Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Religinių bendruomenių veiklos rėmimas

SKELBIAMAS KONKURSAS ŠIAULIŲ RAJONO RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ PROJEKTAMS 2022 METAIS FINANSUOTI

ATASKAITŲ FORMOS:

Forma Nr. 2 ( patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-465)

Projekto įgyvendinimo ataskaita (4 priedas patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-80)

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registras (5 priedas patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-80)


Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. A-1638 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. A-1637 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS“

2022 m. rugsėjo 6 d.  Šiaulių rajono savivaldybė tarybos sprendimas  Nr. T-328 „Dėl lėšų iš Šiaulių rajono savivaldybė biudžeto skyrimo tradicinei religinei bendruomenei Žarėnų-Latvelių Šv. Mikalojaus parapijai“ 

2022 m. rugsėjo 6 d.  Šiaulių rajono savivaldybė tarybos sprendimas  Nr. T-327 „Dėl lėšų iš Šiaulių rajono savivaldybė biudžeto skyrimo tradicinei religinei bendruomenei Meškuičių  Šv. Vysk.Stanislovo  parapijai

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2022 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. A-1172 „DĖL LĖŠŲ IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS SKYRIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2022 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. A-988 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TRADICINĖS RELIGINĖS BENDRUOMENĖS RĖMIMUI“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. T-225 „DĖL LĖŠŲ IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKYRIMO TRADICINEI RELIGINEI BENDRUOMENEI RAUDĖNŲ ŠV. APAŠTALO BALTRAMIEJAUS PARAPIJAI“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2022 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. A-860 „DĖL LĖŠŲ IŠ 2022 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS SKYRIMO“

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2022 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. A-507 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO TRADICINĖS RELIGINĖS BENDRUOMENĖS RĖMIMUI“

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 22 d. sprendimas Nr. T-90 „DĖL LĖŠŲ IŠ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKYRIMO TRADICINEI RELIGINEI BENDRUOMENEI KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJAI“

Šiaulių rajono religinės bendruomenės, pateikusios paraiškas Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl finansavimo 2022 m.

Asociacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas/ Patirtos išlaidos

Prašoma skirti lėšų suma

Skirta projekto finansavimui suma

Neskirta projekto finansavimui suma

Skirtas finansavimas patirtų išlaidų kompensavimui

Neskirtas finansavimas patirtų išlaidų kompensavimui

 Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapija

 Projektas  „Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios stogo ir fasado avarinės grėsmės pašalinimas ir grindų perdažymas“

 18 024,33

 18 24,33

     

Meškuičių Šv. Vyskupo Stanislovo parapija

Bažnytinio inventoriaus įsigijimas

956,65

   

956,65

 

Meškuičių Šv. vysk. Stanislovo parapija

Projektas „Takų (šaligatvių), vedančių į Šv. vysk. Stanislovo bažnyčią, sutvarkymas“

17 942,68

17942,68

     

Raudėnų Šv. Apaštalo Baltramiejaus parapija

Projektas „Raudėnų parapijos namų stogo dangos keitimas“

13454,00

13454,00

     

Raudėnų Šv. Apaštalo Baltramiejaus parapija

Bažnytinio inventoriaus įsigijimas

997,00

   

997,00

 

Žarėnų–Latvelių Šv. Mikalojaus parapija

Projektas „Šv. Mikalojaus bažnyčios (u. k. KVR 16059) Draugystės g. 29A, Žarėnų k., Šakynos sen., Šiaulių r. sav., tvarkybos darbų (avarijos būklės šalinimo, remonto) supaprastintas projektas“

10467,36

10467,36

     

TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir  bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“

 


ARCHYVAS:

2021 m. veiklos archyvas

2018 m. – 2020 m. veiklos archyvas

       

Informacija atnaujinta 2022-09-15 15:28