANT EKSTREMALIAI SITUACIJAI SĄRAŠO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2021 m. gruodžio 1 d. direktoriaus įsakymas Nr. A-2198 „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR CIVILINĖS SAUGOS UŽDAVINIŲ VYKDYMO ATASKAITŲ PATEIKIMO“

ĮSAKYMAS „DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO SISTEMOS NAUDOTOJAIS“

Šiaulių rajono savivaldybės 2023 m. birželio 27 d. mero potvarkis M-244 "DĖL SAVIVALDYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO IR OPERACIJŲ VADOVO PASKYRIMO"

Šiaulių rajono savivaldybės 2023 m. liepos 11 d. mero potvarkis M-288 "DĖL SAVIVALDYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS ATŠAUKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE"