Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Bendruomeninių organizacijų tarybos veikla

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA (3 metų laikotarpiui)

Audronė Birutienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja;

Irena Eigirdienė

(jos nesant – Violeta Bučinskytė)

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė paskirta Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sekretoriaus funkcijoms atlikti;

Renata Domarkienė

VO „Meškuičių bendruomenė“ pirmininkė;

Ilona Kerienė

asociacijos Kuršėnų „Pavenčių bendruomenė“ pirmininkė;

Simona Poškienė

Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui;

Sigitas Pocius

VO „Lukšių kaimo bendruomenė“ pirmininkas;

Deimantė Radžvilė

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė;

Ingrida Venciuvienė

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė;

Povilas Zaveckas

visuomeninės organizacijos Noreikių bendruomenės primininkas;

Vytautas Žymančius

VO „Bubių bendruomenė“ pirmininkas.

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI (2019 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-219)

LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMAS (2018 m. gruodžio 13 d. Nr. XIII-1774)

Data

Tarybos posėdžio darbotvarkė

Protokolai

2024-04-11

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS IR EKSPERTŲ BEI KONSULTANTŲ ZOOM POSĖDŽIO PROTOKOLAS

KO-69(3.48)

2024-02-14

1.Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ peržiūrėjimo (suvestinė redakcija nuo 2023-06-16).

2. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų prašymų ir paraiškų vertinimo komisijų darbo reglamento, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 21 d. sprendimu  Nr. M-28 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų prašymų ir paraiškų vertinimo komisijų darbo reglamento patvirtinimo“ 4 priedo peržiūrėjimo.

3. Kiti einamieji klausimai.

KO-35(3.48E)

2024-02-08

1.Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-80 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo" (suvestinė redakcija nuo 2023-06-16) nuostatų peržiūrėjimo.

2. Kiti einamieji klausimai.

 KO-33(3.48E)

2024-01-29

1. Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybai projektinių veiklų rezultatų pristatymas.

2. Šiaulių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimai.

3. Kiti klausimai

KO-30(3.48E)

2023-07-07

Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos ir konsultantų bei ekspertų 2023 m. liepos 7 d. 11 val. ZOOM posėdžio protokolas

KO-111(3.48E)

2023-04-26

Dėl Savivaldybės teritorijos bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų atrankos į Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių prašymų ir paraiškų vertinimo komisiją (toliau – Komisija).

KO-67(3.48E)

2023-03-01

1. Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimo prioritetinės veiklos nustatymas 2023 metams.

2. Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo prioritetinės veiklos nustatymas 2023 metams.

KO-34(3.48E)

2023-01-27 

1.Priemonės projektų pristatymas BO tarybai.

2. Asociacijos Deksnės bendruomenės projekto „Pažinkim vienas kitą per sportą ir bendrystę"   ir asociacijos Ginkūnų bendruomenės projekto „Žaidžiu ne vienas" patikrinimo vietoje dokumentų pristatymas.

KO-14(3.48E)

2022-03-30

1.Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimo   prioritetinių veiklų  eiliškumo nustatymas 2022 metams.

2.Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo  prioritetinių veiklų  eiliškumo nustatymas 2022 metams.

KO-72(3.48)

2022-03-09

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų  ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų aprašo (naujos redakcijos) svarstymo.

KO-51(3.48)

2021-05-31

1. Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklų prioritetinių krypčių projektams nustatymas 2021 metams.

2. Bendruomeninių organizacijų atstovų delegavimo į priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo 2021 metais Šiaulių rajono savivaldybėje projektų atrankos ir vertinimo komisiją.

KO-94(3.48E)

2020-03-04

1.Dėl BO tarybos pirmininko ir BO tarybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo.

2.Dėl BO tarybos veiklos plano 2020 metams patvirtinimo.

3.Dėl NVO tarybos veiklos plano 2020 metams patvirtinimo.

4.Dėl NVO projektų finansavimo 2020 metais prioritetų eiliškumo nustatymo Šiaulių rajone veikiančių NVO konkursui paskelbti.

5.Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Savivaldybėje.

6. Kiti organizaciniai klausimai.

KO-33(3.48)

Informacija atnaujinta 2024-04-23 16:31