Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Civilinė sauga

Asmuo atsakingas už Civilinę saugą

Vardas, pavardė Kabinetas Telefonas El. paštas
Jonas Kiriliauskas 308
+370 686 92 933
jonas.kiriliauskas@siauliuraj.lt

Ekstremalių situacijų komisijos (toliau ESK) sudėtis,  kontaktiniai duomenys

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau ESOC) sudėtis, nuostatai, kontaktiniai duomenys

Visuomenės informavimas

Lietuvos pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms

INFORMACIJA APIE VISUOMENEI PAVOJINGĄ OBJEKTĄ

INFORMACIJA APIE VISUOMENEI PAVOJINGĄ OBJEKTĄ

Dokumentai:

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2021 m. vasario 8 d. direktoriaus įsakymas A-196 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2021 m. vasario 4 d. direktoriaus įsakymas A-185 „DĖL 2021 METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ RAJONO ŪKIO SUBJEKTUOSE IR KITOSE ĮSTAIGOSE PLANO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2021 m. vasario 3 d. direktoriaus įsakymas A-174 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO RENGINIŲ 2021 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2021 m. vasario 2 d. direktoriaus įsakymas A-156 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“

ĮSAKYMAS „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO“

ĮSAKYMAS „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NUTARIMŲ IR REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO“

ĮSAKYMAS „DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO SISTEMOS NAUDOTOJAIS“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE IZOLIUOTŲ ASMENŲ IR PATALPŲ PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS IR PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ŠVIETIMO RENGINIŲ 2020 METAIS GRAFIKAS

REKOMENDACIJOS ŪKIO SUBJEKTAMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS, PLANUOJANČIOMS CIVILINĖS SAUGOS UŽDAVINIŲ VYKDYMĄ 2020 METAIS

ŠIAULIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2021 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS

     1 PRIEDAS: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

     10 PRIEDAS: (SAVIVALDYBĖS MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAI)