Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Bendruomeninių organizacijų tarybos veikla

PAKARTOTINAI KVIEČIAME DELEGUOTI ATSTOVUS Į ŠIAULIŲ ĮAJOVO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANZACIJŲ TARYBĄ

KVIEČIAME DELEGUOTI ATSTOVUS Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI (2019 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-219)

LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMAS (2018 m. gruodžio 13 d. Nr. XIII-1774)

Data

Tarybos posėdžio darbotvarkė

Protokolai

2023-07-07

Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos ir konsultantų bei ekspertų 2023 m. liepos 7 d. 11 val. ZOOM posėdžio protokolas

KO-111(3.48E)

2023-04-26

Dėl Savivaldybės teritorijos bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų atrankos į Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių prašymų ir paraiškų vertinimo komisiją (toliau – Komisija).

KO-67(3.48E)

2023-03-01

1. Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimo prioritetinės veiklos nustatymas 2023 metams.

2. Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo prioritetinės veiklos nustatymas 2023 metams.

KO-34(3.48E)

2023-01-27 

1.Priemonės projektų pristatymas BO tarybai.

2. Asociacijos Deksnės bendruomenės projekto „Pažinkim vienas kitą per sportą ir bendrystę"   ir asociacijos Ginkūnų bendruomenės projekto „Žaidžiu ne vienas" patikrinimo vietoje dokumentų pristatymas.

KO-14(3.48E)

2022-03-30

1.Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimo   prioritetinių veiklų  eiliškumo nustatymas 2022 metams.

2.Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo  prioritetinių veiklų  eiliškumo nustatymas 2022 metams.

KO-72(3.48)

2022-03-09

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų  ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų aprašo (naujos redakcijos) svarstymo.

KO-51(3.48)

2021-05-31

1. Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklų prioritetinių krypčių projektams nustatymas 2021 metams.

2. Bendruomeninių organizacijų atstovų delegavimo į priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo 2021 metais Šiaulių rajono savivaldybėje projektų atrankos ir vertinimo komisiją.

KO-94(3.48E)

2020-03-04

1.Dėl BO tarybos pirmininko ir BO tarybos pirmininko pavaduotojo išrinkimo.

2.Dėl BO tarybos veiklos plano 2020 metams patvirtinimo.

3.Dėl NVO tarybos veiklos plano 2020 metams patvirtinimo.

4.Dėl NVO projektų finansavimo 2020 metais prioritetų eiliškumo nustatymo Šiaulių rajone veikiančių NVO konkursui paskelbti.

5.Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Savivaldybėje.

6. Kiti organizaciniai klausimai.

KO-33(3.48)

Informacija atnaujinta 2023-08-28 13:27