Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Bendruomeninių organizacijų tarybos veikla

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ (2021 m. gruodžio 6 d. Nr. A-2226)

BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA (2019 m. rugsėjo 3 d. Nr. T-295)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI (2019 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-219)

LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMAS (2018 m. gruodžio 13 d. Nr. XIII-1774)

Data

Tarybos posėdžio darbotvarkė

Protokolai

2022-03-30

1.Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimo   prioritetinių veiklų  eiliškumo nustatymas 2022 metams.

2.Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo  prioritetinių veiklų  eiliškumo nustatymas 2022 metams.

KO-72(3.48)

2022-03-09

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų  ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų aprašo (naujos redakcijos) svarstymo.

KO-51(3.48)

2021-05-31

1. Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklų prioritetinių krypčių projektams nustatymas 2021 metams.

2. Bendruomeninių organizacijų atstovų delegavimo į priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo 2021 metais Šiaulių rajono savivaldybėje projektų atrankos ir vertinimo komisiją.

KO-94(3.48E)

2020-03-04

1.Dėl BO tarybos pirmininko ir BO tarybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo;

2.Dėl BO tarybos veiklos plano 2020 metams patvirtinimo;

3.Dėl NVO tarybos veiklos plano 2020 metams patvirtinimo;

4.Dėl NVO projektų finansavimo 2020 metais prioritetų eiliškumo nustatymo Šiaulių rajone veikiančių NVO konkursui paskelbti;

5.Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/172a5000473111ea8895faf9aa6b1770) įgyvendinimo Savivaldybėje;

6. Kiti organizaciniai klausimai.

KO-33(3.48)

Informacija atnaujinta 2022-04-04 16:19